Biologický věk (Gerontologická křivka)

Už v dávných dobách si lidé všimli, že fyzické zdraví a síla člověka nemusí odpovídat jeho věku - jak v pozitivním i negativním smyslu. Známé historické postavy ve stáří demonstrovaly vynikající energii, jiné se v relativně mladém věku změnily na seniory. Královně Eleonoře Akvitánské zůstala štíhlá postava a mladistvý vzhled i po šedesátce, kdyžto její druhý manžel Henry, mladší o 11 let, byl v 50 letech úplně senilní. Královna Eleonor se v té době dožila úctyhodného věku 82 let, přežila oba své muže a osm ze svých deseti dětí.
V nedávném filmu od režiséra Davida Finchera "Podivuhodný případ Benjamina Buttona," který vychází z povídky F. Scotta Fitzgeralda, je založen na paradoxním příběhu muže, který prožívá svůj život v opačném směru. Narodí se jako starý a postupně mládne vedle své pozvolna stárnoucí životní lásky. Hlavní hrdina jakoby znovu získává mladost a vitalitu v průběhu času a posouvá tím své limity nesouladu fyziologického a kalendářního věku, ale právě v opačném směru, než jsme v reálném životě zvyklí.

V současné době existuje pro fenomén nesouladu "fyziologického" a "kalendářního" věku člověka racionální vědecké vysvětlení. Jde o to, že, lidské tělo funguje ve svých vlastních rytmech, které jsou sice v určité míře srovnatelné s obvyklými kalendářními obdobími, ale nejsou s nimi totožné. Dá se říci, že člověk, i každý jiný živý organismus, žije a pracuje ve svém vlastním čase a nám známý astronomický čas jen odráží otáčení se Země ve vesmíru.

 

Co je to vlastně "biologický" čas života člověka?

Ve skutečnosti náš život představuje období hromadění a následné spotřeby životních zdrojů. Život je nejpomalejším biologickým rytmem organismu. Čas smrti člověka není stanoven počtem prožitých kalendářních let, ale stupněm vyčerpání životních zdrojů a narušením efektivity fungování regulačních systémů organismu. V současné době je normální délka lidského života 80-100 kalendářních let a příčinou zkrácení této doby je porušení rytmu biologických hodin uvnitř organismu. Matematickým výrazem biologického rytmu s názvem "život" je "gerontologická křivka," která v přístroji Heart Vision u analyzovaného člověka graficky popisuje vztah mezi tempem hromadění životních zdrojů a tempem jejich spotřeby, a je kombinací logaritmické a exponenciální křivky.
Použitím termínu "gerontologické křivky" můžeme určit momentální pravdivý biologický věk člověka, který se obvykle nekryje s kalendářním věkem, ale je odchýlen na lepší nebo horší stranu (snížení nebo zvýšení biologického věku od kalendářního).
Toto sdělení nám odráží nejen vztah mezi tempem nahromadění životních zdrojů a tempem jejich spotřeby, ale i fyzickou a psychickou rovnováhu v životě člověka.

Z přístroje Heart Vision - rozdíl mezi kalendářním a biologickým věkem po analýze variability srdečního rytmu.

 

Centrum Oberonic

M.V.

Co se děje s tělem v reálném čase při analýze HRV?

Co se děje s tělem v reálném čase při analýze HRV?

Co se děje s tělem v reálném čase při analýze HRV přístrojem Heart Vision?   Neustálý dlouhodobý životní shon, pracovní nasazení, emocionální a psychické vypětí, stres, nepravidelná a nesprávná životospráva, minimum pohybu a času věnovanému sobě, odpočinku,...

Jak autonomní nervový systém ovlivňuje zdraví?

Jak autonomní nervový systém ovlivňuje zdraví?

Jak autonomní nervový systém ovlivňuje zdraví?     Pokud sledujete můj blog, možná už víte, že mne velmi zajímá zjišťování informací o HRV a o tom, jak ho mohu u sebe zlepšit prostřednictvím neustálého monitorování HRV. Můžete si ale klást otázku, proč se...

Bloudivý Nerv (Vagus Nerve)

Bloudivý Nerv (Vagus Nerve)

Bloudivý Nerv (Vagus Nerve) Přeložili jsme pro vás srozumitelný a souhrnný text od doktorky Evy Detko o bloudivém nervu, který je zodpovědný především za parasympatickou (zklidňující) kontrolu našich vnitřních orgánů. Dobré fungování bloudivého nervu je proto zásadní...

