Ájurvéda - Dóši a pět Prvků v Heart Vision

 

Podle Ájurvédy se lidský organismus skládá z hmotných i nehmotných složek. Interakce mezi těmito dvěma částmi lidské bytosti určuje její fyzické a mentální zdraví. Jedním z hlavních principů Ajurvédy je, že žádná z podstatných částí utvářejících člověka nemůže fungovat nezávisle na ostatních, nýbrž jedině všechny společně a to ve vzájemném souladu a harmonii. Nerovnováha nebo nesoulad ve fungování hmotných a nehmnotých složek vytváří nemoci. Tento test si teď můžeme vytvořit v přístroji Heart Vision.

 

Pět prvků

V Indické filosofii se věří, že vesmír a vše, co obsahuje, sestává z pěti hmotných prvků neboli substancí: „Vzduch“, „Ohěň“, „Voda“, „Země“ a „Éter“. Ve světle moderních vědeckých poznatků není třeba chápat teorii pěti prvků doslovně. Představují určité vlastnosti těch látek, jejichž jsou součástí. Tento způsob zobecnění nám umožňuje lépe porozumět jednotlivým složkám vesmíru. Např. „Vzduch“ představuje pohnutí a všechny způsoby pohybu. „Oheň“ zrcadlí veškeré fenomény vztahující se k produkci světla a tepla. Vlastnosti „Vzduchu a Ohně“ jsou vrozené všem formám života. „Vzduch a Země“ jsou základním „stavebním kamenem“, ze kterého sestávají veškeré tělesné struktury. Z pohledu Ájurvédy se veškeré tělesné složky včetně těch nejmenších sestávají vždy ze všech pěti prvků. Jako vše v celé koncepci Ajurvédy, pět prvků je nerozlučně propojeno navzájem mezi sebou. Ve zdravém organismu je jejich množství a tudíž i jejich vlastnosti v harmonii a jsou ve vzájemné synchronii. Disharmonie a její počáteční projev, nesoulad, jsou reflexí nemoci v těle, které má pevně stanovený genotyp formovaný pěti elementy přírody. Myšlenka léčebných zásahů Ájurvédy je zaměřena na prevenci narušení a obnovení narušeného souladu, stejně jako harmonii vlastností pěti hmotných prvků v lidském těle.

 

Tři dóši

A vskutku, ve všech hmotných částečkách živého organismu, v podbuněčných, buněčných, tkáňových a orgánových strukturách se nachází i onen nehmotný prvek. V Ájurvédě tento duchovní princip nese jméno tří dóš: Váta, Kapha a Pitta. Každá z dóš sestává z vlastností dvou z pěti elementů: dóša Váta má některé vlastnosti, které jsou vlastní prvkům Stvoření – „Éteru“ a „Vzduchu“, dóša Pitta má ty specifické pro „Oheň“ a „Vodu“ a doša Kapha kombinuje vlastnosti „Země“ a „Vody“. Vzájemný poměr dóš Váta, Kapha a Pitta je geneticky daný. Rovnováha dóš v organismu určuje fyziologické proporce těla stejně jako psychické rysy osoby. Pro jejich určení se používá Dotazník dóš a pěti prvků, který je i v přístroji Heart Vision, kde terapeut může s klientem tento dotazník, podle daných otázek vyplnit a zjistit své rozpoložení jednotlivých elementů a dóš.

Centrum Oberonic

M.V.