Co je to Variabilita srdečního rytmu (HRV)?

 

 

Variabilita srdečního rytmu (HRV – Heart Rate Variability) je fyziologický fenomén proměnlivosti časových intervalů mezi jednotlivými údery srdce. Analýzou HRV je možné především zhodnotit míru rovnováhy parasympatické a sympatické složky, jako i reaktivitu autonomního nervového systému.

Věděli jste, že srdce je rezonančním tělem pro mnoho procesů v lidském organismu? Prostřednictvím neurotransmiterů je úzce spojeno s mozkem, trávicím, imunitním a endokrinním systémem, stejně jako s metabolismem a dýcháním. Úroveň aktivity a kvalita výkonu těchto životně důležitých funkcí jsou přímo závislé na kontrole a správném fungování autonomního nervového systému (ANS) a jeho dvou složek, sympatické (aktivace) a parasympatické (regenerace). Jejich interakce a přizpůsobivost se odráží ve variabilitě srdeční frekvence (HRV).

HRV popisuje fyziologickou schopnost srdce plynule měnit tep v závislosti na zátěži. Čím variabilněji může srdce bít v určitém normálním rozmezí, tím je organismus zdravější a odolnější. Díky tomu může být HRV globálním ukazatelem pro určování zdravotního (funkčního) stavu jednotlivce. Vlivy sympatiku a parasympatiku v autonomním nervovém systému na organismus se dynamicky střídají, aniž by upadly do extrémů. Posuny v této rovnováze, například v důsledku stresu a zejména dlouhodobého stresu, mohou mít trvalý vliv na pohodu, kondici a zdraví a lze je měřit pomocí metody HRV.

 

Analýza variability srdečního rytmu (HRV)

Pokud se časové intervaly mezi jednotlivými údery srdce zkracují a prodlužují, pak tělo dobře reaguje na vnější a vnitřní podměty a je to ukazatel dobré regulace autonomního nervového systému -  variabilita srdečního rytmu je velká, proměnlivá. Pokud jsou časové intervaly stejné, nebo minimálně proměnlivé, je to ukazatel nízké variability srdečního rytmu a naznačuje to nedostatečnou regulaci autonomního nervového systému. Význam Variability srdečního rytmu je v tom, že je řízena právě autonomním nervovým systémem a tím pádem by se dalo říci, že je oknem do jeho funkce.

 

Na obrázku z přístroje Heart Vision je vidět v rytmogramu velká HRV.

 

Na obrázku z přístroje Heart Vision je v rytmogramu vidět malá HRV

 

Autonomní nervový systém

O autonomním nervovém systému (ANS) se říká, že je to vývojově starý systém, který pomáhal organismu přežívat a automaticky reagovat na nepříznivé situace. Skládá se z motorických nervů spojující míchu s ostatními orgány a je řízen oblastí mozku nazývanou Hypotalamus. ANS hraje klíčovou úlohu při zachování stabilních podmínek uvnitř organismu, což je proces známý jako homeostáza. Nezávisle, bez vědomého uvažování člověka ovlivňuje vnitřní orgány, hladkou svalovinu, cévy, žlázy a má velký a zásadní vliv na srdce s cílem udržet a přizpůsobit optimální srdeční činnost k neustále se měnícím požadavkům organismu.

Sympatikus a Parasympatikus

ANS se dělí na dva systémy - sympatický a parasympatický. I když jsou tyto systémy do určité míry antagonistické, měli by pracovat v rovnováze a navzájem se korigovat a doplňovat.

Sympatický nervový systém se zabývá stresovými situacemi, aktivuje organismus k obraně či útěku (zvyšuje srdeční frekvenci a krevní tlak, rozšiřuje tepny, snižuje aktivitu trávicí soustavy), někdy se o něm mluví jako o systému bojuj-nebo-uteč. Je aktivován jakýmkoliv stresem, jako například vědomým nebo podvědomým psycho-emocionálním stresem, toxiny, elektromagnetickými vlivy atd.

Jeho opakem je Parasympatický nervový systém, který řídí odpočívání a trávící systém (snižuje srdeční frekvenci a tlak, zvyšuje aktivitu trávicího systému).


"Sympatikus tělo připravuje na aktivní činnost a stres. Parasympatikus obnovuje jeho normální fungování, aby uchoval energii. Jeden je plynovým pedálem a druhý je brzdou."


