Frekvenční generator

FQ QMTRIN®

Revoluční technologie, která využívá vědecké objevy v elektrotechnice, vychází z nejnovějších fyzikálních teorií především z kvantové a holografické. Qmtrin® účinně harmonizuje organizmus na celostním principu od nejjemnějších struktur až po likvidaci patogenů a detoxikaci. Harmonie a soulad je to, co dnešnímu člověku stále více chybí. Bohužel právě disharmonie stojí na počátku všech potíží a nemocí. Organismus, který je v souladu, zharmonizován a sladěn, je schopen odolat všem disharmonizačním impulsům a stresovým faktorům. Je schopen odolat nemocem a jejich původcům = Qmtrin®.

Q m t r i n ® = harmonie

FQ Qmtrin® Quantum Harmony je přístroj, který využívá nejnovější vědecké a fyzikální teorie a poznatky k obnovení a nastolení harmonie, k hubení patogenů, k detoxikaci a regeneraci. Součástí FQ Qmtrin® je i frekvenční přístroj na principu plazmového generátoru jako oblíbeného prostředku pro frekvenční terapie. Konstrukce FQ Qmtrin® je však zcela odlišná a nesrovnatelná.

FQ Qmtrin® Quantum Harmony nevysílá žádné rušivé nebo dokonce škodlivé nosné nebo pomocné signály nebo záření.

FQ frequency generator Qmtrin® se vydal mnohem dál, než původně uvažoval objevitel plasma generátoru Dr. Rife. Oblast působení FQ Qmtrin® Quantum Harmony je mnohem širší a především působí komplexně i v nesrovnatelně vyšších a nesrovnatelně jemnějších vrstvách a strukturách. Dosahuje až do dosud nedostupných oblastí.

Oblast působení FQ Qmtrin® se nachází v jiné oblasti a na jiné úrovni a přesahuje a převyšuje oblast působení dosud používaných přístrojů, generátorů, nebo homeopatik a informatik.

FQ Qmtrin® Quantum Harmony nemá za cíl pouze hubit patogeny, to by bylo málo, i když prospěšné. FQ Qmtrin® působí komplexně od samé podstaty, od nejvyšších, od nejjemnějších struktur, od kvantového pozadí, přes jednotlivé složky (hormony, imunita,..), až k nejhrubším složkám (likvidace patogenů, detoxikace,…) jako celku. Tím je zajištěna jeho vysoká účinnost.

Harmonizuje, slaďuje, likviduje patogeny, detoxikuje, aktivně využívá biorezonanci, řeší psychosomatiku.

FQ Qmtrin® eliminuje disharmonie způsobené přetížením např. toxiny a patogeny, přetížením psychickým, fyzickým, ale i společenským. Likviduje patogeny, detoxikuje, vede k aktivaci a k využití regeneračních procesů, odolnosti, ale i ke schopnosti adekvátně reagovat na vnější podněty a situace včetně náročných a krizových.

Konkrétní průběh, rozsah a projevy působení jsou rozdílné. Někdy jsou intenzivní, jindy pozvolné a závisí na daném případu a aktuálním stavu. Vedou například k pocitu projasnění a zpozitivnění života, ke snazšímu hledání řešení a mnoho dalšího.

Frekvenční generátor FQ Qmtrin® Quantum Harmony sice vychází z dobře známých fyzikálních jevů, staví však mimo to na nejnovějších vědeckých teoriích vesmíru, na kvantové a především na holografické teorii.

Prozkoumání, pochopení a využití nejnovějších teorií přináší obrovskou revoluci v pohledu na vesmír a na možnosti, kterými disponujeme. Frekvenční generátor FQ Qmtrin® Quantum Harmony integruje v sobě tyto nejnovější poznatky, čímž dosáhl velmi vysoké účinnosti a efektivity.

FQ Qmtrin® Quantum Harmony lze nad rámec využití databáze programů na SD kartě programovat pomocí PC a využít známé databáze CAFL, CLARK a dalších.

• frekvenční generátor FQ Qmtrin® Quantum Harmony

• programovatelný, frekvenční posun, pevné frekvence

• revoluční technologie, která využívá vědecké objevy v elektrotechnice

• vychází z nejnovějších fyzikálních teorií především z kvantové a holografické

• žádné rušivé nebo dokonce škodlivé nosné vlny nebo záření, neobsahuje plasma výbojky apod.

