Co je to kardiogram a čím se liší od rytmogramu R-R

Podrobný popis metody elektrokardiografie

 

Historie objevu kardiogramu

V polovině 19. století se vědci přiblížili k odhalení překvapivé vlastnosti srdce – schopnosti vyrábět elektřinu. Gabriel Lippman zaznamenal první elektrokardiogramy použitím rtuťového elektrometru. Lippmanovy křivky měly jednofázový charakter a velmi vzdáleně připomínaly současné EKG.

Ve výzkumu ho následoval holandský fyziolog Villem Eindhoven, který sestrojil strunový galvanometr. Strunový galvanometr způsobil opravdovou revoluci ve výzkumu nemocí srdce. Pomocí tohoto přístroje získali lékaři možnost přesně registrovat elektrickou aktivitu srdce a stanovovat charakteristické odchylky.

Fyziolog Villem Eindhoven a jeho strunový galvanometr.

Tento přístroj mohl registrovat skutečný elektrokardiogram a získávat dobrá elektrokardiografická zobrazení. První elektrokardiografy prováděly záznam na fotografický film a vážily 270 kg. Vzápětí za nimi se objevily inkoustové automatické zapisovače kompaktnějších rozměrů.

Po získání nějakého grafu s charakteristickými špičkami se objevila potřeba je nějak označit. Od té doby každému cyklu srdečního stahu odpovídalo pět zubů tohoto grafu nazvaných Eindhovenem P,Q,R,S,T a U. Za objev mechanismu elektrokardiogramu mu byla v roce 1924 udělena Nobelova cena za fyziologii a medicínu.

Elektrokardiogram zdravého člověka se skládá z několika zubů a souborů kmitů. Nevelký zub P představuje elektrickou aktivitu srdečních síní a rychlý vysokoamplitudový celek QRS a pomalejší zub T představuje elektrickou aktivitu srdečních komor.

 

Na spodním obrázku je vidět schematický fragment získávaného záznamu.

 

Elektrokardiogram v normě

* kalibrace – značka napětí (kontrolní milivolt);
* zub P – depolarizace síní;
* zub Q – nová polarizace síní a depolarizace mezikomorové přepážky;
* zub R – depolarizace bočních stěn a vrcholu srdečních komor;
* zub S – depolarizace bází srdečních komor;
* zub T – nová polarizace srdečních komor;
* interval P-Q zobrazuje čas potřebný k depolarizaci síní;
* interval QRS – doba depolarizace komor;
* interval QRST – doba od začátku depolarizace do konce nové polarizace komor (převedena na mechanickou práci srdce odpovídá systole);
* interval T-P stav klidu;
* interval R-R doba jednoho srdečního cyklu.

Eindhoven určil místa, kam je třeba přikládat elektrody, přitom při poloze elektrod na pravé a levé ruce se vytváří úsek I, na pravé ruce a levé noze - úsek II a na levé ruce a levé noze – úsek III. Tyto tři úseky tvoří rovnostranný trojúhelník a podle jeho parametrů je možno určit úhel, pod kterým je srdce uloženo v hrudní dutině.

Podle Eindhovenova zákona je součet potenciálů v úsecích I a III roven potenciálu úseku II.

 

Co vidí lékař na EKG?

Každá buňka myokardu představuje baterii, která se nabíjí a vybíjí při průchodu budící vlny. Normálně se elektrické impulsy automaticky generují v nevelké skupině buněk nacházejících se v srdečních síních a tyto buňky se nazývají sinusový uzel.

Funkčně je sinusový uzel regulátorem rytmu prvního řádu. V klidovém stavu normálně generuje 60-90 impulsů za minutu.

Správný sinusový rytmus.

Proto se normální rytmus srdce nazývá sinusovým. Když elektrický impuls, který vznikl v sinusovém uzlu, prochází síněmi, objeví se na elektrokardiogramu zub P. Zub P na EKG odpovídá vybuzení síní.

Potenciál srdečních síní je podstatně menší než potenciál komor, protože svalová hmota síní je značně menší než hmota komor. Proto při analýze EKG je důležité zub P vyhodnocovat velmi pozorně, abychom ho nevynechali.

