Energetická a informační medicína

 

Co je informace?

Informace je více, než pár slov, jedna kniha nebo pár bitů a bajtů...

V roce 1905 Albert Einstein konstatoval, že hmota není substance, nýbrž zhuštěná energie. Dnes víme z kvantové fyziky, že informovaná hmota řídí energetické jevy.

Informace je fyzikálně účinná veličina a je vedle hmoty a energie třetí silou v přírodovědných základních kategoriích.

Informace se definuje v informační medicíně jako duch (duševní síla). Tento duch/duše řídí energii a hmotu. Proto každá informace, která je námi vysílána, přijímána a zpracována, může mít účinek na náš zdravotní stav. Informace je to, co organizuje a zajišťuje spolupráci jednotlivých buněk těla.

 

Co spojuje informaci a medicínu? Jaký význam má tato informace?

Každá buňka těla je vybudována jako vysoce senzitivní anténa, která přijímá informace ze svého okolí a opět je odevzdává. Bez této výměny informací by nebyl život na zemi.

Biofotony a skalární vlny řídí tento informační tok. Jsou měřitelné jako energetické pole, které obklopuje tělo (také se často nazývá aura). Buňky pracují společně takřka jako velký orchestr: každá buňka vysílá vibrace/ tóny, které společně produkují melodii. Čím je buňka více poškozená, tím méně informací má, tím je tón více falešný a proto se tón méně hodí do melodie. Informační medicína mluví o takzvaném stupni odchýlení: buňka se odchýlila od jejího „normálního“ stavu a je oslabená.

 

Člověk a informace

Obklopujeme se energiemi různých vibrací. Celý vesmír je plný rádiových vln. Tisíce rádiových a televizních stanic vysílají a přijímají různé rádiové vlny s velmi velkými frekvenčními spektry. Lidé nemohou tyto energie, kromě světelného spektra pociťovat, protože jejich senzorové orgány mají jiná spektra. Ovšem v tomto případě stačí zapnout rádio nebo televizor. Aby bylo možné změřit vibrace a frekvence těla, jsou tyto frekvenční měřiče bohužel zbytečné. Neboť zde potřebujeme měřicí přístroje, které zachycují vibrace biologických frekvenčních oblastí a mohou je analyzovat.

V informační medicíně se proto zkouší vyvíjet metody a přístroje, které nám lidem umožní změřit a analyzovat biologické frekvence a vibrace.

Zdroj: metavital.eu