Léčení úzkosti pomocí akupunktury

Různé přístupy akupunktury mají pozitivní účinky

 

 

Studie u lidí a zvířat prokazují, že akupunktura má pozitivní účinky na zdraví, včetně mentálního a emocionálního fungování souvisejícího s různými mechanizmy působení v těle, jako jsou změny v neurotransmiterech (například serotoninu), jenž mají vliv na emocionální regulaci, změny v modulaci autonomního nervového systému a změny v imunitních funkcích. Někteří výzkumníci uvedené zpochybňovali tím, že v objektivní reakci na akupunkturu hraje významnou roli placebo efekt, nicméně zaslepené studie tuto hypotézu nepotvrzují.

 

Zjištění výzkumů dokládají, že akupunktura dokáže podpořit léčbu úzkosti.

Akupunktura a akupresura jsou hodně používané pro léčbu úzkosti jak v Asii, tak v západních zemích. Rozsáhlé případové studie z Čínské lékařské literatury svědčí o tom, že různé akupunkturní postupy (tzv. protokoly) všeobecně snižují závažnost úzkosti a panických atak (Lake & Flaws, 2001).

V menší dvojitě zaslepené falešně kontrolované studii bylo náhodně vybráno 36 pacientů s mírnou depresí nebo úzkostí, kteří byli léčení buď podle akupunkturního protokolu tradičně používaného praktikanty čínské medicíny pro léčení úzkosti, nebo podle falešného akupunkturního protokolu (tj. s použitím akupunkturních bodů, u nichž převládalo přesvědčení, že nemají žádné pozitivní účinky). Všichni pacienti dostali tři léčení. Variabilita srdečního rytmu (HRV) a střední tepová frekvence byly měřeny po 5 a 15 minutách po léčení. Klidová tepová frekvence byla významně nižší u skutečně léčené skupiny, nikoliv však u skupiny léčené podle falešného protokolu, a naměřené změny v HRV nasvědčovaly, že akupunktura pravděpodobně změnila aktivitu autonomního nervového systému, což mělo za výsledek celkové snížení úzkosti. Význam těchto zjištění je limitován pouze chybějícím měřítkem pro stanovení základní úrovně úzkosti před léčením a po léčení.

V jiné dvojitě zaslepené studii bylo 55 dospělých osob, kterým nebyla diagnostikována úzkost, náhodně rozděleno do skupin, aby podstoupili buď akupunkturu falešného bodu, nebo akupunkturu bodu nazývaného „Šen-men“ podle bilaterálního ušního protokolu (zahrnujícího body na uších). Má se za to, že tento protokol je účinný proti úzkosti. U všech subjektů byly akupunkturní jehly aplikovány po dobu 48 hodin. Skupina podstupující „snižování úzkosti“ měla výrazně menší úzkost v časových okamžicích 30 minut, 24 hodin a 48 hodin od začátku měření v porovnání s dalšími dvěma skupinami, nicméně nebyly zaznamenány žádné významné rozdíly mezi skupinami, co se týče krevního tlaku, srdečního rytmu, nebo elektrodermální aktivity (Wang 2001).

 

Recenze studií uvádějí převážně pozitivní zjištění.

Brzy na to byla Britskou akupunkturistickou společností (British Acupuncture Council) publikována recenze kontrolovaných studií, výsledků studií a publikovaných případových zpráv zabývajících se akupunkturou jako způsobem léčby úzkosti a depresivních nálad. Falešně kontrolované studie přinesly konzistentní zlepšení stavů úzkosti, a to jak při použití běžné akupunktury (tzn. na těle), tak elektro-akupunktury. Autoři poznamenali, že významné rozdíly existovaly mezi protokoly používanými jak při běžné akupunktuře, tak při elektro-akupunktuře, přičemž prokázaly, že akupunktura může mít všeobecně příznivé účinky nebo eventuálně placebo efekt. I když většina recenzovaných kontrolovaných studií uváděla, že akupunktura má všeobecně pozitivní vliv na snížení úzkosti, recenzenti pokládali tato zjištění za neprůkazná, a to vzhledem k problémům s formou studie, včetně absence standardizovaných stupnic pro měření symptomů u většiny těchto studií, omezeném následném sledování a nedostatečně definovanými rozdíly mezi protokoly používanými při různých studiích.

Nedávno publikovaná systematická recenze (Amorim 2018) porovnávala výsledky studií tradiční akupunktury (na těle), ušní akupunktury (aurikuloterapie) a elektro-terapie při léčení úzkosti. Některé studie zahrnuté do recenze uváděly, že akupunktura zesiluje reakci na předepsané léky proti úzkosti a může také snížit vedlejší účinky těchto podávaných léků. Autoři našli opodstatněné důkazy, že různé styly akupunktury obecně redukuji symptomy úzkosti a doporučili dodatečné falešně kontrolované studie, které by pomohly stanovit, zda-li jsou některé protokoly účinnější než jiné.

Chcete-li se dozvědět další informace ohledně doplňkových a alternativních metod léčby úzkosti, můžete si přečíst moji E-knihu „Úzkost: Integrativní řešení pro duševní zdraví“.

 

Několik mírných nepříznivých účinků

Mezi nepříznivými vlivy v souvislosti s akupunkturou se vzácně a přechodně vyskytovaly podlitiny, únava a mdlo od žaludku. Velmi zřídkavé byly zaznamenány případy pneumotoraxu (což je potenciálně život ohrožující stav, kdy použití akupunkturních jehel má za následek splasknutí plic).

Zdroj článku: Acupuncture for Anxiety
Překlad: Centrum Oberonic

⇐ CéBéDé olej s koncentrací 10% je vstupní branou do světa CéBéDé. Olej by mohl být zajímavý pro jedince řešící stres, spánek, bolest, úzkost, či regeneraci.

⇒ CéBéGé neboli kanabigerol je další z řady zdraví prospěšných kanabinoidů a vědci ho označují jako matku všech kanabinoidů nebo jako kmenové buňky celé rostliny konopí.