Co jsou to Alfa mozkové vlny?

Zvýšení Alfa vln může zmírnit depresi

 

 

Alfa mozkové vlny představují jeden vzorec elektrické aktivity, jež mozek vytváří. Mozek se skládá z miliónů neuronů, které využívají elektrické impulzy k přenosu informací.

Když se skupina neuronů určitým způsobem „zažehne“, aby vyslala signál k jiným skupinám neuronů, výsledné vzorce, jakými to probíhá, jsou známé jako mozkové vlny. Tyto elektrické vzorce jsou spojeny s různými typy aktivit v mozku, jakož i různými stavy vědomí.

Alfa vlny se obyčejně objevují, když se věnujete takovým činnostem, jako je denní snění, meditování, nebo praktikování vědomé pozornosti. Výzkum naznačuje, že tento typ mozkových vln může sehrávat roli při zmírnění symptomů deprese a zlepšování tvořivosti.

 

Identifikace Alfa vln

Existuje pět různých druhů mozkových vln. Mozkové vlny je možné měřit přístrojem, který se jmenuje elektroencefalogram (EEG). Nákres, který tento přístroj vytváří, zobrazuje elektrickou aktivitu ve formě vln.

EEG se dívá na frekvenci těchto vln, nebo cyklů aktivity za sekundu. Některé z těchto vln jsou rychlejší a některé jsou pomalejší – Alfa vlny jsou někde uprostřed.

 

Typy mozkových vln

Pět typů mozkových vln a frekvencí, které jsou s nimi spojeny, jsou tyto:

Delta vlny, které jsou v rozmezí 0,5 a 4 herce (Hz), se objevují během hlubokého spánku bez snění.

Theta vlny, které jsou v rozmezí 4 a 8 Hz, se objevují během lehkého spánku nebo hluboké relaxace.

Alfa vlny, které určují hodnoty mezi 8 a 12 Hz, se objevují, když se lidé cítí uvolněně a když je mozek ve stavu nečinnosti a bez koncentrace na cokoliv.

Beta vlny, které určují hodnoty mezi 12 a 30 Hz, jsou vlny, jež se objevují během nejvíce vědomých bdělých stavů. Jedná se o rychlou aktivitu mozku, která je známkou pozornosti a bělosti.

Gama vlny, které určují hodnoty mezi 25 a 100 Hz, jsou nejrychlejší vlnovou délkou mozkových vln, přičemž jsou spojovány s aktivitami, jako je učení se, řešení problémů a zpracovávání informací.

 

Co tyto vlny dělají

Když mozek produkuje Alfa vlny, je to proto, že je v odpočinkovém a relaxovaném stavu. A právě z toho důvodu zažívají lidé tyto vlny ve chvílích, kdy se věnuji aktivitám uvolňujícím stres, jako je například meditování.

Jak vypadá mozková aktivita na EEG, když převládá Alfa-vlnová aktivita? Když mozek zobrazuje tento typ EEG vln, často to znamená, že je člověk soustředěn na konkrétní myšlenku a nevěnuje pozornost nechtěným rozptylujícím vlivům. Má tendenci ignorovat senzorickou aktivitu a je v uvolněném stavu.

Existuje určitý důkaz, který naznačuje, že nalezení cest, jak posílit tyto Alfa vlny, může mít množství pozitivních výhod. Některé z těchto pozitivních účinků posílení Alfa vln zahrnují snížení stresu, zmírnění úzkosti a deprese a zlepšení tvůrčího myšlení.

 

Vliv Alfa vln

Zájem o používání Alfa vln vzrostl potom, co byl vyvinut biofeedback, tj. technika, která  zahrnuje využití biologické zpětné vazby pomocí přístroje, který měří mozkovou aktivitu, přičemž cílem je naučit se vědomě vytvářet Alfa vlny. Výzkum ukázal, že Alfa vlny mohou mít množství pozitivních účinků, mezi něž například patří:

Zmírnění deprese

Studie publikována v časopise Přechodová Psychiatrie (Translational Psychiatry) zjistila, že používání techniky zvané transkraniální stimulace střídavým proudem (tACS) za účelem vyvolání aktivity Alfa vln snížila depresivní symptomy u lidí se závažným depresivním onemocněním. I když byla studie prováděna jen na malém výběru, výsledky ukazují terapeutický potenciál zvýšených Alfa vln při boji s depresí.