Řízené dýchání v přístroji Heart Vision

Řízené dýchání v přístroji Heart Vision

Řízené dýchání "Biologický Feedback" v přístroji Heart Vision   Živé dýchaní Srdce udává rytmus všech orgánů lidského těla jako kyvadlo a i ten nejmenší vliv na organismus se odráží ve změnách daného rytmu. Jakým způsobem může člověk samostatně ovlivnit práci...

9 fascinujících faktů o bloudivém nervu

9 fascinujících faktů o bloudivém nervu

9 fascinujících faktů o bloudivém nervu   Bloudivý nerv je takto nazýván proto, že “bloudí” podobně jako tulák, přičemž se větví do senzorických vláken vycházejících z mozkového kmene směrem k vnitřním orgánům. Bloudivý nerv, nejdelší z lebečních nervů, řídí...

Cvičení pro brániční dýchání a bloudivý nerv

Cvičení pro brániční dýchání a bloudivý nerv

Cvičení pro brániční dýchání a bloudivý nerv Tento článek blogu Psychologie Dnes (Psychology Today) je prvním článkem z devítidílné série s názvem „Bloudivý nerv a návod na přežití“. Devět způsobů jak řídit bloudivý nerv, které jsou hlavními tématy každého článku...

Co je to Variabilita srdečního rytmu (HRV)?

Co je to Variabilita srdečního rytmu (HRV)?

 Co je to Variabilita srdečního rytmu (HRV)?     Variabilita srdečního rytmu (HRV – Heart Rate Variability) - fyziologický fenomén proměnlivosti časových intervalů mezi jednotlivými údery srdce.    Věděli jste, že srdce je rezonančním tělem...

Co je to kardiogram a čím se liší od rytmogramu R-R

Co je to kardiogram a čím se liší od rytmogramu R-R

Co je to kardiogram a čím se liší od rytmogramu R-R Podrobný popis metody elektrokardiografie   Historie objevu kardiogramu V polovině 19. století se vědci přiblížili k odhalení překvapivé vlastnosti srdce – schopnosti vyrábět elektřinu. Gabriel Lippman...

Fraktální dýchání a korekce zdravotního stavu

Fraktální dýchání a korekce zdravotního stavu

Fraktální dýchání a korekce zdravotního stavu Při prvním seznámení s přístrojem Heart Vision největší množství otázek vyvolává tzv. „fraktální portrét“ pacienta. Pokusíme se vysvětlit tento termín zjednodušeně, avšak v rámci korektní definice. Jak je známo, jakýkoli...

Vděčné srdce – Rollin McCraty, Ph.Dr. – Doc Childre

Vděčné srdce – Rollin McCraty, Ph.Dr. – Doc Childre

Vděčné srdce - Rollin McCraty, Ph.Dr. - Doc Childre   Vědecky napsaná publikace o tom, jak je mozek propojen se srdcem. O fungování pozitivních i negativních emocí na naše tělo a jak se tyto emoce odráží v našich charakteristikách srdečního rytmu. Translation ©...

Sympatikus a parasympatikus

Sympatikus a parasympatikus

Sympatikus a parasympatikus   Vegetativní nervový systém s jeho nevědomými reakcemi dělíme na sympatikus a parasympatikus. Jedná se o dva odděleně probíhající svazky nervových vláken, které se táhnou z mozkového kmene k nejrůznějším receptorům v našem těle: k...

Popis čaker v přístroji Heart Vision

Popis čaker v přístroji Heart Vision

Popis čaker v přístroji Heart Vision Čakry jsou podle hinduismu a dalších, kulturně spřízněných myšlenkových proudů, energetická místa (centra) v těle popisovaná jako vír nebo kruh. Podle těchto nauk slouží čakry jako převodníky a transformátory prány (energie) v...

Ájurvéda – Dóši a pět Prvků v Heart Vision

Ájurvéda – Dóši a pět Prvků v Heart Vision

Ájurvéda - Dóši a pět Prvků v přístroji Heart Vision Podle Ájurvédy se lidský organismus skládá z hmotných i nehmotných složek. Interakce mezi těmito dvěma částmi lidské bytosti určuje její fyzické a mentální zdraví. Jedním z hlavních principů Ajurvédy je, že žádná z...

Pin It on Pinterest

Share This