Heart Vision

Připravili jsme pro vás nový přístroj Heart Vision na měření funkčního stavu organismu, který funguje na principu pokrokové analýzy variability srdečního rytmu (HRV - Heart Rate Variability). Přístroj dokáže pomocí výpočtu časových intervalů mezi jednotlivými údery srdce analyzovat především regulaci autonomního nervového systému a informovat nás o funkci jeho dvou hlavních větví sympatiku a parasympatiku, jejich dynamické rovnováze a vzájemném působení stresové složky sympatiku a aktivity klidového módu v podobě parasympatiku. Přístroj je vhodný pro terapeuty, lékaře, sportovní trenéry, kouče i léčitele.

Heart Vision je vytvořen společně ve spolupráci s ruskou firmou Dinamika Technologies a centrem Oberonic a je určen pro jeho klienty a zájemce o tuto metodu z ČR a SR. Heart Vision propojil a nahradil předchozí softwary Lotos, Onix a Lifeline a je obohacen a vylepšen o další funkce, indexy a možnosti variability srdečního rytmu. Postupně je software pro uživatele stále vylepšován a aktualizován a je centrem Oberonic plně podpořen školením přístroje i metody HRV.

Existují dobré důvody k tomu, proč poslouchat své srdce: Variabilita srdečního rytmu (HRV)

Jednokanálový EKG senzor a elektrokardiogram Heart Vision je softwarová/hardwarová jednotka pro měření srdečních rytmů lidského těla, která monitoruje 300 úderů srdce (cca 5 min. záznam). Přístroj vyhodnocuje především procesy kontroly srdeční frekvence. Následně ukládá výsledky měření do uživatelsky přehledných a snadno čitelných záznamů a indexů variability srdečního rytmu (HRV - Heart Rate Variability). Díky tomu jsou vzájemné fyziologické procesy a výpočtové modely rychleji pochopitelné a jasně srozumitelné nejen pro uživatele přístroje, ale i pro jeho klienty.

Princip měření HRV ve zkratce: Srdeční frekvence se v průběhu 24 hodin periodicky mění především v závislosti na tonizaci SA-uzlu sympatickým a parasympatickým autonomním nervovým systémem. Sympatikus srdeční frekvenci zvyšuje, a naopak parasympatikus ji snižuje. Tato vzájemná interakce způsobuje proměnu časových intervalů mezi údery srdce, a právě tato proměnlivost, nepravidelnost srdeční frekvence je považována za indikátor zdravého a flexibilního organismu. Můžeme říci, že variabilita srdeční frekvence představuje periferní index interakce „mozek-srdce“ a zároveň psychofyziologický marker adaptace a flexibility organismu ve smyslu udržování homeostázy.

Trocha historie: S metodou HRV se významně začalo pracovat již od roku 1960. Oficiálně se definovali světové standardy metody HRV pro její využití v klinické medicíně a aplikované fyziologii  v roce 1996 v Londýně Evropskou kardiologickou společností a Severoamerickou elektrofyziologickou společností. Měření HRV a její interpretace je popisována v řadě prací, z niž zřejmě nejrozsáhlejší a nejkomplexnější je zpráva pracovní skupiny Task Force of ESC and NASPE z roku 1996.

Použití přístroje: K okamžité analýze funkčního stavu organismu. Např. u lidí se somatickými a psychickými poruchami, s krátkodobou nebo dlouhodobou únavou, při monitorování akutního a chronického stresu, mentální zátěže, emočních stavů, nefarmakologických terapeutických intervencí (např. zvládání stresu) atd. HRV je také nástrojem k analýze únavy sportovců a může mít uplatnění v řízení tréninkového procesu. Může se použít v monitorování oblasti nějaké terapeutické nebo harmonizační činnosti, např. masáže, meditace, cvičení, kdy provádíme analýzu HRV před a po, uděláme porovnávací analýzu a vyhodnocujeme změny frekvence srdce. Tím okamžitě zjistíme reakci těla na dané terapie a harmonizace. Můžeme také sledovat působení užívání doplňků stravy, bylin, změny stravovacích návyků na organismus atd. Indexy HRV jsou převedeny do ukazatelů celostní medicíny, takže se přístroj dá využít i v terapii TČM, Ájurvédy. HRV je také velmi citlivou, avšak nespecifickou analytickou metodou i při onemocnění srdce a srdečních větví bloudivého nervu (nervus vagus) a má další mnohá využití v oblasti terapie, lékařství a vědy.

