9 fascinujících faktů o bloudivém nervu

 

 

Bloudivý nerv je takto nazýván proto, že “bloudí” podobně jako tulák, přičemž se větví do senzorických vláken vycházejících z mozkového kmene směrem k vnitřním orgánům. Bloudivý nerv, nejdelší z lebečních nervů, řídí vnitřní nervové centrum – parasympatický nervový systém – a dohlíží na širokou škálu rozhodujících funkcí, přičemž přenáší motorické a senzorické impulzy do každého orgánu ve vašem těle. Nový výzkum odhalil, že bloudivý nerv může představovat také chybějící spojnici v léčení ohrožujících chronických zánětů a počátek nové vzrušující oblasti léčby závažných nevyléčitelných nemocí. Tady je devět faktů o tomto velmi důležitém nervovém svazku.

 

1. BLOUDIVÝ NERV ZAMEZUJE ZÁNĚTŮM

Určitá úroveň zánětu po úraze nebo nemoci je normální. Nicméně přemíra zánětu je spojena s mnoha onemocněními a chorobnými stavy, a to od otravy krve až po autoimunitní revmatoidní artritidu. Bloudivý nerv spravuje obrovskou síť vláken, která jsou rozmístněna jako špióni kolem všech vašich orgánů. Když bloudivý nerv dostane signál o počínajícím zánětu – tedy o přítomnosti cytokinů nebo látky nazývané faktor nádorové nekrózy (TNF - Tumor Nekrosis Faktor) – zalarmuje mozek a aktivuje vylučování protizánětlivých neurotransmiterů, které regulují imunitní reakci těla.

 

2. POMÁHÁ VÁM VYTVÁŘET SI VZPOMÍNKY

Studie prováděná na krysách na Univerzitě ve Virginii prokázala, že stimulování bloudivého nervu posiluje u krys jejich paměť. Toto působení uvolňovalo neurotransmiter noradrenalin do amygdaly, která ukládá vzpomínky. Související studie byly provedeny také na lidech, což poukázalo na nové slibné způsoby léčby pro takové nemoci jako je například Alzheimerova choroba.

 

3. POMÁHÁ VÁM DÝCHAT

Neurotransmiter acetylcholin spouštěný bloudivým nervem říká plicím, aby dýchaly. To je jeden z důvodu, proč Botox – často používaný v kosmetice – může být potenciálně nebezpečný. Narušuje totiž produkci zmíněného acetylcholinu. Nicméně vy můžete stimulovat svůj bloudivý nerv tím, že budete provádět břišní dýchání nebo zadržovat dech na čtyři nebo osm dob.

 

4. JE ÚZCE SPJATÝ S VAŠÍM SRDCEM

Bloudivý nerv je odpovědný za kontrolu srdečního rytmu skrze vysílání elektrických impulzů do specifického svalového tkaniva – přirozeného kardiostimulátoru srdce – nacházejícího se v pravé komoře, kde uvolněný acetylcholin zpomaluje pulz. Měřením času mezi jednotlivými tlukoty srdce a jejich následným zanesením do grafu v čase dokážou lékaři určit variabilitu vašeho srdečního rytmu neboli HRV. Tato data mohou poskytnout informace, jež vypovídají o odolnosti vašeho srdce a vašeho bloudivého nervu. (Takto pracuje např. přístroj Heart Vision pozn. překl.).

 

5. INICIUJE RELAXAČNÍ ODPOVĚĎ VAŠEHO TĚLA

Když nadmíru ostražitý sympatický nervový systém vystupňuje reakci bojuj nebo uteč – přičemž do vašeho těla uvolní hormon kortizol a adrenalin – bloudivý nerv říká tělu, aby přibrzdilo tím, že uvolňuje acetylcholin. Větve bloudivého nervu vedou do mnoha orgánů a fungují jako optické kabely, které vysílají instrukce pro uvolňování enzymů a proteinů jako jsou prolaktin, vazopresin a oxytocin, jenž vás zklidní. Lidé se silnější reakcí bloudivého nervu mají větší šanci se rychleji zotavit po stresu, úraze nebo nemoci.

 

6. PŘENÁŠÍ INFORMACE MEZI VAŠIM STŘEVEM A MOZKEM

Vaše střevo používá bloudivý nerv jako krátkovlnnou vysílačku, aby řeklo vašemu mozku, jak se cítíte, a to skrze elektrické impulzy nazývané “akční potenciály”. Pocity, jenž cítíte ve střevech, jsou tedy velmi skutečné.

 

7. NADMĚRNÁ STIMULCE BLOUDIVÉHO NERVU JE NEJBĚŽNĚJŠÍ PŘÍČINOU OMDLÉVÁNÍ

Pokud se roztřesete nebo se vám udělá špatně od žaludku při pohledu na krev nebo při píchnutí injekce proti chřipce, nejste slabí. Zažíváte „mdloby bloudivého nervu“. Vaše tělo, jenž reaguje na stres, nadmíru stimuluje bloudivý nerv, což způsobí, že vám poklesne krevní tlak a srdeční tep. Během extrémních mdlob je průtok krve omezen na mozek a vy ztrácíte vědomí. Nicméně většinou stačí, když si sednete nebo lehnete, a tyto symptomy odezní.

 

8. ELEKTRICKÁ STIMULACE BLOUDIVÉHO NERVU SNIŽUJE ZÁNĚTY A MŮŽE JE ZCELA ZASTAVIT

Neurochirurg Kevin Tracey byl první, kdo prokázal, že stimulace bloudivého nervu může významně snížit zánět. Výsledky pokusů na krysách byly natolik příznivé, že tento experiment zopakoval i na lidech, a to se senzačními závěry. Vytvoření elektronických implantátů pro stimulování bloudivého nervu vedlo k radikálnímu snížení a dokonce ústupu zánětu u revmatoidní artritidy – na kterou neexistuje žádná známá léčba a je často léčena toxickými léky – také u hemoragického šoku a u jiných stejně závažných zánětlivých syndromech.

 

9. STIMULOVÁNÍ BLOUDIVÉHO NERVU SE STALO NOVOU OBLASTÍ MEDICÍNY

Vzhledem k úspěchům se stimulací bloudivého nervu při léčbě zánětů a epilepsie se může tato rychle se rozvíjející oblast lékařských studí, známá jako bioelektronika, stát budoucností medicíny. Používáním implantátů, které dodávají elektrické impulzy různým částem těla, vědci a lékaři doufají, že bude možné léčit nemoci s menším množstvím léků a s méně vedlejšími účinky.

Zdroj článku: 9 Fascinating Facts About the Vagus Nerve
Překlad: Centrum Oberonic

Vysoce kvalitní a vstřebatelné formy hořčíku pro podporu organismu při stresové zátěži.

⇐ Magnesium bisglycinát + Vit. B6 vhodný k večeru na zklidnění a regeneraci.

⇒ Magnesium malát vhodný k užívání v ranních a dopoledních hodinách pro jeho energizující účinek.