Školení HRV

Variabilita Srdečního Rytmu (Heart Rate Variability) - Heart Vision

Již od roku 2014 používám ve své poradně analýzu HRV. Dlouhodobě spolupracuji s ruskou firmou Dinamika Technologies a společně pracujeme na přístroji Heart Vision, který analyzuje a vyhodnocuje variabilitu srdečního rytmu. Přístroj je vhodný pro zájemce o tuto metodu, která je určená především terapeutům celostní medicíny, fitness trenérům, výživovým poradcům, koučům, léčitelům i lékařům. K přístroji, ale i k metodě analýzy variability srdeční frekvence dělám v centru školení, většinou individuální dle potřeb klienta nebo i skupinové školení a semináře pro více uživatelů nejenom našeho přístroje Heart Vision, ale i dalších EKG senzorů na analýzu HRV.

Ceník

INDIVIDUÁLNÍ ŠKOLENÍ 950,- Kč / HODINA

OBSAH ŠKOLENÍ HRV PŘÍSTROJE HEART VISION

  • Co je to variabilita srdečního rytmu
  • Autonomní nervový systém a jeho regulace
  • Sympatikus a parasympatikus (vzájemná spolupráce a rovnováha)
  • Rytmogram RR intervalů
  • Histogram RR intervalů 
  • Scatterogram RR intervalů (hustota a distribuce srdečních intervalů - analýza rozptylu)
  • Spektrální analýza (frekvence srdce) - vysoká fr. (HF), nízká fr. (LF), velmi nízká fr. (VLF)
  • Další indexy přístroje Heart Vision - index stresu, samolečebný potenciál, index kortizolu, vitální síla, neuro-hormonální regulace, spektrum rytmů nervového systému, psycho-emocionální stav, fraktální analýza biorytmů, kalendářní vs. biologický věk, indexy celostní medicíny (TČM, Ájurvéda) atd.

 

Rytmogram

Rytmogram RR intervalů z přístroje Heart Vision - na obrázku je vidět nízká variabilita srdečního rytmu.

Rytmogram RR intervalů z přístroje Heart Vision - na obrázku je vidět vysoká variabilita srdečního rytmu.

Rytmogram z pohledu Spektrální analýzy (frekvence srdce) – HF, LF, VLF

Rytmogram (RG) 1. třídy – přítomnost skutečných periodických kmitů s frekvencí 0,15 - 0,40 Hz (s periodou 2,5 – 6,7 sekund) -  vysokofrekvenční vlny (HF);

Rytmogram (RG) 2. třídy – slabě se projevující dechové vlny a přítomnost vln s frekvencí 0,04 až 0,15 Hz (s periodou 6,6 – 24 sek) – nízkofrekvenční kmity (LF);

Rytmogram (RG) 3. třídy – absence výše popsané periodicity a přítomnost vln s dlouhou periodou (více než 25 sek) – kmity s velmi nízkou frekvencí (VLF);

Rytmogram (RG) 4. třídy – stabilní neboli rigidní rytmus, absence vlnové struktury.                                                                                                                                       

Histogram

Symetrický histogram RR intervalů.

Asymetrický histogram RR intervalů.

Nadměrný histogram RR intervalů.

Spektrogram

Spektrogram - převažuje velmi nízká frekvence (VLF)

Spektrogram - převažuje nízká frekvence (LF)

Spektrogram - převažuje vysoká frekvence (HF)

Fourierův rozklad, který umožňuje získat frekvenční spektra proměn v intervalech R-R