Variabilita srdeční frekvence a její aplikace v psychiatrii

 

 

Všechny orgány a systémy těla jsou pod neustálou neuro-hormonální kontrolou. Sympatická a parasympatická část autonomního nervového systému je zodpovědná za adaptaci organismu na měnící se podmínky vnějšího a vnitřního prostředí.

Jakmile se činnost regulačních systémů naruší, nebo ustoupí do pozadí, vede to okamžitě k různým funkčním poruchám v organismu. A právě srdeční frekvence je nejdůležitějším ukazatelem těchto poruch a obecně všech změn, jakéhokoli vnějšího nebo vnitřního vlivu na lidský organismus.

Proto má studium variability srdeční frekvence důležitou prognostickou a diagnostickou hodnotu pro určení různých patologií kardiovaskulárního, nervového, dýchacího nebo endokrinního systému i psycho-emocionálních poruch.

Na základě studia dynamiky lidských srdečních rytmů je tedy možné provádět objektivní hodnocení stavu organismu a prognózu změn tohoto stavu. Jeden z terapeutických nástrojů k analýze HRV je přístroj Heart Vision, jež objektivně měří srdeční rytmy a vyhodnocuje vzájemnou propojenost tělesných systémů a funkční stav organismu.

Autonomní nervový systém (ANS) je vysoce přizpůsobivý a umožňuje organismu udržovat rovnováhu při zátěži nebo stresu. Nedostatečná flexibilita a nepružný ANS může vést k somatickým a psychickým patologiím.

Několik studií prokázalo souvislost mezi sníženou variabilitou srdečního rytmu (HRV) u pacientů po infarktu myokardu a zvýšeným rizikem nežádoucích kardiovaskulárních příhod, včetně komorových arytmií a náhlé smrti. V poslední době studie naznačují, že pacienti s depresí a úzkostnými poruchami vykazují abnormálně nízkou HRV ve srovnání se zdravou kontrolovanou skupinou.

Nízká HRV ukazuje na snížený srdeční vagový tonus a zvýšenou sympatickou aktivitu u úzkostných a depresivních pacientů a odráží nedostatek adaptability emočních fyziologických mechanismů.

Několik studií také odhalilo, že biologická zpětná vazba využívající techniky kontroly dýchání, relaxace a meditace může zvýšit HRV. Tyto studie naznačují, že používání biofeedbacku s relaxačními a meditačními přístupy může vést ke zvýšení HRV a parasympatické aktivity.

Centrum Oberonic

M.V.

BEWIT - 100% přírodní esenciální oleje v té nejvyšší možné terapeutické kvalitě (CTEO®) a další výrobky podporující zdravý životní styl.