Jak variabilita srdeční frekvence (HRV) ovlivňuje naše zdraví

 

Vědecké poznatky o HRV

 

 

Analýza variability srdečního rytmu (HRV) je dnes v klinické a terapeutické praxi čím dál tím více důležitá. Hraje totiž zásadní roli v našem fyzickém a duševním zdraví. Rytmus našeho srdce totiž vypráví mnohem hlubší příběh než jen počet tepů za minutu. Je to odraz toho, jak dobře jsme naladěni na svět v nás i kolem nás. V jednotlivých po sobě jdoucích úderech srdce je zakódováno, jak naše tělo reaguje na vnější a vnitřní podměty, stresory, situace, emoce a obecně na život jako takový.

HRV je odrazem především autonomního nervového systému (ANS), který řídí 90 % tělesných funkcí. ANS se dělí na dva systémy – sympatický (stresová reakce) a parasympatický (relaxační odezva). Tyto dvě větve regulují zpomalování a zrychlování srdeční frekvence prostřednictvím svého vlivu na sinoatriální (SA) uzel srdce. Proto můžeme při analýze HRV na elektrokardiogramu (EKG) sledovat změny mezi jedním a následujícím srdečním stahem a získat tak informaci o tom, jak dobře se ANS přizpůsobuje vnitřním a vnějším stresorům.

Vysoká HRV znamená, že se časové intervaly mezi jednotlivými údery srdce zkracují a prodlužují – vykazují tedy proměnlivou (variabilní) časovou dobu mezi jednou a následující R vlnou (R-R interval). To svědčí o dobré rovnováze ANS a adaptabilitě (funkčnosti) organismu. Nízká HRV znamená, že časové intervaly jsou mezi jednotlivými údery srdce konstantní – nejsou proměnlivé a většinou jsou „metronomicky“ stejné. Takovéto hodnoty znamenají, že organismus je buď v sympatickém (boj a útěk), nebo parasympatickém tonu (imobilizace, zamrznutí) a ztratil schopnost adaptace a regenerace.

 

Na základě studia dynamiky lidských srdečních rytmů je možné provádět objektivní hodnocení stavu organismu a prognózu změn tohoto stavu. Jeden z terapeutických nástrojů k analýze HRV je přístroj Heart Vision, jež objektivně měří srdeční rytmy a vyhodnocuje vzájemnou propojenost tělesných systémů a funkční stav organismu.

Jaké jsou výhody vysoké variability srdeční frekvence

Naše srdce není jen obyčejná pumpa, ale je důmyslně propojeno s naším mozkem, nervovou a hormonální soustavou, emocemi atd. Především stres, úzkost a deprese mohou výrazně snížit naši HRV. Vysoká HRV je naopak spojena s lepší emoční pohodou a celkovou odolností organismu. Signalizuje rovnováhu mezi sympatickou a parasympatickou větví ANS, což svědčí o účinném zvládání stresu a regulaci emocí.

Výhody vysoké HRV pro naše zdraví:

 • Lepší reakce na stres: Vysoká HRV je obvykle známkou zdravé rovnováhy mezi sympatickou a parasympatickou větví ANS. To může vést ke zlepšení odolnosti a adaptability na stres (1).
 • Kardiovaskulární zdraví: Vysoká HRV je spojována s lepším kardiovaskulárním zdravím. Může snižovat riziko srdečních onemocnění a snižovat riziko náhlé srdeční příhody (2).
 • Lepší duševní zdraví: Vyšší HRV je spojena s lepší regulací emocí a nižší úrovní úzkosti a deprese (3).
 • Lepší kognitivní funkce a jasnost myšlení: Některé studie naznačují souvislost mezi vyšší HRV a lepšími kognitivními funkcemi, včetně pozornosti a paměti. Vysoká HRV je také často spojována se stavem klidné bdělosti, který může zvýšit duševní jasnost (4-5).
 • Zdraví trávicího traktu: Zvýšená HRV často značí dominantní parasympatický nervový systém - stav "odpočinku a trávení" - který může podporovat lepší trávení a vstřebávání živin (6).
 • Kvalita spánku: HRV úzce souvisí se spánkovým cyklem. Vysoká HRV, zejména v noci, je spojena s hlubším a regeneračním spánkem (7).

 

Stavy a příznaky spojené s nízkou variabilitou srdeční frekvence

Četné studie zjistily, že nízká hodnota HRV může být prediktorem řady zdravotních problémů, zejména onemocnění souvisejících se srdcem. Sledování HRV by tedy mohlo být včasným varovným signálem, který by pomohl upravit životní styl nebo provést různé intervence.