Větší kreativita

Jedna studie z roku 2015 zjistila, že aktivita Alfa vln je spojena s tvořivostí. Tento efekt, který vědci zjistili, by mohl být navozen za použití neinvazivní mozkové stimulace. Zatímco takový účinek může být přínosem pro povzbuzení tvořivých myšlenek, nabízí naději také v pomoci při zmírňování deprese. Lidé s depresivními symptomy jsou často zaseknutí v opakovaných vzorcích myšlení. Nalezení cest, jak prolomit tyto destruktivní vzorce, může tedy pomoci zmírnit symptomy deprese.

Snížení pocitů úzkosti

Alfa vlny jsou spojeny s více uvolněnými, relaxovanými stavy, a proto vědci také věří, že mohou být nápomocné při snižování úzkosti a deprese. Jedna studie zjistila, že tento trénink Alfa mozkových vln pomocí neurologické zpětné vazby pomohl účastníkům snížit jejich hladinu úzkosti. Další studie naznačila, že zvýšení jak Alfa tak Theta aktivity v okcipitálních lalocích mozku pomohlo snížit úzkost a zlepšit fungování u těch, kteří trpěli generalizovanou úzkostnou poruchou.

 

Tipy, jak zvýšit Alfa vlny

Trénink biofeedbacku je jeden ze způsobů, jak se vědomě naučit navodit si Alfa vlny. Zatímco vědci dále pokračují ve výzkumu tohoto terapeutického přístupu jako způsobu léčení deprese a úzkosti, je několik věcí, které můžete dělat, abyste zlepšili svou schopnost zažívat tento typ mozkových vln. Zvyšte si tedy Alfa-vlnovou aktivitu mozku tímto:

  • Meditování: Meditace má množství pozitivních účinků na zdraví a je spojována se zvýšením Alfa-vlnové aktivity.
  • Hluboké dýchání: Hluboké dýchání může být efektivním způsob, jak bojovat s pocity úzkosti. Výzkum také ukazuje, že může pomoci posílit Alfa aktivitu v klíčových oblastech mozku.
  • Procvičování vědomého vnímání: Studie ukázaly, že procvičování vědomého vnímání může vést ke zvýšené Alfa-vlnové aktivitě a některé studie dokonce naznačují, že toto cvičení může pomoci lidem, kteří zažívají chronickou bolest, úzkost nebo depresi.
  • Jóga: Uvolněný stav, který je spojený s Alfa vlnami se může zvýšit také při procvičování jógy a jeden výzkum ukázal, že pravidelné procvičování jógy může zvýšit Alfa-vlnovou aktivitu v mozku.
  • Aerobik: Některé výzkumy naznačují, že aerobikové cvičení může také zvýšit Alfa-vlnovou aktivitu. 

 

Přestože jsou Alfa vlny příslibem co se týče snížení symptomů úzkosti a deprese, mohou způsobit i problémy, pokud se objeví tehdy, když to není žádoucí. Například zatímco se Alfa vlny často vyskytují těsně předtím, než usnete, nemělo by k nim docházet, když spíte. Když se Alfa vlny přesto během spánku objeví, mohou přispívat k jeho poruchám. Během hlubokého spánku produkuje mozek normálně Delta vlny. Když se namísto toho objeví Alfa vlny, narušuje to spánek a zanechává to následující den v člověku pocit únavy.

 

Slovo na závěr

Alfa vlny sehrávají významnou roli v mozkové aktivitě a výzkumy naznačují, že mohou být užitečné pro snížení symptomů úzkosti a deprese. Neurologická zpětná vazba je jedním z přístupů, který vám může do určité míry pomoci si tyto mozkové vlny navodit.