 

Přehled působení sympatiku a parasympatiku

 

Děj nebo cílový orgánSympatikusParasympatikus
metabolismuskatabolismusanabolismus
srdcezvýšení frekvencesnížení frekvence
krevní tlakzvýšenísnížení
koronární tepnyrozšířenízúžení
plíceprůdušky se rozšiřujíprůdušky se zužují
žaludekprodukce enzymů klesáprodukce enzymů se zvyšuje
sekrece slinsníženízvýšení
svalovina trávicí trubiceútlum peristaltikypovzbuzení peristatiky
očizorničky se rozšiřujízorničky se zužují
žlázysnížení sekrecezvýšení sekrece
močový měchýřzúžení svěračůrozšíření svěračů
produkce močisníženízvýšení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Více a podrobněji o sympatiku a parasympatiku se dočtete zde.

Jednokanálové EKG senzory, které analyzují krátké většinou 5 minutové záznamy HRV, vyhodnocují regulaci ANS a podávají informaci především o funkci jeho dvou hlavních větví sympatiku a parasympatiku, jejich dynamické rovnováze a vzájemném působení stresové složky sympatiku a aktivity klidového modu v podobě parasympatiku. I v klidovém režimu by se variabilita srdečního rytmu měla neustále proměňovat a právě tato nepravidelnost srdeční frekvence je považována za symbol zdravého a flexibilního organismu. Jedním z těchto přístrojů na vyhodnocení HRV a funkčního stavu organismu je Heart Vision.

 

Centrum Oberonic

M.V.

Bloudivý Nerv (Vagus Nerve)

Bloudivý Nerv (Vagus Nerve)

Bloudivý Nerv (Vagus Nerve) Přeložili jsme pro vás srozumitelný a souhrnný text od doktorky Evy Detko o bloudivém nervu, který je zodpovědný především za parasympatickou (zklidňující) kontrolu našich vnitřních orgánů. Dobré fungování bloudivého nervu je proto zásadní...

Řízené dýchání v přístroji Heart Vision

Řízené dýchání v přístroji Heart Vision

Řízené dýchání "Biologický Feedback" v přístroji Heart Vision   Živé dýchaní Srdce udává rytmus všech orgánů lidského těla jako kyvadlo a i ten nejmenší vliv na organismus se odráží ve změnách daného rytmu. Jakým způsobem může člověk samostatně ovlivnit práci...

Jak srdce ovlivňuje naše vnímání

Jak srdce ovlivňuje naše vnímání

Jak srdce ovlivňuje naše vnímání   Shrnutí: Mozková aktivita se s cyklem tlukotu srdce mění, čímž pomáhá zabezpečit, aby byly určité informace udržovány mimo naše vědomé prožívání. Zdroj: Ústav Maxe Plancka (Max Planck Institute) První mechanizmus představuje...

Co kdyby pro léčení koronaviru postačilo jednoduše brát zinek?

Co kdyby pro léčení koronaviru postačilo jednoduše brát zinek?

Co kdyby pro léčení koronaviru postačilo jednoduše brát zinek?     V současnosti se zdá být stále více a více zřejmé, že zinek může skutečně být tím “kouzelným lékem” pro zastavení koronavirové infekce a ukončení této globální pandemie. Tento minerál je...

Léčení úzkosti pomocí akupunktury

Léčení úzkosti pomocí akupunktury

Léčení úzkosti pomocí akupunktury Různé přístupy akupunktury mají pozitivní účinky. Studie u lidí a zvířat prokazují, že akupunktura má pozitivní účinky na zdraví, včetně mentálního a emocionálního fungování souvisejícího s různými mechanizmy působení v těle, jako...

9 fascinujících faktů o bloudivém nervu

9 fascinujících faktů o bloudivém nervu

9 fascinujících faktů o bloudivém nervu Bloudivý nerv je takto nazýván proto, že “bloudí” podobně jako tulák, přičemž se větví do senzorických vláken vycházejících z mozkového kmene směrem k vnitřním orgánům. Bloudivý nerv, nejdelší z lebečních nervů, řídí vnitřní...

Co se děje uvnitř mozku, když posloucháme hudbu?

Co se děje uvnitř mozku, když posloucháme hudbu?

