9 fascinujících faktů o bloudivém nervu

 

Bloudivý nerv je takto nazýván proto, že “bloudí” podobně jako tulák, přičemž se větví do senzorických vláken vycházejících z mozkového kmene směrem k vnitřním orgánům. Bloudivý nerv, nejdelší z lebečních nervů, řídí vnitřní nervové centrum – parasympatický nervový systém – a dohlíží na širokou škálu rozhodujících funkcí, přičemž přenáší motorické a senzorické impulzy do každého orgánu ve vašem těle. Nový výzkum odhalil, že bloudivý nerv může představovat také chybějící spojnici v léčení ohrožujících chronických zánětů a počátek nové vzrušující oblasti léčby závažných nevyléčitelných nemocí. Tady je devět faktů o tomto velmi důležitém nervovém svazku.

 

1. BLOUDIVÝ NERV ZAMEZUJE ZÁNĚTŮM

Určitá úroveň zánětu po úraze nebo nemoci je normální. Nicméně přemíra zánětu je spojena s mnoha onemocněními a chorobnými stavy, a to od otravy krve až po autoimunitní revmatoidní artritidu. Bloudivý nerv spravuje obrovskou síť vláken, která jsou rozmístněna jako špióni kolem všech vašich orgánů. Když bloudivý nerv dostane signál o počínajícím zánětu – tedy o přítomnosti cytokinů nebo látky nazývané faktor nádorové nekrózy (TNF - Tumor Nekrosis Faktor) – zalarmuje mozek a aktivuje vylučování protizánětlivých neurotransmiterů, které regulují imunitní reakci těla.

 

2. POMÁHÁ VÁM VYTVÁŘET SI VZPOMÍNKY

Studie prováděná na krysách na Univerzitě ve Virginii prokázala, že stimulování bloudivého nervu posiluje u krys jejich paměť. Toto působení uvolňovalo neurotransmiter noradrenalin do amygdaly, která ukládá vzpomínky. Související studie byly provedeny také na lidech, což poukázalo na nové slibné způsoby léčby pro takové nemoci jako je například Alzheimerova choroba.

 

3. POMÁHÁ VÁM DÝCHAT

Neurotransmiter acetylcholin spouštěný bloudivým nervem říká plicím, aby dýchaly. To je jeden z důvodu, proč Botox – často používaný v kosmetice – může být potenciálně nebezpečný. Narušuje totiž produkci zmíněného acetylcholinu. Nicméně vy můžete stimulovat svůj bloudivý nerv tím, že budete provádět břišní dýchání nebo zadržovat dech na čtyři nebo osm dob.

 

4. JE ÚZCE SPJATÝ S VAŠÍM SRDCEM

Bloudivý nerv je odpovědný za kontrolu srdečního rytmu skrze vysílání elektrických impulzů do specifického svalového tkaniva – přirozeného kardiostimulátoru srdce – nacházejícího se v pravé komoře, kde uvolněný acetylcholin zpomaluje pulz. Měřením času mezi jednotlivými tlukoty srdce a jejich následným zanesením do grafu v čase dokážou lékaři určit variabilitu vašeho srdečního rytmu neboli HRV. Tato data mohou poskytnout informace, jež vypovídají o odolnosti vašeho srdce a vašeho bloudivého nervu. (Takto pracuje např. přístroj Heart Vision pozn. překl.).

 

5. INICIUJE RELAXAČNÍ ODPOVĚĎ VAŠEHO TĚLA

Když nadmíru ostražitý sympatický nervový systém vystupňuje reakci bojuj nebo uteč – přičemž do vašeho těla uvolní hormon kortizol a adrenalin – bloudivý nerv říká tělu, aby přibrzdilo tím, že uvolňuje acetylcholin. Větve bloudivého nervu vedou do mnoha orgánů a fungují jako optické kabely, které vysílají instrukce pro uvolňování enzymů a proteinů jako jsou prolaktin, vazopresin a oxytocin, jenž vás zklidní. Lidé se silnější reakcí bloudivého nervu mají větší šanci se rychleji zotavit po stresu, úraze nebo nemoci.

