Co je vagový tonus a jak ho zlepšit

 

Bloudivý nerv, známý také jako 10. kraniální (hlavový) nerv, hraje klíčovou roli v naší celkové pohodě. Reguluje různé tělesné funkce, včetně srdeční frekvence, trávení a relaxační reakce. Vagový tonus označuje úroveň aktivity bloudivého nervu, která udává, jak efektivně tento nerv funguje. V tomto článku se hlouběji ponoříme do pochopení vagového tonu, jeho významu a metod jeho zlepšení.

 

Porozumění vagovému tonusu

 

Úloha bloudivého nervu

Bloudivý nerv, známý také jako desátý kraniální (hlavový) nerv, je důležitou součástí autonomního nervového systému. Vychází z mozkového kmene, prochází krkem, hrudníkem a břichem a inervuje několik orgánů a systémů. Tento nerv pracuje ve dvou větvích: sympatický nervový systém, který je zodpovědný za reakci bojuj nebo uteč, a parasympatický nervový systém, jež je zodpovědný za odpočinek a relaxaci.

Definice vagového tonusu

Vagový tonus je měřítkem aktivity parasympatiku v těle. Odráží, jak dobře funguje bloudivý nerv a reguluje rovnováhu mezi sympatickým a parasympatickým systémem. Bloudivý nerv funguje jako komunikační dálnice, jež přenáší signály mezi mozkem a různými orgány, včetně srdce, plic, žaludku a střev. Hraje klíčovou roli při udržování homeostázy a zajišťování optimálního fungování organismu.

Vyšší vagový tonus znamená větší uvolněnost, odolnost vůči stresu a celkovou pohodu. Když je aktivován parasympatický systém, podporuje stav klidu a odpočinku a umožňuje tělu zotavit se ze stresu a námahy. Naopak nižší vagový tonus značí převahu sympatického systému, což může vést ke zvýšenému stresu, úzkosti a zvýšenému stavu bdělosti.

Význam zdravého vagového tonusu

Zdravý vagový tonus má řadu výhod pro duševní i fyzické zdraví. Pomáhá zvládat stres tím, že snižuje uvolňování stresových hormonů, jako je kortizol a adrenalin. Aktivací parasympatického systému podporuje zdravý vagový tonus emoční stabilitu, což jedincům umožňuje lépe zvládat náročné situace a regulovat své emoce.

Zdravý vagový tonus navíc hraje zásadní roli při regulaci srdeční frekvence a krevního tlaku. Při aktivaci parasympatického systému se snižuje srdeční frekvence a rozšiřují se cévy, což vede ke snížení krevního tlaku. To pomáhá chránit před kardiovaskulárními chorobami a podporuje zdravé srdce.

Kromě vlivu na stres a kardiovaskulární zdraví zlepšuje zdravý vagový tonus také trávení. Bloudivý nerv stimuluje uvolňování trávicích enzymů a podporuje rytmické stahy trávicího traktu, čímž zajišťuje účinné trávení a vstřebávání živin. U osob se zdravým vagovým tonusem často dochází ke zlepšení trávení, snížení nadýmání a lepšímu vstřebávání živin.

Zdravý vagový tonus je navíc spojen se zlepšením imunitních funkcí. Vagový nerv komunikuje s imunitními buňkami, reguluje jejich aktivitu a reakci na patogeny. Podporou vyvážené imunitní reakce pomáhá zdravý vagový tonus chránit před infekcemi a podporuje celkové zdraví imunitního systému.

Na druhou stranu nízký vagový tonus může vést k různým zdravotním problémům a zhoršené pohodě. U osob s nízkým vagovým tonusem se může vyskytovat chronický stres, úzkost a vyšší riziko vzniku duševních poruch, jako je například deprese. Mohou být také náchylnější ke kardiovaskulárním problémům, zažívacím potížím a oslabení imunitního systému.

Pochopení vagového tonusu je pro udržení optimálního zdraví a pohody zásadní. Podporou zdravého vagového tonusu prostřednictvím různých technik, jako jsou hluboká dechová cvičení, meditace a pravidelná fyzická aktivita, mohou jednotlivci zvýšit svou schopnost zvládat stres, regulovat emoce a podpořit své celkové zdraví.

