Co se děje s tělem v reálném čase při analýze HRV přístrojem Heart Vision?

 

Neustálý dlouhodobý životní shon, pracovní nasazení, emocionální a psychické vypětí, stres, nepravidelná a nesprávná životospráva, minimum pohybu a času věnovanému sobě, odpočinku, fyzické aktivitě a duševní hygieně.

Jak takovýto stav vypadá v podobě pokrokové analýzy variability srdečního rytmu (HRV) přístrojem Heart Vision? Co se děje s tělem v reálném čase? Pojďte se podívat na některé akademické indexy HRV z přístroje při takto popsaném stavu.

 

Nahoře vpravo na obrázku vidíme zrychlený (Aprůměrný tep 115 za minutu (tachykardie), který naznačuje zvýšenou fyzickou nebo emocionální zátěž. Může se objevovat i při různých onemocnění např. cukrovka, anemie, problémy se štítnou žlázou, onemocnění srdce atd. Obvyklá tepová frekvence u dospělého člověka se pohybuje mezi 60-80 tepy za minutu. Méně výrazně se tep zvyšuje sportovcům a trénovaným lidem. Pod (B) kardiogramem srdce vidíme (Crytmogram RR intervalů (HRV klienta), který je značně nízký. Časové intervaly mezi údery srdce jsou minimálně proměnlivé a to svědčí především o nízké regulaci autonomního nervového systému (ANS), únavě, napětí, stresu atd.

 

Vlevo nahoře vidíme několikanásobně zvýšený (A) index stresu (717 - norma je 10-100) odrážející obecně vysoký stres kardiovaskulárního systému. Vysoké hodnoty indexu stresu naznačují sníženou variabilitu srdce a vysokou aktivaci sympatického nervového systému (SNS). Vedle jsou zvýšené hodnoty stresového (B) hormonu kortizol (9 - norma je do 6). Dlouhodobě zvýšená hladina kortizolu v krvi je spojená s chronickým stresem, zvýšení krevního tlaku atd. Dále vidíme velmi vysoký (C) index rovnováhy ANS (745 - norma je 35-145) a tím především velkou nerovnováhu mezi sympatikem a parasympatikem s velkou převahou SNS. Vedle je nízký index (Dvitální síly  (6 - norma je alespoň 50), který značí vyčerpání, minimální vnitřní podporu a kompenzaci organismu pro udržení homeostázy. Tělo nedostatečně reaguje na měnící se podmínky prostředí, jeho schopnost regenerace a obnovy organismu je velmi nízká.

 

(A) Index neuro-hormonální regulace, který charakterizuje efektivnost práce endokrinní soustavy a určuje, nakolik optimálně organismus využívá své energetické a fyziologické zdroje je značně snížený (21% – norma je alespoň 50%). Dále (B) energetická pyramida (54 – norma je alespoň 150) je značně nízká, tělo nemá optimální zdroje k regeneraci. Je důležité nastavit obnovení zdrojů organismu a efektivní práci organismu s příjmem a výdejem energie.

 

(A) Stupeň harmonizace biorytmů, který představuje informační údaj o imunitním stavu organismu, demonstrující jeho schopnost adaptace na nové podmínky je skoro na nule (3% - norma je alespoň 50%). Dále (B) gerontologická křivka, biologický věk převyšuje kalendářní o 12 let, tělo je "starší a opotřebovanější" než by mělo být. Rozdíl mezi kalendářním a biologickým věkem u člověka graficky popisuje vztah mezi tempem hromadění životních zdrojů a tempem jejich spotřeby. Vyšší biologický věk nám ukazuje vyčerpání životních zdrojů a narušením efektivity fungování regulačních systémů organismu. 

 

Takto bych mohl pokračovat dál, protože přístroj Heart Vision má mnoho dalších indexů a funkcí HRV, mimo jiné i psycho-emocionální stav, cirkadiánní rytmy těla, funkční stav páteře, indexy z pohledu Tradiční Čínské Medicíny a Ájurvédy atd. Touto analýzou jsem chtěl zdůraznit nejenom, jak přístroj pracuje, ale i jak destruktivní je dlouhodobý stres, napětí a nezdravý životní styl pro lidský organismus. Příště se zaměříme třeba na to, co se děje s tělem v reálném čase při analýze HRV v dobré fyzické i psychické kondici.

Analýza variability srdečního rytmu je pokrokovou metodou k měření funkčního stavu organismu, kdy vyhodnocuje dynamickou souhru všech regulačních systémů v těle, sleduje jejich narušenost a zjišťuje, zda je nutné podpořit organismus v době vyčerpání a zabránit tak případnému rozvoji nemoci.

 

Centrum Oberonic

M.V.

Fraktální dýchání a korekce zdravotního stavu

Fraktální dýchání a korekce zdravotního stavu

Fraktální dýchání a korekce zdravotního stavu Při prvním seznámení s přístrojem Heart Vision největší množství otázek vyvolává tzv. „fraktální portrét“ pacienta. Pokusíme se vysvětlit tento termín zjednodušeně, avšak v rámci korektní definice. Jak je známo, jakýkoli...

Biologický věk (Gerontologická křivka)

Biologický věk (Gerontologická křivka)

Biologický věk (Gerontologická křivka) Už v dávných dobách si lidé všimli, že fyzické zdraví a síla člověka nemusí odpovídat jeho věku - jak v pozitivním i negativním smyslu. Známé historické postavy ve stáří demonstrovaly vynikající energii, jiné se v relativně...

Vděčné srdce – Rollin McCraty, Ph.Dr. – Doc Childre

Vděčné srdce – Rollin McCraty, Ph.Dr. – Doc Childre

Vděčné srdce - Rollin McCraty, Ph.Dr. - Doc Childre   Vědecky napsaná publikace o tom, jak je mozek propojen se srdcem. O fungování pozitivních i negativních emocí na naše tělo a jak se tyto emoce odráží v našich charakteristikách srdečního rytmu. Translation ©...

Sympatikus a parasympatikus

Sympatikus a parasympatikus

Sympatikus a parasympatikus   Vegetativní nervový systém s jeho nevědomými reakcemi dělíme na sympatikus a parasympatikus. Jedná se o dva odděleně probíhající svazky nervových vláken, které se táhnou z mozkového kmene k nejrůznějším receptorům v našem těle: k...

Ájurvéda – Dóši a pět Prvků v Heart Vision

Ájurvéda – Dóši a pět Prvků v Heart Vision

Ájurvéda - Dóši a pět Prvků v Heart Vision Podle Ájurvédy se lidský organismus skládá z hmotných i nehmotných složek. Interakce mezi těmito dvěma částmi lidské bytosti určuje její fyzické a mentální zdraví. Jedním z hlavních principů Ajurvédy je, že žádná z...

Důležitost zdravé HRV

Jak funguje HRV

Pin It on Pinterest

Share This