 

Přehled komplexních záznamů z Heart Vision

 • Záznam EKG – monitorování ukazatelů funkčního stavu v reálném čase
 • Posouzení stavu kardiovaskulární adaptace a reaktivity autonomního nervového systému pomocí analýzy rozptylu-rozdílu
 • Míra rovnováhy parasympatické a sympatické složky autonomního nervového systému pomocí spektrální analýzy srdečních frekvencí
 • Analýza samoléčebného potenciálu s indexem stresu, kortizolu, vitální síly a indexem centralizace CNS - ANS
 • Posouzení neurohormonální regulace a energetických zdrojů těla pomocí neurodynamické analýzy
 • Hodnocení současného psycho-emocionálního stavu pomocí metody mapování biorytmu mozku
 • Posouzení úrovně a adaptace organismu a úrovně harmonizace biologických rytmů s využitím metody fraktální analýzy
 • Stanovení biologického věku pacienta (rozdíl kalendářní / biologický věk)
 • Analýza variability srdeční frekvence je převedena do integrálních ukazatelů celostní medicíny (TČM, Ájurvéda) např. aura, čakry, meridiány atd.
 • Modul řízeného dýchání – biologický biofeedback
 • Zvuková nahrávka pro harmonizaci organismu
 • E-katalog klientů s funkcí importu dat z programu do programu
 • Současné reprezentace výsledků dvou průzkumů s výhledem na srovnávací analýzy
 • Tisk a ukládání (pdf, jpg) přehledných výsledků průzkumu

Přehled softwaru

1. Indexy variability srdečního rytmu

Na této kartě je zobrazen záznam EKG, časové intervaly v podobě rytmogramu, průměrný tep, počet úderů srdce a nově zde můžeme spustit i uložit na disk pro klienta řízené dýchaní (BFB).

2. Regulace ANS 

Na této kartě je zobrazen Histogram R-R intervalů a PAPR indikátor adaptačních rezerv organismu. Dále Scatterogram R-R intervalů (analýza rozptylu - hustota a distribuce srdečních rytmů). 

3. Regulace ANS 2

Na této kartě je zobrazen Spektrogram - frekvence srdce (HF vysoké 0,15-0,5 Hz , LF nízké 0,05-0,15 Hz , VLF velmi nízké 0,01-0,05 Hz ) v podobě grafu i diagramu, jakožto významný indikátor bilance sympatiku a parasympatiku. 

4. Samoléčebný potenciál a index stresu

Nová karta Samoléčebný potenciál (schopnost regenerace a obnovy organismu). Je zde zobrazen index rovnováhy ANS, index hormonu kortizol, vitální síla, index centralizace CNS - ANS. Dále je zde index stresu - napětí srdce.

4. Neuro-hormonální regulace

Na této kartě je zobrazen index neuro-hormonální regulace, která charakterizuje efektivnost práce endokrinní soustavy a určuje, nakolik optimálně organismus využívá své energetické a fyziologické zdroje. Dále energetická (metabolická) pyramida - energetické zásoby organismu, rovnováha příjmu a výdeje energie.

5. Psycho-emocionální stav

Na této kartě je zobrazen index psycho-emociálního stavu a spektra rytmu nervového systému. Tato mapa elektrické aktivity představuje soubor dvojrozměrných rozložení rytmů centrální nervové soustavy (CNS) ve funkčních oblastech mozku a charakterizují integrovanou aktivitu CNS v těchto oblastech.

