Lidé, kteří cvičí jógu, mají zdravé srdce


Variabilita srdečního rytmu, která je známkou zdravého srdce, je vyšší u lidí, kteří cvičí jógu, než u lidí, kteří ji necvičí. To bylo prokázáno výzkumem, který bude publikován v nadcházejícím čísle Mezinárodního časopisu lékařského inženýrství a informatiky (International Journal of Medical Engineering and Informatics).


Autonomní nervový systém reguluje srdeční rytmus prostřednictvím dvou cest – sympatického a parasympatického nervového systému. Ten první srdeční rytmus zrychluje, zatímco ten druhý ho zpomaluje. Když dobře spolupracují, oba zajišťují to, že srdeční rytmus je rovnoměrný, ale připravený reagovat na změny vyvolané přijímáním potravy, reakcí bojuj nebo uteč, nebo vzrušením či podrážděním.

Neustálá proměnlivost srdečního rytmu je známá jako variabilita srdečního rytmu (Heart Rate Variability – HRV) a týká se změn srdečního rytmu mezi jednotlivými údery srdce. U zdravých lidí je variabilita srdečního rytmu (HRV) vysoká, zatímco srdeční abnormality vedou k nízkému HRV.

Vědci Ramesh Kumar Sunkaria, Vinod Kumar a Suresh Chandra Saxena z Katedry elektrického inženýrství na Indickém technologickém institutu v Roorkee, v Uttrakhand, v Indii (The Electrical Engineering Department at the Indian Institute of Technology) prováděli hodnocení dvou skupin mužů, aby viděli, zda-li si lidé praktikující jógu mohou zlepšit zdraví svého srdce. Zmínky zachycené v příbězích o jogínech napovídají o tom, že cvičení jógy může zlepšit zdraví pomocí dechových cvičení, protahování, různých poloh, relaxace a meditace.

Tým analyzoval “spektra” HRV na elektrokardiogramech (ECG) u 42 zdravých mužů dobrovolníků, kteří jógu necvičili, a u 42 mužů, kteří byli zkušenými praktikanty jógy, přičemž všem dobrovolníkům bylo mez 18 a 48 lety.
Spektrální analýza HRV je, jak uvádí tento tým, důležitým nástrojem pro zkoumání zdraví srdce a mechanizmu regulace srdečního rytmu. Elektrické napětí reprezentováno různými spektrálními pásmy při krátkodobé variabilitě srdečního rytmu svědčí o tom, jak dobře srdce reaguje na změny v těle, které jsou řízeny sympatickým a parasympatickým nervovým systémem.

Tým vysvětluje, že velmi nízké frekvence změn v spektrech (very low frequency – VLF) jsou spojeny s regulací vnitřní teploty těla. Maxima nízké frekvence (low frequency – LF) změn jsou spojena s časem, kdy převládá řízení sympatickým nervovým systémem a maxima vysoké frekvence (high frequency – HF) změn jsou spojena s časem, kdy převládá řízení parasympatickým nervovým systémem.


(HF, LF, VLF - jedná se o metodu spektrální analýzy variability srdeční frekvence s níž výborně pracuje a analyzuje ji přístroj Heart Vision pozn.překl.)


Tým na základě toho vyvodil, že v jejich přípravné studii s 84 dobrovolníky se objevuje silnější řízení parasympatickým systémem (bloubivým nervem), a to u těch subjektů, kteří pravidelně cvičí jógu, což naznačuje lepší autonomní kontrolu nad srdečním rytmem, a tím pádem to svědčí i o zdravějším srdci.

„Komparativní studie spektrálních parametrů variability srdečního rytmu u praktikantů a nepraktikantů jógy“ z Mezinárodního časopisu lékařského inženýrství a informatik, 2010, 2, 1, 1-14

 

Zdroj článku: Yoga practitioners have a healthy heart

Překlad: Centrum Oberonic

Role Neurotransmiterů

Role Neurotransmiterů

Role Neurotransmiterů     Neurotransmiter je chemický zprostředkovatel, který přenáší, zesiluje a vyrovnává signály mezi neurony (známými také pod pojmem nervové buňky) a cílovými buňkami po celém těle. Těmito cílovými buňkami mohou být žlázy, svaly a další...

Vliv stresu na tělo

Vliv stresu na tělo

Vliv stresu na tělo     Stres ovlivňuje všechny systémy těla, a to včetně muskuloskeletárního, respiračního, kardiovaskulárního, endokrinního, trávicího, nervového a reprodukčního. Naše tělo je dobře vybaveno pro zvládání malého množství stresu, ale když se...

Malý mozek a imunitní systém

Malý mozek a imunitní systém

Malý mozek a imunitní systém     Malý mozek má několik funkcí v rámci osy centrálního nervového systému včetně integrace senzorických informací, učení se motorickým pohybům, přizpůsobování pohybů, ovládání nálady, citového rozrušení, emocí a regulování...

