Ájurvéda - Dóši a pět Prvků v přístroji Heart Vision

Podle Ájurvédy se lidský organismus skládá z hmotných i nehmotných složek. Interakce mezi těmito dvěma částmi lidské bytosti určuje její fyzické a mentální zdraví. Jedním z hlavních principů Ajurvédy je, že žádná z podstatných částí utvářejících člověka nemůže fungovat nezávisle na ostatních, nýbrž jedině všechny společně a to ve vzájemném souladu a harmonii. Nerovnováha nebo nesoulad ve fungování hmotných a nehmnotých složek vytváří nemoci. Tento test si teď můžeme vytvořit v přístroji Heart Vision.

 

Pět prvků

V Indické filosofii se věří, že vesmír a vše, co obsahuje, sestává z pěti hmotných prvků neboli substancí: „Vzduch“, „Ohěň“, „Voda“, „Země“ a „Éter“. Ve světle moderních vědeckých poznatků není třeba chápat teorii pěti prvků doslovně. Představují určité vlastnosti těch látek, jejichž jsou součástí. Tento způsob zobecnění nám umožňuje lépe porozumět jednotlivým složkám vesmíru. Např. „Vzduch“ představuje pohnutí a všechny způsoby pohybu. „Oheň“ zrcadlí veškeré fenomény vztahující se k produkci světla a tepla. Vlastnosti „Vzduchu a Ohně“ jsou vrozené všem formám života. „Vzduch a Země“ jsou základním „stavebním kamenem“, ze kterého sestávají veškeré tělesné struktury. Z pohledu Ájurvédy se veškeré tělesné složky včetně těch nejmenších sestávají vždy ze všech pěti prvků. Jako vše v celé koncepci Ajurvédy, pět prvků je nerozlučně propojeno navzájem mezi sebou. Ve zdravém organismu je jejich množství a tudíž i jejich vlastnosti v harmonii a jsou ve vzájemné synchronii. Disharmonie a její počáteční projev, nesoulad, jsou reflexí nemoci v těle, které má pevně stanovený genotyp formovaný pěti elementy přírody. Myšlenka léčebných zásahů Ájurvédy je zaměřena na prevenci narušení a obnovení narušeného souladu, stejně jako harmonii vlastností pěti hmotných prvků v lidském těle.

 

Tři dóši

A vskutku, ve všech hmotných částečkách živého organismu, v podbuněčných, buněčných, tkáňových a orgánových strukturách se nachází i onen nehmotný prvek. V Ájurvédě tento duchovní princip nese jméno tří dóš: Váta, Kapha a Pitta. Každá z dóš sestává z vlastností dvou z pěti elementů: dóša Váta má některé vlastnosti, které jsou vlastní prvkům Stvoření – „Éteru“ a „Vzduchu“, dóša Pitta má ty specifické pro „Oheň“ a „Vodu“ a doša Kapha kombinuje vlastnosti „Země“ a „Vody“. Vzájemný poměr dóš Váta, Kapha a Pitta je geneticky daný. Rovnováha dóš v organismu určuje fyziologické proporce těla stejně jako psychické rysy osoby. Pro jejich určení se používá Dotazník dóš a pěti prvků, který je i v přístroji Heart Vision, kde terapeut může s klientem tento dotazník, podle daných otázek vyplnit a zjistit své rozpoložení jednotlivých elementů a dóš.

 

Centrum Oberonic

M.V.

Co se děje s tělem v reálném čase při analýze HRV?

Co se děje s tělem v reálném čase při analýze HRV?

Co se děje s tělem v reálném čase při analýze HRV přístrojem Heart Vision?   Neustálý dlouhodobý životní shon, pracovní nasazení, emocionální a psychické vypětí, stres, nepravidelná a nesprávná životospráva, minimum pohybu a času věnovanému sobě, odpočinku,...

Jak autonomní nervový systém ovlivňuje zdraví?

Jak autonomní nervový systém ovlivňuje zdraví?

Jak autonomní nervový systém ovlivňuje zdraví?     Pokud sledujete můj blog, možná už víte, že mne velmi zajímá zjišťování informací o HRV a o tom, jak ho mohu u sebe zlepšit prostřednictvím neustálého monitorování HRV. Můžete si ale klást otázku, proč se...