 

6. PŘENÁŠÍ INFORMACE MEZI VAŠIM STŘEVEM A MOZKEM

Vaše střevo používá bloudivý nerv jako krátkovlnnou vysílačku, aby řeklo vašemu mozku, jak se cítíte, a to skrze elektrické impulzy nazývané “akční potenciály”. Pocity, jenž cítíte ve střevech, jsou tedy velmi skutečné.

 

7. NADMĚRNÁ STIMULCE BLOUDIVÉHO NERVU JE NEJBĚŽNĚJŠÍ PŘÍČINOU OMDLÉVÁNÍ

Pokud se roztřesete nebo se vám udělá špatně od žaludku při pohledu na krev nebo při píchnutí injekce proti chřipce, nejste slabí. Zažíváte „mdloby bloudivého nervu“. Vaše tělo, jenž reaguje na stres, nadmíru stimuluje bloudivý nerv, což způsobí, že vám poklesne krevní tlak a srdeční tep. Během extrémních mdlob je průtok krve omezen na mozek a vy ztrácíte vědomí. Nicméně většinou stačí, když si sednete nebo lehnete, a tyto symptomy odezní.

 

8. ELEKTRICKÁ STIMULACE BLOUDIVÉHO NERVU SNIŽUJE ZÁNĚTY A MŮŽE JE ZCELA ZASTAVIT

Neurochirurg Kevin Tracey byl první, kdo prokázal, že stimulace bloudivého nervu může významně snížit zánět. Výsledky pokusů na krysách byly natolik příznivé, že tento experiment zopakoval i na lidech, a to se senzačními závěry. Vytvoření elektronických implantátů pro stimulování bloudivého nervu vedlo k radikálnímu snížení a dokonce ústupu zánětu u revmatoidní artritidy – na kterou neexistuje žádná známá léčba a je často léčena toxickými léky – také u hemoragického šoku a u jiných stejně závažných zánětlivých syndromech.

 

9. STIMULOVÁNÍ BLOUDIVÉHO NERVU SE STALO NOVOU OBLASTÍ MEDICÍNY

Vzhledem k úspěchům se stimulací bloudivého nervu při léčbě zánětů a epilepsie se může tato rychle se rozvíjející oblast lékařských studí, známá jako bioelektronika, stát budoucností medicíny. Používáním implantátů, které dodávají elektrické impulzy různým částem těla, vědci a lékaři doufají, že bude možné léčit nemoci s menším množstvím léků a s méně vedlejšími účinky.

 

Zdroj článku: 9 Fascinating Facts About the Vagus Nerve
Překlad: Centrum Oberonic

Co se děje s tělem v reálném čase při analýze HRV?

Co se děje s tělem v reálném čase při analýze HRV?

Co se děje s tělem v reálném čase při analýze HRV přístrojem Heart Vision?   Neustálý dlouhodobý životní shon, pracovní nasazení, emocionální a psychické vypětí, stres, nepravidelná a nesprávná životospráva, minimum pohybu a času věnovanému sobě, odpočinku,...

Jak autonomní nervový systém ovlivňuje zdraví?

Jak autonomní nervový systém ovlivňuje zdraví?

Jak autonomní nervový systém ovlivňuje zdraví?     Pokud sledujete můj blog, možná už víte, že mne velmi zajímá zjišťování informací o HRV a o tom, jak ho mohu u sebe zlepšit prostřednictvím neustálého monitorování HRV. Můžete si ale klást otázku, proč se...

Bloudivý Nerv (Vagus Nerve)

Bloudivý Nerv (Vagus Nerve)

Bloudivý Nerv (Vagus Nerve) Přeložili jsme pro vás srozumitelný a souhrnný text od doktorky Evy Detko o bloudivém nervu, který je zodpovědný především za parasympatickou (zklidňující) kontrolu našich vnitřních orgánů. Dobré fungování bloudivého nervu je proto zásadní...