Relaxační techniky jako je meditace a vědomé vnímání mohou k tomu napomoci také. Zvýšením Alfa vln mozku můžete také zažívat zlepšení nálady, snížení deprese a úzkosti a větší pocit klidu.

 

Zdroj článku: What Are Alpha Brain Waves?

 

Překlad: Centrum Oberonic

 

 

Role Neurotransmiterů

Role Neurotransmiterů

Role Neurotransmiterů     Neurotransmiter je chemický zprostředkovatel, který přenáší, zesiluje a vyrovnává signály mezi neurony (známými také pod pojmem nervové buňky) a cílovými buňkami po celém těle. Těmito cílovými buňkami mohou být žlázy, svaly a další...

Vliv stresu na tělo

Vliv stresu na tělo

Vliv stresu na tělo     Stres ovlivňuje všechny systémy těla, a to včetně muskuloskeletárního, respiračního, kardiovaskulárního, endokrinního, trávicího, nervového a reprodukčního. Naše tělo je dobře vybaveno pro zvládání malého množství stresu, ale když se...

Malý mozek a imunitní systém

Malý mozek a imunitní systém

Malý mozek a imunitní systém     Malý mozek má několik funkcí v rámci osy centrálního nervového systému včetně integrace senzorických informací, učení se motorickým pohybům, přizpůsobování pohybů, ovládání nálady, citového rozrušení, emocí a regulování...

Stres na buněčné úrovni

Stres na buněčné úrovni

Stres na buněčné úrovni Co jsou to astocyty?   Když se zmíní slovo “stres”, většina z nás pomyslí na stres negativní. Znáte to, takový ten stres, kdy máte na dokončení milion projektů, vaše malé dítě vám ječí do ucha a vy jste si právě uvědomili, že jste celý den...

Jak autonomní nervový systém ovlivňuje zdraví?

Jak autonomní nervový systém ovlivňuje zdraví?

Jak autonomní nervový systém ovlivňuje zdraví?     Pokud sledujete můj blog, možná už víte, že mne velmi zajímá zjišťování informací o HRV a o tom, jak ho mohu u sebe zlepšit prostřednictvím neustálého monitorování HRV. Můžete si ale klást otázku, proč se...

Bloudivý Nerv (Vagus Nerve)

Bloudivý Nerv (Vagus Nerve)

Bloudivý Nerv (Vagus Nerve) Přeložili jsme pro vás srozumitelný a souhrnný text od doktorky Evy Detko o bloudivém nervu, který je zodpovědný především za parasympatickou (zklidňující) kontrolu našich vnitřních orgánů. Dobré fungování bloudivého nervu je proto zásadní...

Jak srdce ovlivňuje naše vnímání

Jak srdce ovlivňuje naše vnímání

Jak srdce ovlivňuje naše vnímání   Shrnutí: Mozková aktivita se s cyklem tlukotu srdce mění, čímž pomáhá zabezpečit, aby byly určité informace udržovány mimo naše vědomé prožívání. Zdroj: Ústav Maxe Plancka (Max Planck Institute) První mechanizmus představuje...

Co kdyby pro léčení koronaviru postačilo jednoduše brát zinek?

Co kdyby pro léčení koronaviru postačilo jednoduše brát zinek?

Co kdyby pro léčení koronaviru postačilo jednoduše brát zinek?     V současnosti se zdá být stále více a více zřejmé, že zinek může skutečně být tím “kouzelným lékem” pro zastavení koronavirové infekce a ukončení této globální pandemie. Tento minerál je...

Léčení úzkosti pomocí akupunktury

Léčení úzkosti pomocí akupunktury

Léčení úzkosti pomocí akupunktury Různé přístupy akupunktury mají pozitivní účinky. Studie u lidí a zvířat prokazují, že akupunktura má pozitivní účinky na zdraví, včetně mentálního a emocionálního fungování souvisejícího s různými mechanizmy působení v těle, jako...