6. Fraktální analýza biorytmů

Na této kartě je zobrazena fraktální analýza biorytmů, která představuje informační údaj o imunitním stavu organismu, demonstrující jeho schopnost adaptace na nové podmínky. Dále gerontologická křivka, která u člověka graficky popisuje vztah mezi tempem hromadění životních zdrojů a tempem jejich spotřeby - rozdíl mezi kalendářním a biologickým věkem.

7. Komplexní analýza

Na této kartě jsou zobrazeny indexy funkčního stavu. Tato analýza pomáhá posoudit celkovou kvalitu tělesných fyziologických procesů a úroveň jejich rovnováhy. Dále komplexní index zdraví (kondice) klienta. Index označuje i průměrné hodnoty HRV dané věkové skupiny měřeného klienta a porovnává je s jeho aktuálním stavem, tím je vypočítána gerontologická křivka.

8. Dynamika ukazatelů funkčního stavu

Na této kartě je zobrazen přehled o všech analýzách HRV a Cirkadiánní rytmus - denní předpověď biorytmů na 24 hodin.

9. Portrét aury

Na této kartě je zobrazen portrét aury. Indexy HRV jsou převedeny do ukazatelů celostního pohledu na člověka.

10. Mapa aktivity čaker

Na této kartě je zobrazena aktivita čaker. Dále zde můžete vygenerovat a uložit na disk počítače zvukovou nahrávku ve formátu Mp3 pro harmonizaci čaker, relaxaci a zlepšení celkového stavu klienta. Nově je zde upravený a vylepšený popis čaker i nápověda.

11. Diagram meridiánů

Na této kartě je zobrazen diagram meridiánů podle orgánových hodin. Nově je zde upravený a vylepšený popis meridiánů i jeho grafické znázornění, orgánové energetické maximum a minimum, měsíc daného meridiánu atd.

12. Pentagram pěti prvků

Na této nové kartě je zobrazen pentagram pěti prvků a nově je zde vytvořen emoční pentagram podle TČM s kompletním popisem emocí, které jsou přiřazeny k daným elementům.

14. Dóša test

Na této kartě se vyplňuje nově udělaný dóša test. Po vyplnění dotazníku přístroj určí jaký typ je klient podle Ájurvédské celostní medicíny, doporučí stravování a další informace.

15. Přehled parametrů HRV

Na této kartě jsou další indexy a parametry analýzy variability srdeční frekvence.

Cena přístroje 55 000,- Kč 

Součástí této ceny je:

- softwary: Heart Vision, Lotos, Onix a Lifeline v češtině
- záznamový modul EKG (elektrokardiograf) - 1 kus
- kardiografické elektrody Skintact F 9024 AC - 2 kusy
- interface kabel USB v2.0 - 1 kus
- pouzdro na přístroj - 1 kus
- proškolení přístroje
- české návody
- kniha Variabilita frekvencie srdca

Minimální systémové požadavky PC pro Heart Vision

Operační systém: Microsoft Windows 7, 8, 10
CPU: 1,3 GHz nebo vyšší
RAM: 4 GB nebo více
Volné místo na pevném disku: ne méně než 500 MB
Minimální rozlišení obrazovky: 1024 x 768 pixelů
USB: 2.0, 3.0

U některých modelů notebooků může dojít k poruchám elektrického napájení při záznamu EKG. Proto doporučujeme notebook, který je vybaven napájecím zdrojem s uzemněním a nedoporučujeme napájecí zdroj vybaven elektrickou zástrčkou bez zemního spojení což není vhodné. Viz. obrázek.

 

Přístroj Heart Vision nenahrazuje lékařskou péči ani klasické, klinické, vícekanálové EKG. Heart Vision analyzuje variabilitu srdečního rytmu a slouží k nastavení změn zdravého životního stylu. Pro EKG vyšetření srdce kontaktujte svého lékaře!

Pin It on Pinterest

Share This