 

Kardiorytmografie (analýza variability srdečního rytmu)

 

Výchozím signálem pro kardiointervalografii je elektrokardiografický signál (EKG). Standardní vyšetřování prováděné pomocí diagnostického komplexu Heart Vision, je pětiminutový záznam elektrických impulsů srdce nasnímaných v prvním standardním úseku (elektrody na rukou).

Na obrázku je zachycen schematický fragment získávaného záznamu. Při záznamu signálu program Heart Vision automaticky rozpozná zuby R. Objevuje se proměnnost (variabilita) srdečního rytmu.

 

Dále přecházíme k analýze rytmogramu

Rytmogram je graf, ve kterém se na vodorovné ose vynáší číslo intervalu R-R a na svislé ose délka intervalu R-R v sekundách. Graf umožňuje získat prvotní vyhodnocení kvality provedeného vyšetření a odhalit poruchy srdečního rytmu.

Pro další analýzu potřebujeme jen číslice, které je možno znázornit formou grafu.

 

Pro přesnější analogii srovnáme daný obrázek s rytmogramem R.

 

Objevuje se proměnnost (variabilita) srdečního rytmu.

Při zvýšení frekvence srdečního rytmu křivka na rytmogramu R-R klesá, a při snížení srdečního rytmu stoupá. Každý ohyb křivky na rytmogramu R-R je důsledkem vlivu regulačních systémů.

Tak organismus reaguje na probíhající potřeby orgánů a systémů a operativně přizpůsobuje těmto potřebám práci srdce. Při hodnocení proměnlivosti srdečního rytmu se provádí analýza vlnové struktury rytmogramu R-R a rozlišuje se činnost tří regulačních systémů: sympatické a parasympatické části autonomní nervové soustavy a činnost centrální nervové soustavy.

 

Rytmogram R-R

 

Principiální rozdíl mezi metodami kardiorytmografie a elektrokardiografie spočívá v tom, že u EKG je objektem sledování jen jeden cyklus, ale přitom se detailně zkoumá všech 5 zubů (P,Q,R,S,T), které podrobně charakterizují práci srdce.

Ale v kardiorytmografii je objektem zkoumání proměnlivost (rozdíl v trvání) srdečních stahů - variabilita srdečního rytmu.

Centrum Oberonic

M.V.

Role Neurotransmiterů

Role Neurotransmiterů

Role Neurotransmiterů     Neurotransmiter je chemický zprostředkovatel, který přenáší, zesiluje a vyrovnává signály mezi neurony (známými také pod pojmem nervové buňky) a cílovými buňkami po celém těle. Těmito cílovými buňkami mohou být žlázy, svaly a další...

Vliv stresu na tělo

Vliv stresu na tělo

Vliv stresu na tělo     Stres ovlivňuje všechny systémy těla, a to včetně muskuloskeletárního, respiračního, kardiovaskulárního, endokrinního, trávicího, nervového a reprodukčního. Naše tělo je dobře vybaveno pro zvládání malého množství stresu, ale když se...

Malý mozek a imunitní systém

Malý mozek a imunitní systém

Malý mozek a imunitní systém     Malý mozek má několik funkcí v rámci osy centrálního nervového systému včetně integrace senzorických informací, učení se motorickým pohybům, přizpůsobování pohybů, ovládání nálady, citového rozrušení, emocí a regulování...

Stres na buněčné úrovni

Stres na buněčné úrovni

Stres na buněčné úrovni Co jsou to astocyty?   Když se zmíní slovo “stres”, většina z nás pomyslí na stres negativní. Znáte to, takový ten stres, kdy máte na dokončení milion projektů, vaše malé dítě vám ječí do ucha a vy jste si právě uvědomili, že jste celý den...

Co se děje s tělem v reálném čase při analýze HRV?

Co se děje s tělem v reálném čase při analýze HRV?

Co se děje s tělem v reálném čase při analýze HRV přístrojem Heart Vision?   Neustálý dlouhodobý životní shon, pracovní nasazení, emocionální a psychické vypětí, stres, nepravidelná a nesprávná životospráva, minimum pohybu a času věnovanému sobě, odpočinku,...