• komplexní a rozsáhlejší použití i v širších a v dosud nedostupných oblastech

• pro laboratorní účely a testování frekvencí

• včetně možnosti využít známé databáze frekvencí (CAFL, Clark a dalších)

• další funkce: např. Biorezonance, Metaterapie, Informatika, Psychosomatika, Růžový šum a další

• možnost vkládání  programů, prakticky neomezená paměť, SD karta

• plynulá regulace výkonu od 0 do 100 %

• možnost napájení DC 12 V i ze zapalovače automobilu

• velmi malý příkon

• hmotnost pouze 3 kg, rozměry 320 x 220 x 55 mm

• vysoký výkon, účinnost a efektivita

 

 

Cena přístroje 136 000,- Kč

Máte zájem o přístroj?

Plasma generator

Plasmový generátor jako přípravek pro aplikaci frekvenční terapie vyvinul před více než 80 lety Dr. Royal Raymond Rife. Vývoji věnoval dlouhou řadu let. Provedl objemné množství pokusů a experimentů, shromáždil množství poznatků. Byl to nevídaný objev a převratná novinka v možnostech použití elektrotechnických přístrojů a jejich působení na mikroorganismy.

Princip metody je na bázi rezonance. Tato metoda bohužel dodnes vzbuzuje na jedné straně nelibost, rozpaky nebo dokonce odpor a na druhé straně nadšení a odhodlání těch, kteří metodu vyzkoušeli a používají ji.

Objev Dr. Rife je o to významnější, že v tehdejší době byla elektrotechnika teprve v plenkách. Elektrotechnická zařízení např. rozhlasové přijímače byly plné skleněných lamp se žhavením, byly rozměrné, těžké a s velkou spotřebou a malou účinností.

Pokrok šel dál, nastala éra polovodičů, integrovaných obvodů a procesorů. Lampy byly nahrazeny polovodiči. Dnešní přístroje jsou lehčí a mnohem menší, velikost jejich komponentů se dostává až na hranici mikrosvěta. Vzrůstá výkon a hlavně účinnost, dosahuje se mnohem vyšší přesnosti i při nejvyšších kmitočtech, obrovský růst zaznamenala spolehlivost, životnost a především úspora energie.

Vezměme v úvahu, že rozhlasový přijímač již není tou rozměrnou dřevěnou skříňkou plnou lamp s velkou spotřebou. Dnes se vejde jako malý komponent třeba do mobilního telefonu i při vyšším výkonu a zanedbatelné spotřebě.

 

„Genialita je v jednoduchosti“

 

•  Frekvenční generátor FQ Qmtrin® Quantum Harmony dosahuje velmi vysokou přesnost generovaného kmitočtu a především přesnost tvaru signálu i při kmitočtech v řádu MHz.

•  Má vysoký výkon, efektivitu, dále zanedbatelnou spotřebu, velmi malou hmotnost a malé rozměry.

•  Vysoká účinnost a efektivnost je zajištěna tím, že výstupní signál je mnohem komplexnější.

•  Princip FQ Qmtrin® je opřen o nejnovější teorie vesmíru, především kvantovou a holografickou, a o možnosti, které jejich aplikace nabízí.

•  Frekvenční generátor FQ Qmtrin® Quantum Harmony působí komplexně i v dosud nedostupných oblastech. Funkčnost a účinky jsou ověřeny množstvím spokojených zákazníků.

•  Přestože se jedná se o technologii, která v době života Dr. Rife ještě nemohla existovat, základní princip frekvencí a rezonancí zůstává.

•  Možnosti využití nových objevů jsou převratné.

 

 

Není to tak dávno, jen několik stovek let, kdy lidé byli přesvědčeni, že Země je plochá deska. Učenci mudrovali, na čem tato deska stojí, co se děje na jejím okraji, formulovali teorie atd. Nové objevy, že Země je kulatá, byly pro většinu lidí příliš šokující, nepředstavitelné a odmítali jim uvěřit. Tehdejší „odborníci“ a mocní využili své moci, vlivu a peněz k potlačování a umlčování nových objevů dokonce i mučením a upalováním.

Dnešní situace se bohužel o tolik nezměnila. Již se sice neupaluje, prostředky jsou jiné, ale liší se opravdu o tolik? I dnes máme odborníky, kteří pomáhají nové objevy potlačovat, zesměšňovat, očerňovat nebo dehonestovat a to jen proto, že nemají dostatečné schopnosti, poznatky a rozhled a drží se stále své „Placaté Země“. Někdy hrají roli i další ještě smutnější důvody. Například pánové Rife nebo Tesla by o tom mohli vyprávět a nebyli by jediní.

QM THERAPY nový detekční přístroj k Frekvenčnímu generatoru FQ QMTRIN®