Co se děje uvnitř mozku, když posloucháme hudbu?


Když posloucháte hudbu, je při tom zapojeno a aktivováno mnoho oblastí mozku, ale když skutečně hrajete na nějaký hudební nástroj, tato mozková aktivita se stává více podobou tréninku se zapojením celého těla. Co se tedy při tom děje?


 

Anita Collins vysvětluje, že v mozku hudebníků při hraní vystřelují jakési ohňostroje, a prozkoumává některé dlouhodobé pozitivní vlivy tohoto mentálního tréninku.

 

Věděli jste, že pokaždé, když hudebníci vezmou do ruky svůj nástroj, po celém jejich mozku vystřelují ohňostroje? Navenek mohou vypadat klidně a soustředěně, přičemž čtou noty a dělají potřebné přesné a nacvičené pohyby, ale v jejich mozku se odehrává párty. Jak to tedy víme?

Nuže, v několika posledních dekádách udělali neurovědci obrovský průlom v chápání, jak náš mozek funguje, a to tím, že ho monitorovali v reálném čase pomocí snímacích zařízení jako jsou například fMRI (funkční magnetická rezonance) a PET (pozitronová emisní tomografie).

Když jsou lidé napojeni na tyto přístroje a vykonávají určité zadání, jako například čtení nebo počítání matematických úkolů, každá z těchto aktivit má nějakou odpovídající oblast mozku, kde může být pozorována.

Nicméně, když vědci požádali účastníky, aby poslouchali hudbu, viděli při tom ohňostroj. Současně se rozzařovaly mnohačetné oblasti mozku, když zpracovávaly zvuk, rozebíraly ho na jednotlivé prvky, jako melodii a rytmus, aby jim bylo možné porozumět, a pak to skládaly všechno zpět dohromady do uceleného hudebního zážitku. A všechnu tuto práci dělá náš mozek ve zlomku sekundy mezi tím, když poprvé zaslechneme určitou hudbu, a pak si ji současně začneme svými chodily podupávat.

Když pak vědci přesunuli své zkoumání od pozorování mozků posluchačů hudby na pozorování hudebníků, z malého ohňostroje odehrávajícího se na zahradě se stal ohňostroj při významných výročích. Ukázalo se, že zatímco poslouchání hudby zapojuje mozek do některých celkem zajímavých aktivit, hraní hudby představuje pro mozek stejný ekvivalent, jako když intenzivně trénujeme celé tělo. Neurovědci viděli, jak se rozzařovali mnohačetné oblasti mozku a současně zpracovávaly různé informace ve složitých, vzájemně propojených a ohromě rychlých sekvencích.

A co tedy na tom hraní hudby je, že to rozzařuje celý mozek? Výzkum je stále celkem v počátcích, ale neurovědci mají docela dobré tušení. Hraní na hudební nástroj zapojuje současně prakticky každou oblast mozku, a to zejména vizuální, sluchovou a motorickou kůru. Jako při jakémkoliv jiném tréninku posiluje tyto mozkové funkce disciplína a pravidelné procvičování hry na hudební nástroj, přičemž nám to umožňuje použít tuto silnou stránku také při jiných aktivitách.

Nejzřetelnější rozdíl mezi posloucháním hudby a hraním na hudební nástroj je ten, že to druhé si vyžaduje jemné motorické schopnosti, které jsou řízeny v obou mozkových hemisférách.

Také to kombinuje jazykovou a matematickou přesnost, při které je zapojena více levá hemisféra, s vytvářením nového a kreativního obsahu, ve kterém vyniká zase pravá hemisféra. Z těchto důvodů se zjistilo, že hraní na hudební nástroj zvyšuje aktivitu a objem corpus callosum, což je most propojující dvě mozkové hemisféry umožňující, aby zprávy procházely mozkem rychleji a přes více různorodých drah.

Toto pravděpodobně umožňuje hudebníkům řešit problémy efektivněji a tvořivěji, a to jak při studiu, tak v sociální oblasti. Jelikož hraní hudby také zahrnuje vytváření a chápání jejího emocionálního obsahu a sdělení, hudebníci mají často vyšší úroveň exekutivních schopností, čímž se rozumí vykonávání vzájemně propojených úkolů zahrnujících plánování, strategizování a věnování pozornosti detailům, což si vyžaduje současně analyzování jak kognitivních, tak emocionálních aspektů.

