Krátce o Nelineární Systémové Analýze (NLS - Oberon)

Co jsou to Multidimenzionální nelineární systémy?

Myšlenka multidimenzionálních nelineárních systémů pro nás představuje základ pro celostní myšlení.

Jde o to, vidět člověka s jeho duchem, duší a tělem jako komplexní bytost, která funguje zcela odlišným způsobem, než že by fungovala pouze lineárně z bodu A do bodu B (obr. 1 - lineární systém). Na rozdíl od toho vnímá všechna možná spojení a tak připouští komunikaci mezi každou součástí našeho bytí (obr. 2 - nelineární systém).

Zda tuto komunikaci nazýváme jako „fáze změny“, „informační pole“ nebo „buněčná komunikace“ je otázka perspektivy. Není důležité, z které odborné disciplíny vycházíme, "Celostní způsob myšlení" představuje snahu o spojení všech přístupů a zprostředkovává možnost komplexního způsobu pochopení života, v našem případě zdraví.

Podle dnešního stavu vědomostí je informace, která zasáhne člověka, to, co ovlivňuje práci našich buněk včetně DNA.

Nejen potraviny, také myšlenky, postoj ke zdraví, ale také vše ostatní, co nás obklopuje, přináší informace a nutriční hodnoty do lidského těla. Klobása v kari omáčce s hranolky má jistě uložené jiné informace a také jiné účinky, než dobře podušená zelenina s rýží.:-)

Mnoho vědců jako Bruce Lipton, prof. Gariaev, Masaru Emoto nebo také Heisenberg, nám ukazují, že každá buňka těla potřebuje optimální zásobování informacemi, aby mohla co nejlépe pracovat a optimálně reprodukovala DNA. Všechny tyto informace najdeme, již v tisíce let starých rukopisech východní medicíny, kde jejím středem je především Tradiční Čínská Medicína (TČM).

 

Zdroj: metavital.eu

Co se děje s tělem v reálném čase při analýze HRV?

Co se děje s tělem v reálném čase při analýze HRV?

Co se děje s tělem v reálném čase při analýze HRV přístrojem Heart Vision?   Neustálý dlouhodobý životní shon, pracovní nasazení, emocionální a psychické vypětí, stres, nepravidelná a nesprávná životospráva, minimum pohybu a času věnovanému sobě, odpočinku,...

Řízené dýchání v přístroji Heart Vision

Řízené dýchání v přístroji Heart Vision

Řízené dýchání "Biologický Feedback" v přístroji Heart Vision   Živé dýchaní Srdce udává rytmus všech orgánů lidského těla jako kyvadlo a i ten nejmenší vliv na organismus se odráží ve změnách daného rytmu. Jakým způsobem může člověk samostatně ovlivnit práci...

Co je to Variabilita srdečního rytmu (HRV)?

Co je to Variabilita srdečního rytmu (HRV)?

 Co je to Variabilita srdečního rytmu (HRV)?     Variabilita srdečního rytmu (HRV – Heart Rate Variability) - fyziologický fenomén proměnlivosti časových intervalů mezi jednotlivými údery srdce.    Věděli jste, že srdce je rezonančním tělem...

Co je to kardiogram a čím se liší od rytmogramu R-R

Co je to kardiogram a čím se liší od rytmogramu R-R

Co je to kardiogram a čím se liší od rytmogramu R-R Podrobný popis metody elektrokardiografie   Historie objevu kardiogramu V polovině 19. století se vědci přiblížili k odhalení překvapivé vlastnosti srdce – schopnosti vyrábět elektřinu. Gabriel Lippman...

Fraktální dýchání a korekce zdravotního stavu

Fraktální dýchání a korekce zdravotního stavu

Fraktální dýchání a korekce zdravotního stavu Při prvním seznámení s přístrojem Heart Vision největší množství otázek vyvolává tzv. „fraktální portrét“ pacienta. Pokusíme se vysvětlit tento termín zjednodušeně, avšak v rámci korektní definice. Jak je známo, jakýkoli...

Biologický věk (Gerontologická křivka)

Biologický věk (Gerontologická křivka)

Biologický věk (Gerontologická křivka) Už v dávných dobách si lidé všimli, že fyzické zdraví a síla člověka nemusí odpovídat jeho věku - jak v pozitivním i negativním smyslu. Známé historické postavy ve stáří demonstrovaly vynikající energii, jiné se v relativně...

Vděčné srdce – Rollin McCraty, Ph.Dr. – Doc Childre

Vděčné srdce – Rollin McCraty, Ph.Dr. – Doc Childre

Vděčné srdce - Rollin McCraty, Ph.Dr. - Doc Childre   Vědecky napsaná publikace o tom, jak je mozek propojen se srdcem. O fungování pozitivních i negativních emocí na naše tělo a jak se tyto emoce odráží v našich charakteristikách srdečního rytmu. Translation ©...

Popis čaker v přístroji Heart Vision

Popis čaker v přístroji Heart Vision

Popis čaker v přístroji Heart Vision Čakry jsou podle hinduismu a dalších, kulturně spřízněných myšlenkových proudů, energetická místa (centra) v těle popisovaná jako vír nebo kruh. Podle těchto nauk slouží čakry jako převodníky a transformátory prány (energie) v...

Ájurvéda – Dóši a pět Prvků v Heart Vision

Ájurvéda – Dóši a pět Prvků v Heart Vision

Ájurvéda - Dóši a pět Prvků v přístroji Heart Vision Podle Ájurvédy se lidský organismus skládá z hmotných i nehmotných složek. Interakce mezi těmito dvěma částmi lidské bytosti určuje její fyzické a mentální zdraví. Jedním z hlavních principů Ajurvédy je, že žádná z...

Energetická a informační medicína

Energetická a informační medicína

Energetická a informační medicína Co je informace? Informace je více, než pár slov, jedna kniha nebo pár bitů a bajtů... V roce 1905 Albert Einstein konstatoval, že hmota není substance, nýbrž zhuštěná energie. Dnes víme z kvantové fyziky, že informovaná hmota řídí...

O nelineární systémové analýze a přístroji Oberon

O nelineární systémové analýze a přístroji Oberon

O nelineární systémové analýze a přístroji Oberon   JAK BIOREZONANČNÍ PŘÍSTROJ OBERON POPISUJÍ ODBORNÍCI? Přístroj OBERON - NLS analysis systém Překlad článku V. Nesterova, ředitele Institute of Practical Psychophysics Ruský Institut of Practical Psychophysics...

Pin It on Pinterest

Share This