Vysoké hladiny fluoru mohou ovlivnit kognitivní schopnosti dítěte

 

 

Nová studie zjistila možnou souvislost mezi dlouhodobou konzumací vody se zvýšeným obsahem fluoridu a kognitivními poruchami u dětí. Výzkumníci, kteří ji prováděli na venkově v Etiopii, kde studny vykazují různý obsah přírodního fluoridu, hodnotili kognitivní schopnosti 74 dětí pomocí testů kreslení a paměti. Výsledky u dětí naznačují souvislost mezi vysokou mírou vystavení fluoridu a zvýšeným počtem chyb v daných testech.

Zdroj: Tulane University 27. 10. 2023

Studie, publikovaná v časopise Neurotoxicology and Teratology, byla provedena na etiopském venkově, kde zemědělské komunity používají studny s různým obsahem přirozeně se vyskytujícího fluoridu v rozmezí od 0,4 do 15,5 mg/l. Světová zdravotnická organizace doporučuje hladinu fluoridu pod 1,5 mg/l.

Výzkumníci vybrali 74 dětí školního věku a hodnotili jejich schopnost nakreslit známé předměty, jako je například osel nebo dům, přičemž bodové skóre testů ovlivňovaly případné chybějící detaily. Jako další nástroj pro měření kognitivních schopností použili standardní počítačový test paměti, jenž je jazykově a kulturně neutrální.

Studie zjistila, že vyšší koncentrace fluoridu v pitné vodě byla spojena s větším počtem chyb v testech kreslení a paměti dětí. Hlavní autor studie Tewodros Godebo, odborný asistent pro vědy o životním prostředí na Fakultě veřejného zdraví a tropické medicíny Tulanské univerzity, uvedl, že "příčinný vztah mezi větším vystavením fluoridu a neurotoxicitou zůstává nejasný", ale doufá, že tato předběžná zjištění podnítí další výzkum možných kognitivních dopadů expozice fluoridu.

"Ačkoli je k potvrzení těchto zjištění zapotřebí dalších epidemiologických studií, tyto výsledky přispívají k rostoucím obavám z možných neurotoxických účinků fluoridu, zejména v období raného vývoje mozku v dětství," uvedl Godebo. "Tyto testy potvrdily jasnou souvislost mezi vysokým obsahem fluoridu a kognitivními poruchami."

Fluorid je nezbytný pro prevenci zubního kazu. Nadměrný příjem fluoridu byl však v minulých epidemiologických studiích ve venkovských komunitách v Číně a Indii spojen s nižším IQ.

Výzkumy na zvířatech v minulosti navíc prokázaly, že fluorid může procházet placentou a hematoencefalickou bariérou. V oblastech bez alternativních zdrojů vody to znamená, že nadměrná expozice fluoridu může být chronickým problémem, který začíná již při početí.

Odhaduje se, že více než 200 milionů lidí na celém světě je vystaveno vysokému obsahu fluoridu v pitné vodě. Etiopské údolí Rift Valley, kde byla tato studie provedena, je ideální výzkumnou oblastí pro zkoumání možných dopadů, protože osoby vychovávané v této oblasti jsou trvale vystaveny stabilním, přirozeně se vyskytujícím hladinám fluoridu a sdílejí podobný životní styl s okolními vesnicemi, což omezuje riziko zavádějících faktorů.

Godebo doufá, že se mu podaří zopakovat výsledky v Etiopii s větší kohortou dětí a prozkoumat poznávání dětí v etiopských komunitách s nízkým obsahem fluoridu z hlediska možných známek dopadu na kognitivní funkce.

"Máme jedinečnou příležitost studovat komunity s nízkým obsahem fluoridu ve stejném prostředí jako komunity s vysokým obsahem fluoridu, takže můžeme určit, zda je fluorid neurotoxický i při nízkých koncentracích," řekl Godebo.

"Takové studie jsou důležité pro veřejnost a vládní orgány, aby mohly určit bezpečnost a rizika fluorizace vody v systémech zásobování pitnou vodou."

 

Zdroj článku: High Fluoride Levels May Affect Child Cognition

Celá studie zde: Association between fluoride exposure in drinking water and cognitive deficits in children: A pilot study

Překlad: Centrum Oberonic

M.V.

⇐ Koenzym Q10 (Ubiquinol) je vyroben pokročilou patentovanou technologií, která zaručuje vysokou stabilitu, absorpci a tím i lepší účinky.

⇒ BrainMax Adaptogenic nejvíce prozkoumané adaptogeny z celého světa, jež pozitivně ovlivňují činnost unavených nadledvinek, zvyšují odolnost na psychický i fyzický stres a pomáhají s nedostatkem energie a únavou. 

 

Vysoce kvalitní a vstřebatelné formy hořčíku pro podporu organismu při stresové zátěži.

⇐ Magnesium bisglycinát + Vit. B6 vhodný k večeru na zklidnění a regeneraci.

⇒ Magnesium malát vhodný k užívání v ranních a dopoledních hodinách pro jeho energizující účinek.