 

Souvislost mezi vagovým tonusem a zdravím

 

Vagový tonus a duševní zdraví

Výzkum naznačuje silnou spojitost mezi vagovým tonusem a duševním zdravím. Vyšší vagový tonus je spojen s nižší úrovní úzkosti, deprese a poruch nálady. Pomáhá regulovat emoční reakce, podporuje relaxaci a zlepšuje celkovou emoční pohodu.

Vagový tonus a fyzické zdraví

Optimální vagový tonus je důležitý i pro udržení fyzického zdraví. Ovlivňuje variabilitu srdeční frekvence, což znamená pružnější reakci srdeční frekvence na stresory. Vyšší vagový tonus navíc podporuje zdravé trávení, snižuje záněty a podporuje lepší funkci imunitního systému.

Studie navíc prokázaly, že jedinci s vyšším vagovým tonusem mají tendenci mít kvalitnější spánek. Je to proto, že bloudivý nerv, který hraje klíčovou roli při regulaci relaxační reakce organismu, také pomáhá podporovat klidný spánek. Když je vagový tonus vysoký, signalizuje tělu, aby se dostalo do stavu relaxace, což umožňuje klidnější a kvalitnější spánek.

Kromě vlivu na duševní a tělesné zdraví souvisí vagový tonus také s kognitivními funkcemi. Výzkum naznačuje, že jedinci s vyšším vagovým tonusem vykazují lepší kognitivní výkon, včetně lepší paměti, pozornosti a schopnosti řešit problémy. To může být způsobeno tím, že se bloudivý nerv podílí na regulaci průtoku krve mozkem, čímž zajišťuje optimální zásobování kognitivních procesů kyslíkem a živinami.

Kromě toho bylo zjištěno, že vagový tonus hraje roli v odolnosti vůči stresu. Jedinci s vyšším vagovým tonusem jsou lépe vybaveni pro zvládání stresových situací a zotavení se z nich. Bloudivý nerv totiž působí jako brzda stresové reakce organismu a pomáhá tlumit uvolňování stresových hormonů, jako je kortizol. Výsledkem je, že lidé s vyšším tonusem bloudivého nervu zažívají méně fyziologických a psychických potíží, když čelí stresovým faktorům.

Zajímavé je, že vagový tonus může být ovlivněn také faktory životního stylu. Bylo například prokázáno, že pravidelné fyzické cvičení zvyšuje vagový tonus. Cvičení stimuluje bloudivý nerv, což vede k jeho aktivaci a následnému zlepšení tonusu. Kromě toho bylo zjištěno, že aktivity, jako jsou hluboká dechová cvičení, meditace a jóga, zvyšují tonus bloudivého nervu a podporují duševní i fyzickou pohodu.

Tonus bloudivého nervu hraje zásadní roli v duševním i fyzickém zdraví. Jeho vliv přesahuje rámec emoční pohody a zahrnuje aspekty, jako je kvalita spánku, kognitivní funkce a odolnost vůči stresu. Pochopení a péče o vagový tonus může mít hluboký vliv na celkové zdraví a pohodu, což z něj činí důležitou oblast výzkumu a praxe.

 

Příznaky nízkého vagového tonusu

 

Fyzické příznaky nízkého vagového tonusu

U osob s nízkým vagovým tonusem se mohou vyskytnout příznaky, jako je zrychlená srdeční frekvence, vysoký krevní tlak, špatné trávení a potíže s relaxací. Tyto fyzické příznaky mohou mít významný dopad na jejich každodenní život. Například rychlá srdeční frekvence může ztěžovat zapojení do fyzických aktivit nebo dokonce vykonávání jednoduchých úkolů bez pocitu vyčerpání. Vysoký krevní tlak může vést ke zvýšenému riziku kardiovaskulárních onemocnění, což může být škodlivé pro celkové zdraví.

Kromě těchto fyzických příznaků mohou mít jedinci s nízkým vagovým tonusem také zvýšenou náchylnost k poruchám souvisejícím se stresem. Například syndrom dráždivého tračníku (IBS) je běžné onemocnění, které postihuje trávicí systém a často souvisí s vysokou úrovní stresu. Chronická únava je další poruchou, jež může souviset s nízkým vagovým tonusem.