Co jsou to Alfa mozkové vlny?

Co jsou to Alfa mozkové vlny?

Co jsou to Alfa mozkové vlny? Zvýšení Alfa vln může zmírnit depresi     Alfa mozkové vlny představují jeden vzorec elektrické aktivity, jež mozek vytváří. Mozek se skládá z miliónů neuronů, které využívají elektrické impulzy k přenosu...

Jak autonomní nervový systém ovlivňuje zdraví?

Jak autonomní nervový systém ovlivňuje zdraví?

Jak autonomní nervový systém ovlivňuje zdraví?     Pokud sledujete můj blog, možná už víte, že mne velmi zajímá zjišťování informací o HRV a o tom, jak ho mohu u sebe zlepšit prostřednictvím neustálého monitorování HRV. Můžete si ale klást otázku, proč se...

Bloudivý Nerv (Vagus Nerve)

Bloudivý Nerv (Vagus Nerve)

Bloudivý Nerv (Vagus Nerve) Přeložili jsme pro vás srozumitelný a souhrnný text od doktorky Evy Detko o bloudivém nervu, který je zodpovědný především za parasympatickou (zklidňující) kontrolu našich vnitřních orgánů. Dobré fungování bloudivého nervu je proto zásadní...

Řízené dýchání v přístroji Heart Vision

Řízené dýchání v přístroji Heart Vision

Řízené dýchání "Biologický Feedback" v přístroji Heart Vision   Živé dýchaní Srdce udává rytmus všech orgánů lidského těla jako kyvadlo a i ten nejmenší vliv na organismus se odráží ve změnách daného rytmu. Jakým způsobem může člověk samostatně ovlivnit práci...

Jak srdce ovlivňuje naše vnímání

Jak srdce ovlivňuje naše vnímání

Jak srdce ovlivňuje naše vnímání   Shrnutí: Mozková aktivita se s cyklem tlukotu srdce mění, čímž pomáhá zabezpečit, aby byly určité informace udržovány mimo naše vědomé prožívání. Zdroj: Ústav Maxe Plancka (Max Planck Institute) První mechanizmus představuje...

Co kdyby pro léčení koronaviru postačilo jednoduše brát zinek?

Co kdyby pro léčení koronaviru postačilo jednoduše brát zinek?

Co kdyby pro léčení koronaviru postačilo jednoduše brát zinek?     V současnosti se zdá být stále více a více zřejmé, že zinek může skutečně být tím “kouzelným lékem” pro zastavení koronavirové infekce a ukončení této globální pandemie. Tento minerál je...

O čínské medicíně 1. – Jan Kvasnička

O čínské medicíně 1. – Jan Kvasnička

O čínské medicíně 1. – Jan Kvasnička Pokud má někdo chuť v této době zopakovat si nebo se seznámit se znalostí tradiční čínské medicíny, doporučuji jednoduchou, a hlavně zábavnou knížku Honzy Kvasničky, O čínské medicíně 1. Kniha je originálně a vtipně ilustrovaná a...

Léčení úzkosti pomocí akupunktury

Léčení úzkosti pomocí akupunktury

Léčení úzkosti pomocí akupunktury Různé přístupy akupunktury mají pozitivní účinky. Studie u lidí a zvířat prokazují, že akupunktura má pozitivní účinky na zdraví, včetně mentálního a emocionálního fungování souvisejícího s různými mechanizmy působení v těle, jako...

9 fascinujících faktů o bloudivém nervu

9 fascinujících faktů o bloudivém nervu

9 fascinujících faktů o bloudivém nervu   Bloudivý nerv je takto nazýván proto, že “bloudí” podobně jako tulák, přičemž se větví do senzorických vláken vycházejících z mozkového kmene směrem k vnitřním orgánům. Bloudivý nerv, nejdelší z lebečních nervů, řídí...

Co se děje uvnitř mozku, když posloucháme hudbu?

Co se děje uvnitř mozku, když posloucháme hudbu?

Co se děje uvnitř mozku, když posloucháme hudbu? Když posloucháte hudbu, je při tom zapojeno a aktivováno mnoho oblastí mozku, ale když skutečně hrajete na nějaký hudební nástroj, tato mozková aktivita se stává více podobou tréninku se zapojením celého těla. Co se...