Bloudivý Nerv (Vagus Nerve)

Bloudivý Nerv (Vagus Nerve)

Bloudivý Nerv (Vagus Nerve) Přeložili jsme pro vás srozumitelný a souhrnný text od doktorky Evy Detko o bloudivém nervu, který je zodpovědný především za parasympatickou (zklidňující) kontrolu našich vnitřních orgánů. Dobré fungování bloudivého nervu je proto zásadní...

Řízené dýchání v přístroji Heart Vision

Řízené dýchání v přístroji Heart Vision

Řízené dýchání "Biologický Feedback" v přístroji Heart Vision   Živé dýchaní Srdce udává rytmus všech orgánů lidského těla jako kyvadlo a i ten nejmenší vliv na organismus se odráží ve změnách daného rytmu. Jakým způsobem může člověk samostatně ovlivnit práci...

9 fascinujících faktů o bloudivém nervu

9 fascinujících faktů o bloudivém nervu

9 fascinujících faktů o bloudivém nervu   Bloudivý nerv je takto nazýván proto, že “bloudí” podobně jako tulák, přičemž se větví do senzorických vláken vycházejících z mozkového kmene směrem k vnitřním orgánům. Bloudivý nerv, nejdelší z lebečních nervů, řídí...

Cvičení pro brániční dýchání a bloudivý nerv

Cvičení pro brániční dýchání a bloudivý nerv

Cvičení pro brániční dýchání a bloudivý nerv Tento článek blogu Psychologie Dnes (Psychology Today) je prvním článkem z devítidílné série s názvem „Bloudivý nerv a návod na přežití“. Devět způsobů jak řídit bloudivý nerv, které jsou hlavními tématy každého článku...

Co je to Variabilita srdečního rytmu (HRV)?

Co je to Variabilita srdečního rytmu (HRV)?

 Co je to Variabilita srdečního rytmu (HRV)?     Variabilita srdečního rytmu (HRV – Heart Rate Variability) - fyziologický fenomén proměnlivosti časových intervalů mezi jednotlivými údery srdce.    Věděli jste, že srdce je rezonančním tělem...

Co je to kardiogram a čím se liší od rytmogramu R-R

Co je to kardiogram a čím se liší od rytmogramu R-R

Co je to kardiogram a čím se liší od rytmogramu R-R Podrobný popis metody elektrokardiografie   Historie objevu kardiogramu V polovině 19. století se vědci přiblížili k odhalení překvapivé vlastnosti srdce – schopnosti vyrábět elektřinu. Gabriel Lippman...

Fraktální dýchání a korekce zdravotního stavu

Fraktální dýchání a korekce zdravotního stavu

Fraktální dýchání a korekce zdravotního stavu Při prvním seznámení s přístrojem Heart Vision největší množství otázek vyvolává tzv. „fraktální portrét“ pacienta. Pokusíme se vysvětlit tento termín zjednodušeně, avšak v rámci korektní definice. Jak je známo, jakýkoli...

Biologický věk (Gerontologická křivka)

Biologický věk (Gerontologická křivka)

Biologický věk (Gerontologická křivka) Už v dávných dobách si lidé všimli, že fyzické zdraví a síla člověka nemusí odpovídat jeho věku - jak v pozitivním i negativním smyslu. Známé historické postavy ve stáří demonstrovaly vynikající energii, jiné se v relativně...

Vděčné srdce – Rollin McCraty, Ph.Dr. – Doc Childre

Vděčné srdce – Rollin McCraty, Ph.Dr. – Doc Childre

Vděčné srdce - Rollin McCraty, Ph.Dr. - Doc Childre   Vědecky napsaná publikace o tom, jak je mozek propojen se srdcem. O fungování pozitivních i negativních emocí na naše tělo a jak se tyto emoce odráží v našich charakteristikách srdečního rytmu. Translation ©...

Sympatikus a parasympatikus

Sympatikus a parasympatikus

Sympatikus a parasympatikus   Vegetativní nervový systém s jeho nevědomými reakcemi dělíme na sympatikus a parasympatikus. Jedná se o dva odděleně probíhající svazky nervových vláken, které se táhnou z mozkového kmene k nejrůznějším receptorům v našem těle: k...

Popis čaker v přístroji Heart Vision

Popis čaker v přístroji Heart Vision

Popis čaker v přístroji Heart Vision Čakry jsou podle hinduismu a dalších, kulturně spřízněných myšlenkových proudů, energetická místa (centra) v těle popisovaná jako vír nebo kruh. Podle těchto nauk slouží čakry jako převodníky a transformátory prány (energie) v...

Pin It on Pinterest

Share This