Léčení úzkosti pomocí akupunktury

Různé přístupy akupunktury mají pozitivní účinky.

Studie u lidí a zvířat prokazují, že akupunktura má pozitivní účinky na zdraví, včetně mentálního a emocionálního fungování souvisejícího s různými mechanizmy působení v těle, jako jsou změny v neurotransmiterech (například serotoninu), jenž mají vliv na emocionální regulaci, změny v modulaci autonomního nervového systému a změny v imunitních funkcích. Někteří výzkumníci uvedené zpochybňovali tím, že v objektivní reakci na akupunkturu hraje významnou roli placebo efekt, nicméně zaslepené studie tuto hypotézu nepotvrzují.

 

Zjištění výzkumů dokládají, že akupunktura dokáže podpořit léčbu úzkosti.

Akupunktura a akupresura jsou hodně používané pro léčbu úzkosti jak v Asii, tak v západních zemích. Rozsáhlé případové studie z Čínské lékařské literatury svědčí o tom, že různé akupunkturní postupy (tzv. protokoly) všeobecně snižují závažnost úzkosti a panických atak (Lake & Flaws, 2001).

V menší dvojitě zaslepené falešně kontrolované studii bylo náhodně vybráno 36 pacientů s mírnou depresí nebo úzkostí, kteří byli léčení buď podle akupunkturního protokolu tradičně používaného praktikanty čínské medicíny pro léčení úzkosti, nebo podle falešného akupunkturního protokolu (tj. s použitím akupunkturních bodů, u nichž převládalo přesvědčení, že nemají žádné pozitivní účinky). Všichni pacienti dostali tři léčení. Variabilita srdečního rytmu (HRV) a střední tepová frekvence byly měřeny po 5 a 15 minutách po léčení. Klidová tepová frekvence byla významně nižší u skutečně léčené skupiny, nikoliv však u skupiny léčené podle falešného protokolu, a naměřené změny v HRV nasvědčovaly, že akupunktura pravděpodobně změnila aktivitu autonomního nervového systému, což mělo za výsledek celkové snížení úzkosti. Význam těchto zjištění je limitován pouze chybějícím měřítkem pro stanovení základní úrovně úzkosti před léčením a po léčení.

V jiné dvojitě zaslepené studii bylo 55 dospělých osob, kterým nebyla diagnostikována úzkost, náhodně rozděleno do skupin, aby podstoupili buď akupunkturu falešného bodu, nebo akupunkturu bodu nazývaného „Šen-men“ podle bilaterálního ušního protokolu (zahrnujícího body na uších). Má se za to, že tento protokol je účinný proti úzkosti. U všech subjektů byly akupunkturní jehly aplikovány po dobu 48 hodin. Skupina podstupující „snižování úzkosti“ měla výrazně menší úzkost v časových okamžicích 30 minut, 24 hodin a 48 hodin od začátku měření v porovnání s dalšími dvěma skupinami, nicméně nebyly zaznamenány žádné významné rozdíly mezi skupinami, co se týče krevního tlaku, srdečního rytmu, nebo elektrodermální aktivity (Wang 2001).

 

Recenze studií uvádějí převážně pozitivní zjištění.

Brzy na to byla Britskou akupunkturistickou společností (British Acupuncture Council) publikována recenze kontrolovaných studií, výsledků studií a publikovaných případových zpráv zabývajících se akupunkturou jako způsobem léčby úzkosti a depresivních nálad. Falešně kontrolované studie přinesly konzistentní zlepšení stavů úzkosti, a to jak při použití běžné akupunktury (tzn. na těle), tak elektro-akupunktury. Autoři poznamenali, že významné rozdíly existovaly mezi protokoly používanými jak při běžné akupunktuře, tak při elektro-akupunktuře, přičemž prokázaly, že akupunktura může mít všeobecně příznivé účinky nebo eventuálně placebo efekt. I když většina recenzovaných kontrolovaných studií uváděla, že akupunktura má všeobecně pozitivní vliv na snížení úzkosti, recenzenti pokládali tato zjištění za neprůkazná, a to vzhledem k problémům s formou studie, včetně absence standardizovaných stupnic pro měření symptomů u většiny těchto studií, omezeném následném sledování a nedostatečně definovanými rozdíly mezi protokoly používanými při různých studiích.