Tato schopnost má také vliv na to, jak fungují naše paměťové systémy. A opravdu, hudebníci vykazují lepší paměťové funkce, jako je rychlejší a efektivnější ukládání, třídění a vyvolávání si vzpomínek.

Studie zjistily, že se zdá, že hudebníci používají svůj vysoce propojený mozek k tomu, aby přiřadili ke každé vzpomínce mnohonásobné odkazovací štíty – emocionální štítek, zvukový štítek a kontextový štítek, podobně jako to dělá dobrý internetový vyhledávač.

Jak vlastně víme, že všechny tyto výhody jsou jedinečné pro hudbu, na rozdíl například od sportu nebo malování? Nebo to může být tak, že lidé, kteří se začali zabývat hudbou, již byli předtím chytřejší?

Neurovědci tato témata zkoumali, ale dosud zjistili, že umělecké a estetické aspekty spojené s učením se hře na hudební nástroj jsou jiné, než ostatní výukové aktivity, a to včetně jiných druhů umění.

A několik studií s náhodným výběrem účastníků, kteří vykazovali stejnou úroveň kognitivních funkcí a neutrální průběh na začátku, zjistily, že ti, kteří absolvovali určité období výuky hudby vykazovali v porovnání s ostatními zlepšení schopností v mnoha oblastech mozku.

Tato nedávná studie o mentálních výhodách hraní na hudební nástroj posunula naše chápání mentálních funkcí, přičemž odhalila vnitřní rytmus a komplexní souhru, která tvoří ten úžasný orchestr našeho mozku.

 

Zdroj článku: What is Going on Inside the Brain When We Listen to Music?

Překlad: Centrum Oberonic

Role Neurotransmiterů

Role Neurotransmiterů

Role Neurotransmiterů     Neurotransmiter je chemický zprostředkovatel, který přenáší, zesiluje a vyrovnává signály mezi neurony (známými také pod pojmem nervové buňky) a cílovými buňkami po celém těle. Těmito cílovými buňkami mohou být žlázy, svaly a další...

Vliv stresu na tělo

Vliv stresu na tělo

Vliv stresu na tělo     Stres ovlivňuje všechny systémy těla, a to včetně muskuloskeletárního, respiračního, kardiovaskulárního, endokrinního, trávicího, nervového a reprodukčního. Naše tělo je dobře vybaveno pro zvládání malého množství stresu, ale když se...

Malý mozek a imunitní systém

Malý mozek a imunitní systém

Malý mozek a imunitní systém     Malý mozek má několik funkcí v rámci osy centrálního nervového systému včetně integrace senzorických informací, učení se motorickým pohybům, přizpůsobování pohybů, ovládání nálady, citového rozrušení, emocí a regulování...

Stres na buněčné úrovni

Stres na buněčné úrovni

Stres na buněčné úrovni Co jsou to astocyty?   Když se zmíní slovo “stres”, většina z nás pomyslí na stres negativní. Znáte to, takový ten stres, kdy máte na dokončení milion projektů, vaše malé dítě vám ječí do ucha a vy jste si právě uvědomili, že jste celý den...

Co jsou to Alfa mozkové vlny?

Co jsou to Alfa mozkové vlny?

Co jsou to Alfa mozkové vlny? Zvýšení Alfa vln může zmírnit depresi     Alfa mozkové vlny představují jeden vzorec elektrické aktivity, jež mozek vytváří. Mozek se skládá z miliónů neuronů, které využívají elektrické impulzy k přenosu...

Jak srdce ovlivňuje naše vnímání

Jak srdce ovlivňuje naše vnímání

Jak srdce ovlivňuje naše vnímání   Shrnutí: Mozková aktivita se s cyklem tlukotu srdce mění, čímž pomáhá zabezpečit, aby byly určité informace udržovány mimo naše vědomé prožívání. Zdroj: Ústav Maxe Plancka (Max Planck Institute) První mechanizmus představuje...

