Krátce o Nelineární Systémové Analýze (NLS - Oberon)

 

Co jsou to Multidimenzionální nelineární systémy?

Myšlenka multidimenzionálních nelineárních systémů pro nás představuje základ pro celostní myšlení.

Jde o to, vidět člověka s jeho duchem, duší a tělem jako komplexní bytost, která funguje zcela odlišným způsobem, než že by fungovala pouze lineárně z bodu A do bodu B (obr. 1 - lineární systém). Na rozdíl od toho vnímá všechna možná spojení a tak připouští komunikaci mezi každou součástí našeho bytí (obr. 2 - nelineární systém).

Zda tuto komunikaci nazýváme jako „fáze změny“, „informační pole“ nebo „buněčná komunikace“ je otázka perspektivy. Není důležité, z které odborné disciplíny vycházíme, "Celostní způsob myšlení" představuje snahu o spojení všech přístupů a zprostředkovává možnost komplexního způsobu pochopení života, v našem případě zdraví.

Podle dnešního stavu vědomostí je informace, která zasáhne člověka, to, co ovlivňuje práci našich buněk včetně DNA.

Nejen potraviny, také myšlenky, postoj ke zdraví, ale také vše ostatní, co nás obklopuje, přináší informace a nutriční hodnoty do lidského těla. Klobása v kari omáčce s hranolky má jistě uložené jiné informace a také jiné účinky, než dobře podušená zelenina s rýží.:-)

Mnoho vědců jako Bruce Lipton, prof. Gariaev, Masaru Emoto nebo také Heisenberg, nám ukazují, že každá buňka těla potřebuje optimální zásobování informacemi, aby mohla co nejlépe pracovat a optimálně reprodukovala DNA. Všechny tyto informace najdeme, již v tisíce let starých rukopisech východní medicíny, kde jejím středem je především Tradiční Čínská Medicína (TČM).

Zdroj: metavital.eu