9 fascinujících faktů o bloudivém nervu

9 fascinujících faktů o bloudivém nervu

9 fascinujících faktů o bloudivém nervu   Bloudivý nerv je takto nazýván proto, že “bloudí” podobně jako tulák, přičemž se větví do senzorických vláken vycházejících z mozkového kmene směrem k vnitřním orgánům. Bloudivý nerv, nejdelší z lebečních nervů, řídí...

Co se děje uvnitř mozku, když posloucháme hudbu?

Co se děje uvnitř mozku, když posloucháme hudbu?

Co se děje uvnitř mozku, když posloucháme hudbu? Když posloucháte hudbu, je při tom zapojeno a aktivováno mnoho oblastí mozku, ale když skutečně hrajete na nějaký hudební nástroj, tato mozková aktivita se stává více podobou tréninku se zapojením celého těla. Co se...

Cvičení pro brániční dýchání a bloudivý nerv

Cvičení pro brániční dýchání a bloudivý nerv

Cvičení pro brániční dýchání a bloudivý nerv Tento článek blogu Psychologie Dnes (Psychology Today) je prvním článkem z devítidílné série s názvem „Bloudivý nerv a návod na přežití“. Devět způsobů jak řídit bloudivý nerv, které jsou hlavními tématy každého článku...

Jak zážitky a zkušenosti mění plasticitu mozku

Jak zážitky a zkušenosti mění plasticitu mozku

Jak zážitky a zkušenosti mění plasticitu mozku   Mozková plasticita, také známa jako neuroplasticita, je termín, který se vztahuje na schopnost mozku měnit se a přizpůsobovat v důsledku prožívaných zkušeností a zážitků. Když lidé řeknou, že mozek má schopnost...

Lidé, kteří cvičí jógu, mají zdravé srdce

Lidé, kteří cvičí jógu, mají zdravé srdce

Lidé, kteří cvičí jógu, mají zdravé srdce Variabilita srdečního rytmu, která je známkou zdravého srdce, je vyšší u lidí, kteří cvičí jógu, než u lidí, kteří ji necvičí. To bylo prokázáno výzkumem, který bude publikován v nadcházejícím čísle Mezinárodního časopisu...

Chronický zánět snižuje motivaci redukováním hladiny dopaminu v mozku

Chronický zánět snižuje motivaci redukováním hladiny dopaminu v mozku

Chronický zánět snižuje motivaci redukováním hladiny dopaminu v mozku Proč se cítíme apatičtí, když se zotavujeme z nemoci? Odpovědí zcela zjevně je, že mírný stupeň chronického zánětu narušuje signální systém v mozku, jež funguje na dopaminu a jež nás motivuje něco...

Moudrost je záležitost jak Srdce tak Mysli

Moudrost je záležitost jak Srdce tak Mysli

Moudrost je záležitost jak Srdce tak Mysli Změny srdečního rytmu mohou mít vliv na moudrost, jak zjistil výzkum na Univerzitě ve Waterloo   Studie ukazuje, že variabilita srdečního rytmu (HRV) a proces přemýšlení fungují provázaně, což umožňuje člověku uvažovat...

Rytmus dýchání ovlivňuje paměť a strach

Rytmus dýchání ovlivňuje paměť a strach

Rytmus dýchání ovlivňuje paměť a strach Shrnutí: Nová studie uvádí, že rytmus dýchání může ovlivnit nervovou aktivitu, která zesiluje vybavování si vzpomínek a emocionální úsudek.Zdroj: Severozápadní Univerzita (Northwestern University)   Dýchání není pouze o...

5 neurovědeckých způsobů, jak si vyčistit mysl

5 neurovědeckých způsobů, jak si vyčistit mysl

5 neurovědeckých způsobů, jak si vyčistit mysl Neurovědci objevili efektivní způsoby, jak se zbavit nechtěných myšlenek   Jako vytrvalostní běžec extrémních závodů jsem několikrát absolvoval Badwater Ultramarathon. Někteří tomuto závodu říkají „nejnáročnější...

Pin It on Pinterest

Share This