Emocionální indikátory nízkého vagového tonusu

Nízký vagový tonus se může projevovat také emoční nerovnováhou, která může významně ovlivnit pohodu jedince. Zvýšená úzkost je běžným emočním ukazatelem nízkého vagového tonusu. Jedinci se mohou neustále strachovat a cítit se nervózní, a to i v situacích, které ostatní mohou vnímat jako neohrožující. Tento neustálý stav úzkosti může jedince psychicky a emocionálně vyčerpávat a ztěžovat jim plnohodnotné užívání si života.

Dalším emočním ukazatelem nízkého vagového tonusu jsou výkyvy nálad. U jedinců může docházet k náhlým změnám emocí, kdy se z pocitu štěstí a spokojenosti stávají pocity podrážděnosti nebo smutku bez zjevného důvodu. Tyto výkyvy nálad mohou být matoucí a frustrující jak pro člověka, který je zažívá, tak pro jeho okolí.

Lidé s nízkým vagovým tonusem mohou mít navíc tendenci přehnaně reagovat na stresové situace. Může pro ně být obtížné udržet si klid a vyrovnanost, když čelí i menším stresorům. To může vést k potížím s účinným zvládáním stresu a také k možnému narušení vztahů s rodinou, přáteli a kolegy.

Celkově může mít nízký vagový tonus významný dopad na fyzickou i emocionální pohodu. Je důležité, aby osoby, které tyto příznaky pociťují, vyhledaly vhodnou podporu a léčbu s cílem zlepšit vagový tonus a podpořit celkovou kvalitu života.

 

Techniky pro zlepšení vagového tonusu

 

Dechová cvičení pro vagový tonus

Hluboká dechová cvičení, jako je brániční dýchání a střídavé dýchání nosními dírkami, mohou stimulovat bloudivý nerv a zvýšit vagový tonus. Tyto techniky podporují relaxaci, snižují stres a regulují autonomní nervový systém, což vede ke zlepšení vagové aktivity.

Hluboké dýchání spočívá v pomalém, hlubokém nádechu, úplném naplnění plic a pomalém výdechu. Tato technika umožňuje zvýšený příjem kyslíku a vyvolává v těle relaxační reakci. Vědomým zapojením bránice, hlavního svalu zodpovědného za dýchání, můžete aktivovat bloudivý nerv a zlepšit tonus vagu.

Střídavé dýchání nosními dírkami je jógová dechová technika, která spočívá v nádechu jednou nosní dírkou a zároveň v uzavření druhé prstem a následném výdechu opačnou nosní dírkou. Toto cvičení pomáhá vyrovnávat tok energie v těle a má uklidňující účinek na nervový systém, čímž zvyšuje tonus bloudivého nervu.

Změny životního stylu pro zvýšení vagového tonusu

Zařazení činností, které zmírňují stres, do každodenního režimu může významně ovlivnit vagový tonus. Pravidelné fyzické cvičení, jako je chůze, běh nebo plavání, nejenže zlepšuje kardiovaskulární zdraví, ale také stimuluje bloudivý nerv. Zdravou funkci bloudivého nervu může podpořit také provozování činností, které vám přinášejí radost a uvolnění, jako je pobyt v přírodě, poslech hudby nebo cvičení zaměřené na všímavost.

Kvalitní spánek má zásadní význam pro celkovou pohodu, včetně tonusu bloudivého nervu. Vytvoření pravidelného rituálu před spaním, který podporuje relaxaci, jako je teplá koupel, čtení knihy nebo cvičení jemného protahování, může zlepšit kvalitu vašeho spánku a posílit činnost vagového tonusu.

Bylo prokázáno, že pozitivní vliv na vagový tonus mají i vědomé praktiky, jako je meditace nebo jóga. Tyto praktiky zahrnují zaměření pozornosti na přítomný okamžik, pěstování pocitu klidu a regulaci dechu. Snížením stresu a podporou relaxace mohou meditace a jóga aktivovat bloudivý nerv a zlepšit vagový tonus.