Nedávno publikovaná systematická recenze (Amorim 2018) porovnávala výsledky studií tradiční akupunktury (na těle), ušní akupunktury (aurikuloterapie) a elektro-terapie při léčení úzkosti. Některé studie zahrnuté do recenze uváděly, že akupunktura zesiluje reakci na předepsané léky proti úzkosti a může také snížit vedlejší účinky těchto podávaných léků. Autoři našli opodstatněné důkazy, že různé styly akupunktury obecně redukuji symptomy úzkosti a doporučili dodatečné falešně kontrolované studie, které by pomohly stanovit, zda-li jsou některé protokoly účinnější než jiné.

Chcete-li se dozvědět další informace ohledně doplňkových a alternativních metod léčby úzkosti, můžete si přečíst moji E-knihu „Úzkost: Integrativní řešení pro duševní zdraví“.

 

Několik mírných nepříznivých účinků

Mezi nepříznivými vlivy v souvislosti s akupunkturou se vzácně a přechodně vyskytovaly podlitiny, únava a mdlo od žaludku. Velmi zřídkavé byly zaznamenány případy pneumotoraxu (což je potenciálně život ohrožující stav, kdy použití akupunkturních jehel má za následek splasknutí plic).

 

Zdroj článku: Acupuncture for Anxiety
Překlad: Centrum Oberonic

Role Neurotransmiterů

Role Neurotransmiterů

Role Neurotransmiterů     Neurotransmiter je chemický zprostředkovatel, který přenáší, zesiluje a vyrovnává signály mezi neurony (známými také pod pojmem nervové buňky) a cílovými buňkami po celém těle. Těmito cílovými buňkami mohou být žlázy, svaly a další...

Vliv stresu na tělo

Vliv stresu na tělo

Vliv stresu na tělo     Stres ovlivňuje všechny systémy těla, a to včetně muskuloskeletárního, respiračního, kardiovaskulárního, endokrinního, trávicího, nervového a reprodukčního. Naše tělo je dobře vybaveno pro zvládání malého množství stresu, ale když se...

Malý mozek a imunitní systém

Malý mozek a imunitní systém

Malý mozek a imunitní systém     Malý mozek má několik funkcí v rámci osy centrálního nervového systému včetně integrace senzorických informací, učení se motorickým pohybům, přizpůsobování pohybů, ovládání nálady, citového rozrušení, emocí a regulování...

Stres na buněčné úrovni

Stres na buněčné úrovni

Stres na buněčné úrovni Co jsou to astocyty?   Když se zmíní slovo “stres”, většina z nás pomyslí na stres negativní. Znáte to, takový ten stres, kdy máte na dokončení milion projektů, vaše malé dítě vám ječí do ucha a vy jste si právě uvědomili, že jste celý den...

Co jsou to Alfa mozkové vlny?

Co jsou to Alfa mozkové vlny?

Co jsou to Alfa mozkové vlny? Zvýšení Alfa vln může zmírnit depresi     Alfa mozkové vlny představují jeden vzorec elektrické aktivity, jež mozek vytváří. Mozek se skládá z miliónů neuronů, které využívají elektrické impulzy k přenosu...

Jak srdce ovlivňuje naše vnímání

Jak srdce ovlivňuje naše vnímání

Jak srdce ovlivňuje naše vnímání   Shrnutí: Mozková aktivita se s cyklem tlukotu srdce mění, čímž pomáhá zabezpečit, aby byly určité informace udržovány mimo naše vědomé prožívání. Zdroj: Ústav Maxe Plancka (Max Planck Institute) První mechanizmus představuje...

Co kdyby pro léčení koronaviru postačilo jednoduše brát zinek?