Co se děje uvnitř mozku, když posloucháme hudbu? Když posloucháte hudbu, je při tom zapojeno a aktivováno mnoho oblastí mozku, ale když skutečně hrajete na nějaký hudební nástroj, tato mozková aktivita se stává více podobou tréninku se zapojením celého těla. Co se...

Cvičení pro brániční dýchání a bloudivý nerv

Cvičení pro brániční dýchání a bloudivý nerv

Cvičení pro brániční dýchání a bloudivý nerv Tento článek blogu Psychologie Dnes (Psychology Today) je prvním článkem z devítidílné série s názvem „Bloudivý nerv a návod na přežití“. Devět způsobů jak řídit bloudivý nerv, které jsou hlavními tématy každého článku...

Jak zážitky a zkušenosti mění plasticitu mozku

Jak zážitky a zkušenosti mění plasticitu mozku

Jak zážitky a zkušenosti mění plasticitu mozku   Mozková plasticita, také známa jako neuroplasticita, je termín, který se vztahuje na schopnost mozku měnit se a přizpůsobovat v důsledku prožívaných zkušeností a zážitků. Když lidé řeknou, že mozek má schopnost...

Co je to kardiogram a čím se liší od rytmogramu R-R

Co je to kardiogram a čím se liší od rytmogramu R-R

Co je to kardiogram a čím se liší od rytmogramu R-R Podrobný popis metody elektrokardiografie   Historie objevu kardiogramu V polovině 19. století se vědci přiblížili k odhalení překvapivé vlastnosti srdce – schopnosti vyrábět elektřinu. Gabriel Lippman...

Lidé, kteří cvičí jógu, mají zdravé srdce

Lidé, kteří cvičí jógu, mají zdravé srdce

Lidé, kteří cvičí jógu, mají zdravé srdce Variabilita srdečního rytmu, která je známkou zdravého srdce, je vyšší u lidí, kteří cvičí jógu, než u lidí, kteří ji necvičí. To bylo prokázáno výzkumem, který bude publikován v nadcházejícím čísle Mezinárodního časopisu...

Chronický zánět snižuje motivaci redukováním hladiny dopaminu v mozku

Chronický zánět snižuje motivaci redukováním hladiny dopaminu v mozku

Chronický zánět snižuje motivaci redukováním hladiny dopaminu v mozku Proč se cítíme apatičtí, když se zotavujeme z nemoci? Odpovědí zcela zjevně je, že mírný stupeň chronického zánětu narušuje signální systém v mozku, jež funguje na dopaminu a jež nás motivuje něco...

Moudrost je záležitost jak Srdce tak Mysli

Moudrost je záležitost jak Srdce tak Mysli

Moudrost je záležitost jak Srdce tak Mysli Změny srdečního rytmu mohou mít vliv na moudrost, jak zjistil výzkum na Univerzitě ve Waterloo   Studie ukazuje, že variabilita srdečního rytmu a proces přemýšlení fungují provázaně, což umožňuje člověku uvažovat moudře...

Rytmus dýchání ovlivňuje paměť a strach

Rytmus dýchání ovlivňuje paměť a strach

Rytmus dýchání ovlivňuje paměť a strach Shrnutí: Nová studie uvádí, že rytmus dýchání může ovlivnit nervovou aktivitu, která zesiluje vybavování si vzpomínek a emocionální úsudek.Zdroj: Severozápadní Univerzita (Northwestern University)   Dýchání není pouze o...

5 neurovědeckých způsobů, jak si vyčistit mysl

5 neurovědeckých způsobů, jak si vyčistit mysl

5 neurovědeckých způsobů, jak si vyčistit mysl Neurovědci objevili efektivní způsoby, jak se zbavit nechtěných myšlenek   Jako vytrvalostní běžec extrémních závodů jsem několikrát absolvoval Badwater Ultramarathon. Někteří tomuto závodu říkají „nejnáročnější...

Zlepšení mozkových funkcí za 8 týdnů

Zlepšení mozkových funkcí za 8 týdnů

Zlepšení mozkových funkcí za 8 týdnů Meditační studie dokazuje změny související s vnímáním a stresem     Účast na osmitýdenním meditačním Programu vědomého vnímání, jak se zdá, přináší měřitelné změny v oblastech mozku souvisejících s pamětí, vnímáním sebe...

Pin It on Pinterest

Share This