Co jsou to Alfa mozkové vlny?

Zvýšení Alfa vln může zmírnit depresi

 

Alfa mozkové vlny představují jeden vzorec elektrické aktivity, jež mozek vytváří. Mozek se skládá z miliónů neuronů, které využívají elektrické impulzy k přenosu informací.

Když se skupina neuronů určitým způsobem „zažehne“, aby vyslala signál k jiným skupinám neuronů, výsledné vzorce, jakými to probíhá, jsou známé jako mozkové vlny. Tyto elektrické vzorce jsou spojeny s různými typy aktivit v mozku, jakož i různými stavy vědomí.

Alfa vlny se obyčejně objevují, když se věnujete takovým činnostem, jako je denní snění, meditování, nebo praktikování vědomé pozornosti. Výzkum naznačuje, že tento typ mozkových vln může sehrávat roli při zmírnění symptomů deprese a zlepšování tvořivosti.

Identifikace Alfa vln

Existuje pět různých druhů mozkových vln. Mozkové vlny je možné měřit přístrojem, který se jmenuje elektroencefalogram (EEG). Nákres, který tento přístroj vytváří, zobrazuje elektrickou aktivitu ve formě vln.

EEG se dívá na frekvenci těchto vln, nebo cyklů aktivity za sekundu. Některé z těchto vln jsou rychlejší a některé jsou pomalejší – Alfa vlny jsou někde uprostřed.

Typy mozkových vln

Pět typů mozkových vln a frekvencí, které jsou s nimi spojeny, jsou tyto:

Delta vlny, které jsou v rozmezí 0,5 a 4 herce (Hz), se objevují během hlubokého spánku bez snění.

Theta vlny, které jsou v rozmezí 4 a 8 Hz, se objevují během lehkého spánku nebo hluboké relaxace.

Alfa vlny, které určují hodnoty mezi 8 a 12 Hz, se objevují, když se lidé cítí uvolněně a když je mozek ve stavu nečinnosti a bez koncentrace na cokoliv.

Beta vlny, které určují hodnoty mezi 12 a 30 Hz, jsou vlny, jež se objevují během nejvíce vědomých bdělých stavů. Jedná se o rychlou aktivitu mozku, která je známkou pozornosti a bělosti.

Gama vlny, které určují hodnoty mezi 25 a 100 Hz, jsou nejrychlejší vlnovou délkou mozkových vln, přičemž jsou spojovány s aktivitami, jako je učení se, řešení problémů a zpracovávání informací.

Co tyto vlny dělají

Když mozek produkuje Alfa vlny, je to proto, že je v odpočinkovém a relaxovaném stavu. A právě z toho důvodu zažívají lidé tyto vlny ve chvílích, kdy se věnuji aktivitám uvolňujícím stres, jako je například meditování.

Jak vypadá mozková aktivita na EEG, když převládá Alfa-vlnová aktivita? Když mozek zobrazuje tento typ EEG vln, často to znamená, že je člověk soustředěn na konkrétní myšlenku a nevěnuje pozornost nechtěným rozptylujícím vlivům. Má tendenci ignorovat senzorickou aktivitu a je v uvolněném stavu.

Existuje určitý důkaz, který naznačuje, že nalezení cest, jak posílit tyto Alfa vlny, může mít množství pozitivních výhod. Některé z těchto pozitivních účinků posílení Alfa vln zahrnují snížení stresu, zmírnění úzkosti a deprese a zlepšení tvůrčího myšlení.

Vliv Alfa vln

Zájem o používání Alfa vln vzrostl potom, co byl vyvinut biofeedback, tj. technika, která  zahrnuje využití biologické zpětné vazby pomocí přístroje, který měří mozkovou aktivitu, přičemž cílem je naučit se vědomě vytvářet Alfa vlny. Výzkum ukázal, že Alfa vlny mohou mít množství pozitivních účinků, mezi něž například patří:

Zmírnění deprese

Studie publikována v časopise Přechodová Psychiatrie (Translational Psychiatry) zjistila, že používání techniky zvané transkraniální stimulace střídavým proudem (tACS) za účelem vyvolání aktivity Alfa vln snížila depresivní symptomy u lidí se závažným depresivním onemocněním. I když byla studie prováděna jen na malém výběru, výsledky ukazují terapeutický potenciál zvýšených Alfa vln při boji s depresí.

