Biologický věk (Gerontologická křivka)

 

 

Už v dávných dobách si lidé všimli, že fyzické zdraví a síla člověka nemusí odpovídat jeho věku - jak v pozitivním i negativním smyslu. Známé historické postavy ve stáří demonstrovaly vynikající energii, jiné se v relativně mladém věku změnily na seniory. Královně Eleonoře Akvitánské zůstala štíhlá postava a mladistvý vzhled i po šedesátce, kdyžto její druhý manžel Henry, mladší o 11 let, byl v 50 letech úplně senilní. Královna Eleonor se v té době dožila úctyhodného věku 82 let, přežila oba své muže a osm ze svých deseti dětí.
V nedávném filmu od režiséra Davida Finchera "Podivuhodný případ Benjamina Buttona," který vychází z povídky F. Scotta Fitzgeralda, je založen na paradoxním příběhu muže, který prožívá svůj život v opačném směru. Narodí se jako starý a postupně mládne vedle své pozvolna stárnoucí životní lásky. Hlavní hrdina jakoby znovu získává mladost a vitalitu v průběhu času a posouvá tím své limity nesouladu fyziologického a kalendářního věku, ale právě v opačném směru, než jsme v reálném životě zvyklí.

V současné době existuje pro fenomén nesouladu "fyziologického" a "kalendářního" věku člověka racionální vědecké vysvětlení. Jde o to, že, lidské tělo funguje ve svých vlastních rytmech, které jsou sice v určité míře srovnatelné s obvyklými kalendářními obdobími, ale nejsou s nimi totožné. Dá se říci, že člověk, i každý jiný živý organismus, žije a pracuje ve svém vlastním čase a nám známý astronomický čas jen odráží otáčení se Země ve vesmíru.

 

Co je to vlastně "biologický" čas života člověka?

Ve skutečnosti náš život představuje období hromadění a následné spotřeby životních zdrojů. Život je nejpomalejším biologickým rytmem organismu. Čas smrti člověka není stanoven počtem prožitých kalendářních let, ale stupněm vyčerpání životních zdrojů a narušením efektivity fungování regulačních systémů organismu. V současné době je normální délka lidského života 80-100 kalendářních let a příčinou zkrácení této doby je porušení rytmu biologických hodin uvnitř organismu. Matematickým výrazem biologického rytmu s názvem "život" je "gerontologická křivka," která v přístroji Heart Vision u analyzovaného člověka graficky popisuje vztah mezi tempem hromadění životních zdrojů a tempem jejich spotřeby, a je kombinací logaritmické a exponenciální křivky.
Použitím termínu "gerontologické křivky" můžeme určit momentální pravdivý biologický věk člověka, který se obvykle nekryje s kalendářním věkem, ale je odchýlen na lepší nebo horší stranu (snížení nebo zvýšení biologického věku od kalendářního).
Toto sdělení nám odráží nejen vztah mezi tempem nahromadění životních zdrojů a tempem jejich spotřeby, ale i fyzickou a psychickou rovnováhu v životě člověka.

Z přístroje Heart Vision - rozdíl mezi kalendářním a biologickým věkem po analýze variability srdečního rytmu.

Centrum Oberonic

M.V.

Vysoce kvalitní a vstřebatelné formy hořčíku pro podporu organismu při stresové zátěži.

⇐ Magnesium bisglycinát vhodný k večeru na zklidnění a regeneraci.

⇒ Magnesium malát vhodný k užívání v ranních a dopoledních hodinách pro jeho energizující účinek.