Zdravé srdce je spojené s pomalejším stárnutím

 

 

Optimální kardiovaskulární zdraví může zpomalit biologické stárnutí, což může zabránit nemocem souvisejícím s věkem a prodloužit délku života. 

Zdroj: American Heart Association

Podle předběžné studie, která bude prezentována na vědeckém zasedání American Heart Association 2023, může dobrý zdravotní stav kardiovaskulárního systému zpomalit biologické stárnutí, což může snížit riziko vzniku kardiovaskulárních a dalších onemocnění souvisejících s věkem a zároveň prodloužit život. Setkání, jež se bude konat 11.-13. listopadu ve Filadelfii, je hlavní celosvětovou konferencí nejnovějších vědeckých poznatků, výzkumů a novinek v klinické praxi založených na důkazech v oblasti kardiovaskulární vědy.

Výzkumníci se zabývali souvislostí mezi zdravím srdce a mozku, měřeným podle kontrolního seznamu American Heart Association's Life's Essential 8, a biologickým procesem stárnutí, měřeným podle fenotypického věku.

Místo klasického kalendáře pro stanovení našeho chronologického (skutečného) věku je fenotypický věk spolehlivým měřítkem biologického (fyziologického) věku, jenž se vypočítává na základě našeho chronologického věku se zahrnutím výsledků devíti hodnot krevních parametrů (nabraných při běžných návštěvách kliniky) a to pro metabolismus, zánět a funkce orgánů (včetně glukózy, c-reaktivního proteinu a kreatininu).

Zrychlení fenotypického věku je rozdíl mezi biologickým a skutečným (kalendářním) věkem. Vyšší hodnota fenotypického věku ukazuje na rychlejší biologické stárnutí.

"Zjistili jsme, že vyšší kardiovaskulární zdraví je spojeno se zpomalením biologického stárnutí měřeného fenotypickým věkem člověka. Objevili jsme také to, že s rostoucím zdravím srdce se biologické stárnutí snižuje," uvedla hlavní autorka studie doktorka Nour Makarem, odborná asistentka epidemiologie na Mailman škole veřejného zdraví na Columbia University Irving Medical Center v New Yorku.

"Fenotypický věk je praktickým nástrojem pro hodnocení procesu biologického stárnutí našeho těla a je silným prediktorem budoucího rizika onemocnění a úmrtí."

Po výpočtu fenotypického věku u více než 6500 dospělých, jež se zúčastnili národního průzkumu zdraví a výživy (NHANES) v letech 2015-2018, analýza zjistila:

  • Účastníci s vysokým kardiovaskulárním zdravím měli negativní fenotypické zrychlení věku - to znamená, že byli mladší, než se fyziologicky očekávalo. Jejich biologický věk byl tedy nižší než kalendářní věk. Naopak účastníci s nízkým kardiovaskulárním zdravím měli pozitivní fenotypické zrychlení věku - což znamená, že byli starší, než se fyziologicky očekávalo. Jejich biologický věk byl tedy vyšší než kalendářní věk. Například průměrný skutečný věk osob s vysokým kardiovaskulárním zdravím byl 41 let, avšak jejich průměrný biologický věk podle výpočtu byl 36 let. Průměrný skutečný věk osob s nízkým kardiovaskulárním zdravím byl 53 let, ačkoli jejich průměrný biologický věk byl 57 let.
  • Po započtení sociálních, ekonomických a demografických faktorů bylo nejvyšší skóre Life's Essential 8 (vysoké kardiovaskulární zdraví) spojeno s biologickým věkem, který je v průměru o šest let nižší než skutečný kalendářní věk jedince.

"Větší dodržování všech ukazatelů Life's Essential 8 a zlepšení kardiovaskulárního zdraví může zpomalit proces stárnutí organismu a přinést mnoho dalších výhod. Snížení biologického stárnutí není spojeno pouze s nižším rizikem chronických onemocnění, jako jsou srdeční choroby, ale také s delším životem a nižším rizikem úmrtí," uvedla Makarem.

Další podrobnosti o studii:

Life's Essential 8 je kontrolní seznam osmi bodů zdravotních opatření, jenž podporují optimální kardiovaskulární zdraví. Těchto osm bodů zahrnuje zdravý spánek, nekouření, pravidelnou fyzickou aktivitu, zdravou stravu, zdravou tělesnou hmotnost a měření hladiny glukózy, cholesterolu a krevního tlaku. Celkové zdravotní výsledky účastníků studie se vypočítali na základě průměru všech osmi ukazatelů a výsledkem bylo bodové skóre rozdělené do tří kategorií: vysoké, střední nebo nízké kardiovaskulární zdraví.

"Tato zjištění nám pomáhají pochopit souvislost mezi kalendářním a biologickým věkem a zároveň to, jak nám dodržování zdravého životního stylu může pomoci žít déle. "Každý chce žít co nejdéle, ale ještě důležitější je, že chceme žít déle a být zdraví, mít dobrou kvalitu života co nejvíce let," řekl Donald M. Lloyd-Jones, M.D., Sc.M., FAHA, předseda autorské skupiny pro publikaci Life's Essential 8 a bývalý prezident organizace American Heart Association.

Určitým omezením studie je, že kardiovaskulární ukazatele byly měřeny pouze v jednom časovém okamžiku. Nebyly tedy měřeny změny v kardiovaskulárním zdraví a nebylo možné posoudit jejich potenciální vliv na fenotypický věk v průběhu času.

Zdroj článku: Heart Health Linked to Slower Aging

Překlad: Centrum Oberonic

M.V.

⇐ Koenzym Q10 (Ubiquinol) je vyroben pokročilou patentovanou technologií, která zaručuje vysokou stabilitu, absorpci a tím i lepší účinky.

⇒ BrainMax Adaptogenic nejvíce prozkoumané adaptogeny z celého světa, jež pozitivně ovlivňují činnost unavených nadledvinek, zvyšují odolnost na psychický i fyzický stres a pomáhají s nedostatkem energie a únavou. 

 

Vysoce kvalitní a vstřebatelné formy hořčíku pro podporu organismu při stresové zátěži.

⇐ Magnesium bisglycinát + Vit. B6 vhodný k večeru na zklidnění a regeneraci.

⇒ Magnesium malát vhodný k užívání v ranních a dopoledních hodinách pro jeho energizující účinek.