Nelineární systémová analýza

(NLS) – Oberon, Metatron

 

Variabilita srdečního rytmu

(HRV) – Heart Vision