Oberon System - QUANTUM

Představujeme Vám novinku ve světě energetické analýzy, přístroj který pracuje na bázi biorezonance OBERON SYSTEM QUANTUM.

Přístroj Oberon Systém Quantum patří v celostní a přírodní medicíně k nejmodernějším přístrojům. Je jedním z výstupů kosmického výzkumu ruského institutu praktické psychofyziky v Omsku. Vyhodnocování energetického stavu lidského organismu je prováděno porovnáním dat diagramu (grafu) s etalony (vzorky) uložené v databázi softwaru. Takto je možno zachytit stavy a změny vlnových charakteristik různých tělních tkání a orgánů. Každý živý orgán funguje na své vlastní frekvenci (oscilaci). Podle frekvenčních vlastností, analyzuje počítačová diagnostika funkční aktivitu orgánů, tkání a systémů člověka a porovnává je s fyziologickými hodnotami, které jsou uloženy v softwaru Oberonu. Přístroj bezkontaktně monitoruje životní procesy, poukazuje na možné narušení homeostázy, stanoví konkrétní energetické zátěže a zjišťuje narušení vzájemného propojení v systémech organismu.

Přístroj je vhodný ke kontrole účinků jakékoliv léčby, potravinových doplňků, bylin, vitamínů, prakticky všech druhů terapií jaké existují. Součástí přístroje je i obsáhlá databáze, vycházející především z čínské a indické medicíny, homeopatie, fytoterapie atd. Přístroj dále dokáže vytvořit informační preparáty, přímo na daný problém (disharmonii) a navrhne na míru i vhodné doplňky pro nastavení změn zdravého životního stylu u klienta. S funkcí Metaterapie můžeme provádět tzv. biorezonanční harmonizaci, kdy se fyziologickým vlněním jemně podporuje tělo jako celek a dochází k aktivaci sebeuzdravovacích procesů a k znovu-naladění celkové harmonie těla i duše.

Jak píše MUDr. Miroslav Pekárek ve své knize Tajemství života a naděje o biorezonanční diagnostice a terapii: "Zánět zjistíme patologickými frekvencemi a vysíláním harmonizujících frekvencí ty patologické eliminujeme a tím léčíme." To je základ biorezonance…

Nový model Oberon System Quantum

Tento nový model Oberon Systém Quantum již pracuje a provádí energetické analýzy plně automaticky, zcela sám a veškerá naměřená data vyhodnotí do přehledných tabulek, kde si je můžeme prohlédnout a vyhodnotit. Nově se v tabulkách setkáme i s analýzou pentagramu pěti prvků podle TČM a novinkou je i automatické vyhodnocení naměřených křivek, spinová energetika orgánů a energetická mapa orgánů (viz. Obrázky). Vše můžeme také okamžitě vytisknout. V tisku je také možno nastavit od jaké požadované hodnoty se má vše zobrazit a co se má přesně vytisknout. Přístroj dovoluje pracovat i manuálně jako u starších systémů, nebo pracovat i s polo-automatikou třeba při energetické harmonizaci. Dovoluje také energeticky testovat vhodné doplňky stravy, byliny, potraviny, alergeny, patogeny aj. Přístroj byl doplněn (a je postupně doplňován) o další testovací patogeny, cca 25 nových firem doplňků stravy, vhodné potraviny pro klienta. Další novinkou je automatická kvantová harmonizace. Po připojení k internetu Vám nabídne program zdarma nové aktualizace a vylepšení.

Kalibrace a dálková správa softwaru:

Každý Oberon je kalibrován s procesorem počítače, aby ukazoval co nepřesněji. Počítač s nahraným programem by měl sloužit jen pro analýzu a poznámky. Další nahrané programy a stahování různých informací mohou rozhodit kalibraci přístroje a částečně ovlivnit nahrané vzorky. Poskytujeme také dálkovou správu Vašeho počítače, abyste nemuseli kvůli případné chybě nebo zablokování programu zbytečně jezdit k nám desítky nebo stovky kilometrů.

 

Školení přístroje Oberon

Pro obsluhu přístroje a správné vyhodnocení dat je nutné odborné školení v rozsahu 10 hodin ukončené certifikátem. Školení je individuální dle potřeb klienta a pokud si přístroj Oberon zakoupíte v  centru Oberonic, úvodní 10-ti hodinové školení Vám poskytnu ZDARMA. Jinak je cena školení za 10 hodin 8000,- Kč (1 hodina 800,- Kč).

 

 

 

 

Cena přístroje 165 000,- kč

Součástí této ceny je:

  • Nejnovější software Oberon System Quantum
  • 1 ks Generátor kmitočtů (rozměry přístroje: 14 x 10 x 2,5 cm)
  • 1 ks náramek s elektrodou
  • Kabely 150 cm
  • USB kabel 2.0 Hi-sped
  • Přenosný kufřík
  • Individuální školení (10 hodin)

Máte zájem o přístroj?

Set OBERON SYSTEM QUANTUM nenahrazuje odbornou lékařskou péči, je pouze doplňkem alternativní medicíny.


Články - nelineární systémová analýza (NLS) a přístroj Oberon