Zdravou funkci bloudivého nervu může podpořit také věnování se kreativním koníčkům, jako je malování, psaní nebo hra na hudební nástroj. Tyto činnosti poskytují prostor pro sebevyjádření a mohou pomoci snížit stres a podpořit relaxaci, což vede ke zlepšení činnosti bloudivého nervu.

Úpravy stravy pro lepší vagový tonus

Výběr stravy bohaté na živiny, která zahrnuje potraviny s vysokým obsahem antioxidantů, omega-3 mastných kyselin a probiotik, může pozitivně ovlivnit vagový tonus. Ovoce a zelenina, jako jsou bobulovité ovoce, listová zelenina a brukvovitá zelenina, jsou bohaté na antioxidanty, které pomáhají snižovat zánět a podporují vagovou aktivitu.

Tučné ryby, jako je losos a makrela, jsou vynikajícím zdrojem omega-3 mastných kyselin, které prokazatelně zvyšují tonus vagového systému. Zařazení ořechů a semínek, jako jsou vlašské ořechy a lněná semínka, do jídelníčku může rovněž poskytnout omega-3 mastné kyseliny.

Probiotika obsažená ve fermentovaných potravinách, jako je jogurt, kysané zelí a kimči, podporují zdravý střevní mikrobiom, který úzce souvisí s vagovým tonusem. Konzumace těchto potravin bohatých na probiotika může pomoci zlepšit rovnováhu střevních bakterií a zvýšit vagovou aktivitu.

Vyhýbání se nadměrnému množství kofeinu, zpracovaných potravin a sladkých nápojů může být pro vagový tonus také prospěšné. Tyto látky mohou zvyšovat zánět a narušovat rovnováhu autonomního nervového systému, což negativně ovlivňuje vagovou aktivitu.

 

Monitorování vagového tonusu

 

Lékařské testy vagového tonusu

Vagový tonus lze hodnotit několika lékařskými testy, včetně analýzy variability srdeční frekvence přístrojem Heart Vision, zobrazovacích technik mozku a testů autonomních funkcí. Konzultace se zdravotnickým pracovníkem vám pomůže určit nejvhodnější metodu pro vyhodnocení vašeho vagového tonusu.

Techniky sebehodnocení vagového tonusu

Techniky sebehodnocení, jako je sledování vzorců srdeční frekvence, sledování reakcí na stres a věnování pozornosti trávení a kvalitě spánku, mohou poskytnout náhled na váš vagový tonus. Všímáním si těchto ukazatelů můžete lépe porozumět svému vagovému tonusu a provést vhodné úpravy k jeho zlepšení.

Závěrem lze říci, že vagový tonus hraje klíčovou roli při udržování naší celkové pohody. Pochopením toho, co je to vagový tonus a jaký má význam, můžeme podniknout aktivní kroky k jeho zlepšení. Pomocí různých technik, jako jsou dechová cvičení, změna životního stylu a úprava stravy, můžeme svůj vagový tonus zvýšit a těžit z výhod lepšího duševního i fyzického zdraví.

Sledování našeho vagového tonusu, a to jak prostřednictvím lékařských a terapeutických testů, tak technik sebehodnocení, nám umožní posoudit náš pokrok a provést potřebné úpravy v této oblasti. Vydejte se na cestu ke zdravějšímu vagovému tonusu ještě dnes a vyzkoušejte si, jak velký vliv to může mít na vaši životní pohodu.

Zdroj článku: What Is Vagal Tone and How to Improve Yours

Překlad: Centrum Oberonic

M.V.

⇐ Koenzym Q10 (Ubiquinol) je vyroben pokročilou patentovanou technologií, která zaručuje vysokou stabilitu, absorpci a tím i lepší účinky.

⇒ BrainMax Adaptogenic nejvíce prozkoumané adaptogeny z celého světa, jež pozitivně ovlivňují činnost unavených nadledvinek, zvyšují odolnost na psychický i fyzický stres a pomáhají s nedostatkem energie a únavou. 

 

Vysoce kvalitní a vstřebatelné formy hořčíku pro podporu organismu při stresové zátěži.

⇐ Magnesium bisglycinát + Vit. B6 vhodný k večeru na zklidnění a regeneraci.

⇒ Magnesium malát vhodný k užívání v ranních a dopoledních hodinách pro jeho energizující účinek.