Řízené dýchání v přístroji Heart Vision

Řízené dýchání v přístroji Heart Vision

Řízené dýchání "Biologický Feedback" v přístroji Heart Vision   Živé dýchaní Srdce udává rytmus všech orgánů lidského těla jako kyvadlo a i ten nejmenší vliv na organismus se odráží ve změnách daného rytmu. Jakým způsobem může člověk samostatně ovlivnit práci...

Cvičení pro brániční dýchání a bloudivý nerv

Cvičení pro brániční dýchání a bloudivý nerv

Cvičení pro brániční dýchání a bloudivý nerv Tento článek blogu Psychologie Dnes (Psychology Today) je prvním článkem z devítidílné série s názvem „Bloudivý nerv a návod na přežití“. Devět způsobů jak řídit bloudivý nerv, které jsou hlavními tématy každého článku...

Co je to Variabilita srdečního rytmu (HRV)?

Co je to Variabilita srdečního rytmu (HRV)?

 Co je to Variabilita srdečního rytmu (HRV)?     Variabilita srdečního rytmu (HRV – Heart Rate Variability) - fyziologický fenomén proměnlivosti časových intervalů mezi jednotlivými údery srdce.    Věděli jste, že srdce je rezonančním tělem...

Co je to kardiogram a čím se liší od rytmogramu R-R

Co je to kardiogram a čím se liší od rytmogramu R-R

Co je to kardiogram a čím se liší od rytmogramu R-R Podrobný popis metody elektrokardiografie   Historie objevu kardiogramu V polovině 19. století se vědci přiblížili k odhalení překvapivé vlastnosti srdce – schopnosti vyrábět elektřinu. Gabriel Lippman...

Fraktální dýchání a korekce zdravotního stavu

Fraktální dýchání a korekce zdravotního stavu

Fraktální dýchání a korekce zdravotního stavu Při prvním seznámení s přístrojem Heart Vision největší množství otázek vyvolává tzv. „fraktální portrét“ pacienta. Pokusíme se vysvětlit tento termín zjednodušeně, avšak v rámci korektní definice. Jak je známo, jakýkoli...

Biologický věk (Gerontologická křivka)

Biologický věk (Gerontologická křivka)

Biologický věk (Gerontologická křivka) Už v dávných dobách si lidé všimli, že fyzické zdraví a síla člověka nemusí odpovídat jeho věku - jak v pozitivním i negativním smyslu. Známé historické postavy ve stáří demonstrovaly vynikající energii, jiné se v relativně...

Vděčné srdce – Rollin McCraty, Ph.Dr. – Doc Childre

Vděčné srdce – Rollin McCraty, Ph.Dr. – Doc Childre

Vděčné srdce - Rollin McCraty, Ph.Dr. - Doc Childre   Vědecky napsaná publikace o tom, jak je mozek propojen se srdcem. O fungování pozitivních i negativních emocí na naše tělo a jak se tyto emoce odráží v našich charakteristikách srdečního rytmu. Translation ©...

Sympatikus a parasympatikus

Sympatikus a parasympatikus

Sympatikus a parasympatikus   Vegetativní nervový systém s jeho nevědomými reakcemi dělíme na sympatikus a parasympatikus. Jedná se o dva odděleně probíhající svazky nervových vláken, které se táhnou z mozkového kmene k nejrůznějším receptorům v našem těle: k...

Popis čaker v přístroji Heart Vision

Popis čaker v přístroji Heart Vision

Popis čaker v přístroji Heart Vision Čakry jsou podle hinduismu a dalších, kulturně spřízněných myšlenkových proudů, energetická místa (centra) v těle popisovaná jako vír nebo kruh. Podle těchto nauk slouží čakry jako převodníky a transformátory prány (energie) v...

Ájurvéda – Dóši a pět Prvků v Heart Vision

Ájurvéda – Dóši a pět Prvků v Heart Vision

Ájurvéda - Dóši a pět Prvků v přístroji Heart Vision Podle Ájurvédy se lidský organismus skládá z hmotných i nehmotných složek. Interakce mezi těmito dvěma částmi lidské bytosti určuje její fyzické a mentální zdraví. Jedním z hlavních principů Ajurvédy je, že žádná z...

Pin It on Pinterest

Share This