Energetická a informační medicína

Co je informace?

Informace je více, než pár slov, jedna kniha nebo pár bitů a bajtů...

V roce 1905 Albert Einstein konstatoval, že hmota není substance, nýbrž zhuštěná energie. Dnes víme z kvantové fyziky, že informovaná hmota řídí energetické jevy.

Informace je fyzikálně účinná veličina a je vedle hmoty a energie třetí silou v přírodovědných základních kategoriích.

Informace se definuje v informační medicíně jako duch (duševní síla). Tento duch/duše řídí energii a hmotu. Proto každá informace, která je námi vysílána, přijímána a zpracována, může mít účinek na náš zdravotní stav. Informace je to, co organizuje a zajišťuje spolupráci jednotlivých buněk těla.

 

Co spojuje informaci a medicínu? Jaký význam má tato informace?

Každá buňka těla je vybudována jako vysoce senzitivní anténa, která přijímá informace ze svého okolí a opět je odevzdává. Bez této výměny informací by nebyl život na zemi.

Biofotony a skalární vlny řídí tento informační tok. Jsou měřitelné jako energetické pole, které obklopuje tělo (také se často nazývá aura). Buňky pracují společně takřka jako velký orchestr: každá buňka vysílá vibrace/ tóny, které společně produkují melodii. Čím je buňka více poškozená, tím méně informací má, tím je tón více falešný a proto se tón méně hodí do melodie. Informační medicína mluví o takzvaném stupni odchýlení: buňka se odchýlila od jejího „normálního“ stavu a je oslabená.

 

Člověk a informace

Obklopujeme se energiemi různých vibrací. Celý vesmír je plný rádiových vln. Tisíce rádiových a televizních stanic vysílají a přijímají různé rádiové vlny s velmi velkými frekvenčními spektry. Lidé nemohou tyto energie, kromě světelného spektra pociťovat, protože jejich senzorové orgány mají jiná spektra. Ovšem v tomto případě stačí zapnout rádio nebo televizor. Aby bylo možné změřit vibrace a frekvence těla, jsou tyto frekvenční měřiče bohužel zbytečné. Neboť zde potřebujeme měřicí přístroje, které zachycují vibrace biologických frekvenčních oblastí a mohou je analyzovat.

V informační medicíně se proto zkouší vyvíjet metody a přístroje, které nám lidem umožní změřit a analyzovat biologické frekvence a vibrace.

 

 

Zdroj: metavital.eu

Co se děje s tělem v reálném čase při analýze HRV?

Co se děje s tělem v reálném čase při analýze HRV?

Co se děje s tělem v reálném čase při analýze HRV přístrojem Heart Vision?   Neustálý dlouhodobý životní shon, pracovní nasazení, emocionální a psychické vypětí, stres, nepravidelná a nesprávná životospráva, minimum pohybu a času věnovanému sobě, odpočinku,...

Řízené dýchání v přístroji Heart Vision

Řízené dýchání v přístroji Heart Vision

Řízené dýchání "Biologický Feedback" v přístroji Heart Vision   Živé dýchaní Srdce udává rytmus všech orgánů lidského těla jako kyvadlo a i ten nejmenší vliv na organismus se odráží ve změnách daného rytmu. Jakým způsobem může člověk samostatně ovlivnit práci...

Co je to Variabilita srdečního rytmu (HRV)?

Co je to Variabilita srdečního rytmu (HRV)?

 Co je to Variabilita srdečního rytmu (HRV)?     Variabilita srdečního rytmu (HRV – Heart Rate Variability) - fyziologický fenomén proměnlivosti časových intervalů mezi jednotlivými údery srdce.    Věděli jste, že srdce je rezonančním tělem...

Co je to kardiogram a čím se liší od rytmogramu R-R

Co je to kardiogram a čím se liší od rytmogramu R-R

Co je to kardiogram a čím se liší od rytmogramu R-R Podrobný popis metody elektrokardiografie   Historie objevu kardiogramu V polovině 19. století se vědci přiblížili k odhalení překvapivé vlastnosti srdce – schopnosti vyrábět elektřinu. Gabriel Lippman...

Fraktální dýchání a korekce zdravotního stavu

Fraktální dýchání a korekce zdravotního stavu

Fraktální dýchání a korekce zdravotního stavu Při prvním seznámení s přístrojem Heart Vision největší množství otázek vyvolává tzv. „fraktální portrét“ pacienta. Pokusíme se vysvětlit tento termín zjednodušeně, avšak v rámci korektní definice. Jak je známo, jakýkoli...

Biologický věk (Gerontologická křivka)

Biologický věk (Gerontologická křivka)

Biologický věk (Gerontologická křivka) Už v dávných dobách si lidé všimli, že fyzické zdraví a síla člověka nemusí odpovídat jeho věku - jak v pozitivním i negativním smyslu. Známé historické postavy ve stáří demonstrovaly vynikající energii, jiné se v relativně...

Vděčné srdce – Rollin McCraty, Ph.Dr. – Doc Childre

Vděčné srdce – Rollin McCraty, Ph.Dr. – Doc Childre

Vděčné srdce - Rollin McCraty, Ph.Dr. - Doc Childre   Vědecky napsaná publikace o tom, jak je mozek propojen se srdcem. O fungování pozitivních i negativních emocí na naše tělo a jak se tyto emoce odráží v našich charakteristikách srdečního rytmu. Translation ©...

Popis čaker v přístroji Heart Vision

Popis čaker v přístroji Heart Vision

Popis čaker v přístroji Heart Vision Čakry jsou podle hinduismu a dalších, kulturně spřízněných myšlenkových proudů, energetická místa (centra) v těle popisovaná jako vír nebo kruh. Podle těchto nauk slouží čakry jako převodníky a transformátory prány (energie) v...

Ájurvéda – Dóši a pět Prvků v Heart Vision

Ájurvéda – Dóši a pět Prvků v Heart Vision

Ájurvéda - Dóši a pět Prvků v přístroji Heart Vision Podle Ájurvédy se lidský organismus skládá z hmotných i nehmotných složek. Interakce mezi těmito dvěma částmi lidské bytosti určuje její fyzické a mentální zdraví. Jedním z hlavních principů Ajurvédy je, že žádná z...

Krátce o Nelineární Systémové Analýze (NLS – Oberon)

Krátce o Nelineární Systémové Analýze (NLS – Oberon)

Krátce o Nelineární Systémové Analýze (NLS - Oberon) Co jsou to Multidimenzionální nelineární systémy? Myšlenka multidimenzionálních nelineárních systémů pro nás představuje základ pro celostní myšlení. Jde o to, vidět člověka s jeho duchem, duší a tělem jako...

O nelineární systémové analýze a přístroji Oberon

O nelineární systémové analýze a přístroji Oberon

O nelineární systémové analýze a přístroji Oberon   JAK BIOREZONANČNÍ PŘÍSTROJ OBERON POPISUJÍ ODBORNÍCI? Přístroj OBERON - NLS analysis systém Překlad článku V. Nesterova, ředitele Institute of Practical Psychophysics Ruský Institut of Practical Psychophysics...

Pin It on Pinterest

Share This