Cvičení pro brániční dýchání a bloudivý nerv

Cvičení pro brániční dýchání a bloudivý nerv

Cvičení pro brániční dýchání a bloudivý nerv Tento článek blogu Psychologie Dnes (Psychology Today) je prvním článkem z devítidílné série s názvem „Bloudivý nerv a návod na přežití“. Devět způsobů jak řídit bloudivý nerv, které jsou hlavními tématy každého článku...

Co je to Variabilita srdečního rytmu (HRV)?

Co je to Variabilita srdečního rytmu (HRV)?

 Co je to Variabilita srdečního rytmu (HRV)?     Variabilita srdečního rytmu (HRV – Heart Rate Variability) - fyziologický fenomén proměnlivosti časových intervalů mezi jednotlivými údery srdce.    Věděli jste, že srdce je rezonančním tělem...

Jak zážitky a zkušenosti mění plasticitu mozku

Jak zážitky a zkušenosti mění plasticitu mozku

Jak zážitky a zkušenosti mění plasticitu mozku   Mozková plasticita, také známa jako neuroplasticita, je termín, který se vztahuje na schopnost mozku měnit se a přizpůsobovat v důsledku prožívaných zkušeností a zážitků. Když lidé řeknou, že mozek má schopnost...

Lidé, kteří cvičí jógu, mají zdravé srdce

Lidé, kteří cvičí jógu, mají zdravé srdce

Lidé, kteří cvičí jógu, mají zdravé srdce Variabilita srdečního rytmu, která je známkou zdravého srdce, je vyšší u lidí, kteří cvičí jógu, než u lidí, kteří ji necvičí. To bylo prokázáno výzkumem, který bude publikován v nadcházejícím čísle Mezinárodního časopisu...

Chronický zánět snižuje motivaci redukováním hladiny dopaminu v mozku

Chronický zánět snižuje motivaci redukováním hladiny dopaminu v mozku

Chronický zánět snižuje motivaci redukováním hladiny dopaminu v mozku Proč se cítíme apatičtí, když se zotavujeme z nemoci? Odpovědí zcela zjevně je, že mírný stupeň chronického zánětu narušuje signální systém v mozku, jež funguje na dopaminu a jež nás motivuje něco...

Moudrost je záležitost jak Srdce tak Mysli

Moudrost je záležitost jak Srdce tak Mysli

Moudrost je záležitost jak Srdce tak Mysli Změny srdečního rytmu mohou mít vliv na moudrost, jak zjistil výzkum na Univerzitě ve Waterloo   Studie ukazuje, že variabilita srdečního rytmu (HRV) a proces přemýšlení fungují provázaně, což umožňuje člověku uvažovat...

Rytmus dýchání ovlivňuje paměť a strach

Rytmus dýchání ovlivňuje paměť a strach

Rytmus dýchání ovlivňuje paměť a strach Shrnutí: Nová studie uvádí, že rytmus dýchání může ovlivnit nervovou aktivitu, která zesiluje vybavování si vzpomínek a emocionální úsudek.Zdroj: Severozápadní Univerzita (Northwestern University)   Dýchání není pouze o...

5 neurovědeckých způsobů, jak si vyčistit mysl

5 neurovědeckých způsobů, jak si vyčistit mysl

5 neurovědeckých způsobů, jak si vyčistit mysl Neurovědci objevili efektivní způsoby, jak se zbavit nechtěných myšlenek   Jako vytrvalostní běžec extrémních závodů jsem několikrát absolvoval Badwater Ultramarathon. Někteří tomuto závodu říkají „nejnáročnější...

Zlepšení mozkových funkcí za 8 týdnů

Zlepšení mozkových funkcí za 8 týdnů

Zlepšení mozkových funkcí za 8 týdnů Meditační studie dokazuje změny související s vnímáním a stresem     Účast na osmitýdenním meditačním Programu vědomého vnímání, jak se zdá, přináší měřitelné změny v oblastech mozku souvisejících s pamětí, vnímáním sebe...

Pin It on Pinterest

Share This