Co kdyby pro léčení koronaviru postačilo jednoduše brát zinek?

Co kdyby pro léčení koronaviru postačilo jednoduše brát zinek?     V současnosti se zdá být stále více a více zřejmé, že zinek může skutečně být tím “kouzelným lékem” pro zastavení koronavirové infekce a ukončení této globální pandemie. Tento minerál je...

Co se děje uvnitř mozku, když posloucháme hudbu?

Co se děje uvnitř mozku, když posloucháme hudbu?

Co se děje uvnitř mozku, když posloucháme hudbu? Když posloucháte hudbu, je při tom zapojeno a aktivováno mnoho oblastí mozku, ale když skutečně hrajete na nějaký hudební nástroj, tato mozková aktivita se stává více podobou tréninku se zapojením celého těla. Co se...

Jak zážitky a zkušenosti mění plasticitu mozku

Jak zážitky a zkušenosti mění plasticitu mozku

Jak zážitky a zkušenosti mění plasticitu mozku   Mozková plasticita, také známa jako neuroplasticita, je termín, který se vztahuje na schopnost mozku měnit se a přizpůsobovat v důsledku prožívaných zkušeností a zážitků. Když lidé řeknou, že mozek má schopnost...

Lidé, kteří cvičí jógu, mají zdravé srdce

Lidé, kteří cvičí jógu, mají zdravé srdce

Lidé, kteří cvičí jógu, mají zdravé srdce Variabilita srdečního rytmu, která je známkou zdravého srdce, je vyšší u lidí, kteří cvičí jógu, než u lidí, kteří ji necvičí. To bylo prokázáno výzkumem, který bude publikován v nadcházejícím čísle Mezinárodního časopisu...

Chronický zánět snižuje motivaci redukováním hladiny dopaminu v mozku

Chronický zánět snižuje motivaci redukováním hladiny dopaminu v mozku

Chronický zánět snižuje motivaci redukováním hladiny dopaminu v mozku Proč se cítíme apatičtí, když se zotavujeme z nemoci? Odpovědí zcela zjevně je, že mírný stupeň chronického zánětu narušuje signální systém v mozku, jež funguje na dopaminu a jež nás motivuje něco...

Moudrost je záležitost jak Srdce tak Mysli

Moudrost je záležitost jak Srdce tak Mysli

Moudrost je záležitost jak Srdce tak Mysli Změny srdečního rytmu mohou mít vliv na moudrost, jak zjistil výzkum na Univerzitě ve Waterloo   Studie ukazuje, že variabilita srdečního rytmu (HRV) a proces přemýšlení fungují provázaně, což umožňuje člověku uvažovat...

Rytmus dýchání ovlivňuje paměť a strach

Rytmus dýchání ovlivňuje paměť a strach

Rytmus dýchání ovlivňuje paměť a strach Shrnutí: Nová studie uvádí, že rytmus dýchání může ovlivnit nervovou aktivitu, která zesiluje vybavování si vzpomínek a emocionální úsudek.Zdroj: Severozápadní Univerzita (Northwestern University)   Dýchání není pouze o...

5 neurovědeckých způsobů, jak si vyčistit mysl

5 neurovědeckých způsobů, jak si vyčistit mysl

5 neurovědeckých způsobů, jak si vyčistit mysl Neurovědci objevili efektivní způsoby, jak se zbavit nechtěných myšlenek   Jako vytrvalostní běžec extrémních závodů jsem několikrát absolvoval Badwater Ultramarathon. Někteří tomuto závodu říkají „nejnáročnější...

Zlepšení mozkových funkcí za 8 týdnů

Zlepšení mozkových funkcí za 8 týdnů

Zlepšení mozkových funkcí za 8 týdnů Meditační studie dokazuje změny související s vnímáním a stresem     Účast na osmitýdenním meditačním Programu vědomého vnímání, jak se zdá, přináší měřitelné změny v oblastech mozku souvisejících s pamětí, vnímáním sebe...

Pin It on Pinterest

Share This