Větší kreativita

Jedna studie z roku 2015 zjistila, že aktivita Alfa vln je spojena s tvořivostí. Tento efekt, který vědci zjistili, by mohl být navozen za použití neinvazivní mozkové stimulace. Zatímco takový účinek může být přínosem pro povzbuzení tvořivých myšlenek, nabízí naději také v pomoci při zmírňování deprese. Lidé s depresivními symptomy jsou často zaseknutí v opakovaných vzorcích myšlení. Nalezení cest, jak prolomit tyto destruktivní vzorce, může tedy pomoci zmírnit symptomy deprese.

Snížení pocitů úzkosti

Alfa vlny jsou spojeny s více uvolněnými, relaxovanými stavy, a proto vědci také věří, že mohou být nápomocné při snižování úzkosti a deprese. Jedna studie zjistila, že tento trénink Alfa mozkových vln pomocí neurologické zpětné vazby pomohl účastníkům snížit jejich hladinu úzkosti. Další studie naznačila, že zvýšení jak Alfa tak Theta aktivity v okcipitálních lalocích mozku pomohlo snížit úzkost a zlepšit fungování u těch, kteří trpěli generalizovanou úzkostnou poruchou.

Tipy, jak zvýšit Alfa vlny

Trénink biofeedbacku je jeden ze způsobů, jak se vědomě naučit navodit si Alfa vlny. Zatímco vědci dále pokračují ve výzkumu tohoto terapeutického přístupu jako způsobu léčení deprese a úzkosti, je několik věcí, které můžete dělat, abyste zlepšili svou schopnost zažívat tento typ mozkových vln. Zvyšte si tedy Alfa-vlnovou aktivitu mozku tímto:

  • Meditování: Meditace má množství pozitivních účinků na zdraví a je spojována se zvýšením Alfa-vlnové aktivity.
  • Hluboké dýchání: Hluboké dýchání může být efektivním způsob, jak bojovat s pocity úzkosti. Výzkum také ukazuje, že může pomoci posílit Alfa aktivitu v klíčových oblastech mozku.
  • Procvičování vědomého vnímání: Studie ukázaly, že procvičování vědomého vnímání může vést ke zvýšené Alfa-vlnové aktivitě a některé studie dokonce naznačují, že toto cvičení může pomoci lidem, kteří zažívají chronickou bolest, úzkost nebo depresi.
  • Jóga: Uvolněný stav, který je spojený s Alfa vlnami se může zvýšit také při procvičování jógy a jeden výzkum ukázal, že pravidelné procvičování jógy může zvýšit Alfa-vlnovou aktivitu v mozku.
  • Aerobik: Některé výzkumy naznačují, že aerobikové cvičení může také zvýšit Alfa-vlnovou aktivitu.

Přestože jsou Alfa vlny příslibem co se týče snížení symptomů úzkosti a deprese, mohou způsobit i problémy, pokud se objeví tehdy, když to není žádoucí. Například zatímco se Alfa vlny často vyskytují těsně předtím, než usnete, nemělo by k nim docházet, když spíte. Když se Alfa vlny přesto během spánku objeví, mohou přispívat k jeho poruchám. Během hlubokého spánku produkuje mozek normálně Delta vlny. Když se namísto toho objeví Alfa vlny, narušuje to spánek a zanechává to následující den v člověku pocit únavy.

Slovo na závěr

Alfa vlny sehrávají významnou roli v mozkové aktivitě a výzkumy naznačují, že mohou být užitečné pro snížení symptomů úzkosti a deprese. Neurologická zpětná vazba je jedním z přístupů, který vám může do určité míry pomoci si tyto mozkové vlny navodit.

Relaxační techniky jako je meditace a vědomé vnímání mohou k tomu napomoci také. Zvýšením Alfa vln mozku můžete také zažívat zlepšení nálady, snížení deprese a úzkosti a větší pocit klidu.

Zdroj článku: What Are Alpha Brain Waves?

Překlad: Centrum Oberonic

Vysoce kvalitní a vstřebatelné formy hořčíku pro podporu organismu při stresové zátěži.

⇐ Magnesium bisglycinát + Vit. B6 vhodný k večeru na zklidnění a regeneraci.

⇒ Magnesium malát vhodný k užívání v ranních a dopoledních hodinách pro jeho energizující účinek.