Stres na buněčné úrovni

Stres na buněčné úrovni

Stres na buněčné úrovni Co jsou to astocyty?   Když se zmíní slovo “stres”, většina z nás pomyslí na stres negativní. Znáte to, takový ten stres, kdy máte na dokončení milion projektů, vaše malé dítě vám ječí do ucha a vy jste si právě uvědomili, že jste celý den...

Co jsou to Alfa mozkové vlny?

Co jsou to Alfa mozkové vlny?

Co jsou to Alfa mozkové vlny? Zvýšení Alfa vln může zmírnit depresi     Alfa mozkové vlny představují jeden vzorec elektrické aktivity, jež mozek vytváří. Mozek se skládá z miliónů neuronů, které využívají elektrické impulzy k přenosu...

Jak srdce ovlivňuje naše vnímání

Jak srdce ovlivňuje naše vnímání

Jak srdce ovlivňuje naše vnímání   Shrnutí: Mozková aktivita se s cyklem tlukotu srdce mění, čímž pomáhá zabezpečit, aby byly určité informace udržovány mimo naše vědomé prožívání. Zdroj: Ústav Maxe Plancka (Max Planck Institute) První mechanizmus představuje...

Co kdyby pro léčení koronaviru postačilo jednoduše brát zinek?

Co kdyby pro léčení koronaviru postačilo jednoduše brát zinek?

Co kdyby pro léčení koronaviru postačilo jednoduše brát zinek?     V současnosti se zdá být stále více a více zřejmé, že zinek může skutečně být tím “kouzelným lékem” pro zastavení koronavirové infekce a ukončení této globální pandemie. Tento minerál je...

Léčení úzkosti pomocí akupunktury

Léčení úzkosti pomocí akupunktury

Léčení úzkosti pomocí akupunktury Různé přístupy akupunktury mají pozitivní účinky. Studie u lidí a zvířat prokazují, že akupunktura má pozitivní účinky na zdraví, včetně mentálního a emocionálního fungování souvisejícího s různými mechanizmy působení v těle, jako...

Co se děje uvnitř mozku, když posloucháme hudbu?

Co se děje uvnitř mozku, když posloucháme hudbu?

Co se děje uvnitř mozku, když posloucháme hudbu? Když posloucháte hudbu, je při tom zapojeno a aktivováno mnoho oblastí mozku, ale když skutečně hrajete na nějaký hudební nástroj, tato mozková aktivita se stává více podobou tréninku se zapojením celého těla. Co se...

Jak zážitky a zkušenosti mění plasticitu mozku

Jak zážitky a zkušenosti mění plasticitu mozku

Jak zážitky a zkušenosti mění plasticitu mozku   Mozková plasticita, také známa jako neuroplasticita, je termín, který se vztahuje na schopnost mozku měnit se a přizpůsobovat v důsledku prožívaných zkušeností a zážitků. Když lidé řeknou, že mozek má schopnost...

Chronický zánět snižuje motivaci redukováním hladiny dopaminu v mozku

Chronický zánět snižuje motivaci redukováním hladiny dopaminu v mozku

Chronický zánět snižuje motivaci redukováním hladiny dopaminu v mozku Proč se cítíme apatičtí, když se zotavujeme z nemoci? Odpovědí zcela zjevně je, že mírný stupeň chronického zánětu narušuje signální systém v mozku, jež funguje na dopaminu a jež nás motivuje něco...

Moudrost je záležitost jak Srdce tak Mysli

Moudrost je záležitost jak Srdce tak Mysli

Moudrost je záležitost jak Srdce tak Mysli Změny srdečního rytmu mohou mít vliv na moudrost, jak zjistil výzkum na Univerzitě ve Waterloo   Studie ukazuje, že variabilita srdečního rytmu (HRV) a proces přemýšlení fungují provázaně, což umožňuje člověku uvažovat...

Rytmus dýchání ovlivňuje paměť a strach

Rytmus dýchání ovlivňuje paměť a strach

Rytmus dýchání ovlivňuje paměť a strach Shrnutí: Nová studie uvádí, že rytmus dýchání může ovlivnit nervovou aktivitu, která zesiluje vybavování si vzpomínek a emocionální úsudek.Zdroj: Severozápadní Univerzita (Northwestern University)   Dýchání není pouze o...

5 neurovědeckých způsobů, jak si vyčistit mysl

5 neurovědeckých způsobů, jak si vyčistit mysl

5 neurovědeckých způsobů, jak si vyčistit mysl Neurovědci objevili efektivní způsoby, jak se zbavit nechtěných myšlenek   Jako vytrvalostní běžec extrémních závodů jsem několikrát absolvoval Badwater Ultramarathon. Někteří tomuto závodu říkají „nejnáročnější...

Zlepšení mozkových funkcí za 8 týdnů

Zlepšení mozkových funkcí za 8 týdnů

Zlepšení mozkových funkcí za 8 týdnů Meditační studie dokazuje změny související s vnímáním a stresem     Účast na osmitýdenním meditačním Programu vědomého vnímání, jak se zdá, přináší měřitelné změny v oblastech mozku souvisejících s pamětí, vnímáním sebe...

Pin It on Pinterest

Share This