Co kdyby pro léčení koronaviru postačilo jednoduše brát zinek?

Co kdyby pro léčení koronaviru postačilo jednoduše brát zinek?

Co kdyby pro léčení koronaviru postačilo jednoduše brát zinek?     V současnosti se zdá být stále více a více zřejmé, že zinek může skutečně být tím “kouzelným lékem” pro zastavení koronavirové infekce a ukončení této globální pandemie. Tento minerál je...

Léčení úzkosti pomocí akupunktury

Léčení úzkosti pomocí akupunktury

Léčení úzkosti pomocí akupunktury Různé přístupy akupunktury mají pozitivní účinky. Studie u lidí a zvířat prokazují, že akupunktura má pozitivní účinky na zdraví, včetně mentálního a emocionálního fungování souvisejícího s různými mechanizmy působení v těle, jako...

Jak zážitky a zkušenosti mění plasticitu mozku

Jak zážitky a zkušenosti mění plasticitu mozku

Jak zážitky a zkušenosti mění plasticitu mozku   Mozková plasticita, také známa jako neuroplasticita, je termín, který se vztahuje na schopnost mozku měnit se a přizpůsobovat v důsledku prožívaných zkušeností a zážitků. Když lidé řeknou, že mozek má schopnost...

Lidé, kteří cvičí jógu, mají zdravé srdce

Lidé, kteří cvičí jógu, mají zdravé srdce

Lidé, kteří cvičí jógu, mají zdravé srdce Variabilita srdečního rytmu, která je známkou zdravého srdce, je vyšší u lidí, kteří cvičí jógu, než u lidí, kteří ji necvičí. To bylo prokázáno výzkumem, který bude publikován v nadcházejícím čísle Mezinárodního časopisu...

Chronický zánět snižuje motivaci redukováním hladiny dopaminu v mozku

Chronický zánět snižuje motivaci redukováním hladiny dopaminu v mozku

Chronický zánět snižuje motivaci redukováním hladiny dopaminu v mozku Proč se cítíme apatičtí, když se zotavujeme z nemoci? Odpovědí zcela zjevně je, že mírný stupeň chronického zánětu narušuje signální systém v mozku, jež funguje na dopaminu a jež nás motivuje něco...

Moudrost je záležitost jak Srdce tak Mysli

Moudrost je záležitost jak Srdce tak Mysli

Moudrost je záležitost jak Srdce tak Mysli Změny srdečního rytmu mohou mít vliv na moudrost, jak zjistil výzkum na Univerzitě ve Waterloo   Studie ukazuje, že variabilita srdečního rytmu (HRV) a proces přemýšlení fungují provázaně, což umožňuje člověku uvažovat...

Rytmus dýchání ovlivňuje paměť a strach

Rytmus dýchání ovlivňuje paměť a strach

Rytmus dýchání ovlivňuje paměť a strach Shrnutí: Nová studie uvádí, že rytmus dýchání může ovlivnit nervovou aktivitu, která zesiluje vybavování si vzpomínek a emocionální úsudek.Zdroj: Severozápadní Univerzita (Northwestern University)   Dýchání není pouze o...

5 neurovědeckých způsobů, jak si vyčistit mysl

5 neurovědeckých způsobů, jak si vyčistit mysl

5 neurovědeckých způsobů, jak si vyčistit mysl Neurovědci objevili efektivní způsoby, jak se zbavit nechtěných myšlenek   Jako vytrvalostní běžec extrémních závodů jsem několikrát absolvoval Badwater Ultramarathon. Někteří tomuto závodu říkají „nejnáročnější...

Zlepšení mozkových funkcí za 8 týdnů

Zlepšení mozkových funkcí za 8 týdnů

Zlepšení mozkových funkcí za 8 týdnů Meditační studie dokazuje změny související s vnímáním a stresem     Účast na osmitýdenním meditačním Programu vědomého vnímání, jak se zdá, přináší měřitelné změny v oblastech mozku souvisejících s pamětí, vnímáním sebe...

Pin It on Pinterest

Share This