Poradenství, analýzy

Pro klienty nabízím analýzy a poradenství v oblasti zdravého životního stylu a osobního rozvoje. Zabývám se především komplexním přístupem k lidskému organismu jako celku tz. propojení fyzio - psycho - socio - spirituálně - energetické roviny života člověka, kde se vše propojuje a můžeme zde hledat příčiny našich zdravotních (životních) problémů. Domnívám se také, že většina našich nemocí pramení především z našich emocí, programů, nastavení a vzorců chování, které jsou většinou na nevědomé úrovni a postupným zvědomováním této úrovně můžeme více pracovat na celkovém uzdravení těla i duše.

Čas s klientem je hodně individuální, většinou první poradenství (setkání) trvá 2 hodiny. Provádím při něm analýzu variability srdeční frekvence (HRV) na přístroji HEART VISION. Analýza je mimo jiné oknem do regulace autonomního nervového systému a informuje nás především o funkci jeho dvou hlavních větví sympatiku a parasympatiku jejich dynamické rovnováze a vzájemném působení stresové složky sympatiku a aktivity klidového módu v podobě parasympatiku. Tím zjišťuje celkový index napětí těla (stres index), psycho-emocionální stav, informuje nás o spotřebě energie organismu a díky zpětné vazbě i o využití samoregulace organismu. Variabilita srdečního rytmu nám jednoduše prozradí aktuální fyzický i psychický stav klienta dle reaktivity autonomního nervového systému.

Dále pracuji se screeningovou energeticko-informační analýzou (NLS) a harmonizací na přístroji OBERON, kde zjišťuji mimo jiné komplexní energetické zatížení organismu (překyselení, plísně, bakterie, atd.) emoční stres, stav jednotlivých energetických drah (pentagram pěti prvků) atd. Součástí je taktéž i poradenství k zjištěným výsledkům, návrh adekvátních terapií, potravinových doplňků i cvičení k individuálnímu zdravotnímu stavu klienta.

K harmonizaci a detoxikaci těla používám frekvenční terapii na Plazmovém Generátoru FQ QMTRIMN.

V poradně většinou pracuji a doporučuji bylinné koncentráty firmy ENERGY, medicinální houby MycoMedica, esenciální oleje DOTERRA a další vhodné doplňky k regeneraci, detoxikaci a k nastavení změn zdravého životního stylu.

V literatuře je uvedeno použití přístrojů bez vedlejších účinků, přesto by neměli být aplikovány u pacientů s kardiostimulátory ani u těhotných žen. Přístroje jsou vhodné  pro děti od 3 let. Vždy je důležité při analýze nemít na sobě kovové předměty (hodinky, prsteny…) a u přístroje by neměl být mobilní telefon.

Momentálně nepřijímám nové klienty do poradny. Aktuálně se věnuji naplno vývoji a školení přístroje Heart Vision (HRV) a školení přístroje Oberon (NLS). Děkuji za pochopení.

Ceník

PORADENSTVÍ, ANALÝZY 900,- Kč / HODINA

UPOZORNĚNÍ: Tyto metody nenahrazují ultrazvuk, rentgen, MRI a jiná vyšetření, proto nemohou být použity k potvrzení, vyvrácení či stanovení diagnózy, charakterizující změny tkáně. Výše uvedené analýzy a harmonizace na přístrojích, jakož i související poradenství nenahrazují odbornou lékařskou péči. Slouží pouze jako informační pomůcka pro nastavení změn životního stylu.