Nevýhody nízké HRV pro naše zdraví:

 • Kardiovaskulární onemocnění: Snížená HRV je spojena se zvýšeným rizikem kardiovaskulárních onemocnění, včetně infarktu, srdečního selhání a mrtvice. To je pravděpodobně způsobeno sníženou odolností a adaptabilitou kardiovaskulárního systému (8).
 • Chronický stres a úzkostné poruchy: Chronický stres a úzkostné poruchy mohou způsobit nerovnováhu v autonomním nervovém systému, která se často projevuje nižší HRV (9).
 • Deprese: Nízká HRV souvisí také s depresí. Předpokládá se, že snížená aktivita parasympatiku a zvýšená aktivita sympatiku může přispívat ke vzniku deprese (10).
 • Chronický únavový syndrom: Tento stav je spojen s výrazně nižší HRV, což odráží sníženou autonomní adaptabilitu (11).
 • Fibromyalgie: U pacientů s fibromyalgií byla pozorována nižší HRV, což svědčí o dysregulované autonomní funkci především v důsledku zvýšené aktivity sympatiku (12).
 • Poruchy spánku: Stavy, jako je spánková apnoe a nespavost, byly spojeny se sníženou HRV, pravděpodobně v důsledku narušeného spánkového režimu a následného dopadu na autonomní nervový systém (13).
 • Posttraumatická stresová porucha (PTSD): U osob s posttraumatickou stresovou poruchou byla zjištěna nižší HRV, což svědčí o zvýšené aktivitě sympatiku a snížené aktivitě parasympatiku (14).
 • Alzheimerova choroba: Některé studie zjistily nižší HRV u pacientů s Alzheimerovou chorobou ve srovnání se zdravými jedinci, což může odrážet dopad neurodegenerace na autonomní funkce (15).
 • Závislost na alkoholu a drogách: Chronické užívání alkoholu a drog může vést ke snížení HRV, což odráží dysregulaci autonomního nervového systému (16).
 • Parkinsonova choroba: Snížená HRV je běžně pozorována u Parkinsonovy nemoci, což by mohlo odrážet neurodegenerativní aspekt onemocnění ovlivňující autonomní nervový systém (17).
 • Zánětlivé markery: Snížená HRV předpovídá hladiny zánětlivých markerů. Aktivita parasympatiku (bloudivého nervu) reguluje zánětlivé reakce tím, že snižuje uvolňování cytokinů. HRV je tedy spolehlivým ukazatelem srdeční vagové regulace a měla by být nepřímo úměrná hladinám zánětlivých markerů. (18-19)

Jak zvýšit HRV a aktivovat parasympatikus (relaxační reakce) se můžete dočíst v článku: 20 způsobů jak dostat chronický stres pod kontrolu

Hořčík jako klíčový minerál k podpoře vysoké HRV

Hořčík je klíčový minerál, který hraje důležitou roli v mnoha fyziologických procesech našeho těla, včetně kardiovaskulárních funkcí. Hraje hlavní roli v modulaci autonomního nervového systému, jež řídí HRV. Pomáhá vyrovnávat aktivitu sympatické a parasympatické větve ANS, čímž podporuje vysoké HRV. Zde je několik studií, jež toto potvrzují:

 • V jedné studii vědci zjistili, že suplementace hořčíkem vedla ke snížení kardiovaskulárních onemocnění a zlepšení parametrů HRV (20).
 • V jiné studii vědci zjistili zvýšení HRV a snížení krevního tlaku po podávání hořčíku (21).
 • Další studie ukázala, že denní suplementace hořčíkem jednoznačně zvyšuje parametry HRV, aktivitu bloudivého nervu a parasympatiku (22).
 • Tato studie dokazuje, že hořčík může zlepšit HRV u pacientů se srdečním selháním (23).
 • Vědci také dospěli k závěru, že lidem s psychickým a fyzickým stresem může být denní příjem hořčíku prospěšný, protože může pomoci snížit neklid, podrážděnost, nesoustředěnost, poruchy spánku a deprese (24).

Více informací o hořčíku v článku: Hořčík ve zdraví a nemoci

 

 

Zdroje:

The connection between heart rate variability (HRV), neurological health, and cognition

24 Proven Strategies to Boost Your Heart Rate Variability (HRV)

An Overview of Heart Rate Variability Metrics and Norms

M.V.

⇐ Koenzym Q10 (Ubiquinol) je vyroben pokročilou patentovanou technologií, která zaručuje vysokou stabilitu, absorpci a tím i lepší účinky.

⇒ BrainMax Adaptogenic nejvíce prozkoumané adaptogeny z celého světa, jež pozitivně ovlivňují činnost unavených nadledvinek, zvyšují odolnost na psychický i fyzický stres a pomáhají s nedostatkem energie a únavou. 

 

Vysoce kvalitní a vstřebatelné formy hořčíku pro podporu organismu při stresové zátěži.

⇐ Magnesium bisglycinát + Vit. B6 vhodný k večeru na zklidnění a regeneraci.

⇒ Magnesium malát vhodný k užívání v ranních a dopoledních hodinách pro jeho energizující účinek.