Bloudivý nerv pravděpodobně přenáší serotonin po ose střevo-mozek

 

Antidepresiva typu SSRI pravděpodobně aktivují serotoninové signály mezi střevem a mozkem, jež jsou závislé na bloudivém nervu.

Když byl roce 1987 uveden na trh Prozac, vyvolalo to velkou senzaci, jelikož to bylo první atidepresivum se selektivní inhibicí zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) pro léčení závažných depresivních poruch.

Prozac a Sarafem jsou obchodní značky pro lék zvaný „fluoxetin“, který byl poprvé objeven farmaceutickou společností Eli Lilly v roce 1972. Jelikož patent na tento lék vypršel v roce 2001, fluoxetin je dostupný jako generický lék schválen FDA k předepisování pro léčbu deprese, obsedantně-nutkavé poruchy chování, panických atak a některých poruch příjmu potravy.

V minulosti si většina odborníků a uživatelů fluoxetinu myslela, že funguje tak, že brání zpětnému vychytávání serotoninu v mozku a že antidepresivní účinky tohoto léku se odehrávají výhradně „od krku nahoru“. Nicméně stále přetrvává překvapivě velká nejistota ohledně toho, jako SSRI skutečně fungují. Jelikož 90% serotoninu v lidském těle je produkováno ve střevě, jedna současná teorie říká, že fluoxetin by mohl zvyšovat množství serotoninu produkovaného “pod krkem”.

Zatímco bouřlivá debata o SSRI pokračuje nadále i ve 21. století, v roce 2005 byla FDA schválená neléková alternativa pro léčení vážné unipolární i bipolární deprese, jež nereaguje na klasickou léčbu, nazývaná „stimulace bloudivého nervu“ (vagus nerve stimulation – VNS). VNS se typicky provádí pomocí malého zařízení ve velikosti stříbrného dolaru, které je chirurgicky implantováno pod kůži blízko klíční kosti a funguje jako kardiostimulátor pro bloudivý nerv.

V posledních letech zkoumali vědci z Institutu pro výzkum mozku a těla při McMasterské univerzitě v Kanadě (McMaster University's Brain-Body Institute, Canada) možnou souvislost mezi antidepresivními léky, úrovní serotoninu ve střevě a rolí, jakou může hrát stimulace bloudivého nervu při povzbuzování transportu serotoninu mezi střevem a mozkem, což, jak se jeví, je závislé na bloudivém nervu.

Zcela zjevně po vagotomii – která chirurgicky přeruší komunikaci mezi mozkem a střevem přes bloudivý nerv – antidepresiva typu SSRI ztratila svou schopnost zmírňovat depresivní symptomy, které se objevovaly u myší.

Aferentní větve bloudivého nervu, jako součást obousměrné osy střevo-mozek, vysílají signály zespoda nahoru. Existuje opodstatnění věřit tomu, že tyto dráhy bloudivého nervu by mohly sloužit jako určitá „serotoninová dálnice“ mezi střevem a mozkem.

Před několika dny tým na McMasterské univerzitě – který prováděl výzkum na myších týkající se toho, jak by mohla antidepresiva typu SSRI a bloudivý nerv vzájemně spolupracovat – publikoval v časopise Vědecké zprávy (Scientific Reports) studii s názvem: „Orálně podávaná antidepresiva se selektivní inhibicí zpětného vychytávání serotoninu aktivují předávání signálů mezi střevem a mozkem, jenž závisí na bloudivém nervu.“ Název této zprávy shrnuje hlavní přínos této studie: Antidepresiva typu SSRI mohou aktivovat bloudivý nerv způsobem, který zprostředkovává přenos signálů mezi střevem a mozkem.

 

Autoři (McVey Neufeldová a další, 2019) popisují kontext a význam svých zjištění:


“Bloudivý nerv je desátý lebeční nerv a je to hlavní aferentní dráha spojující střeva s mozkem. Bloudivý nerv může přenášet signály do mozku, což má za výsledek snížení depresivního chování, jak to bylo zaznamenáno při dlouhodobých příznivých účincích elektrické stimulace bloudivého nervu u pacientů s těžkou nezvladatelnou depresí.

Bloudivý nerv je hlavním neurologickým spojením mezi střevem a mozkem a my jsme dříve prokázali, že užívání zdraví prospěšných bakterií upravuje neurochemii chování a mozku skrze tuto dráhu. Tím, že jsme přidali vysoké dávky serotoninu do střeva, jsme zkoumali, zda-li předávání signálů mezi střevem a mozkem, zejména po dráze bloudivého nervu, by mohlo přispět k léčebnému efektu, jenž mají ústně podávaná antidepresiva se selektivní inhibicí zpětného vychytávání serotoninu (SSRI).“


V nedávném interview pro Kanadské Noviny (Canadian Press) publikovaném 4. října 2019 vedoucí autorka této studie Anne McVey Neufeldová řekla: “Tato studie otevírá dveře pro zkoumání střeva a nepřetržité komunikace, která se mezi střevem a mozkem odehrává.” Také řekla, že zjištění jejího týmu “vypovídají o tom, že střevo může hrát větší roli při depresi, než se dříve věřilo, a že nejnovější výzkum poukazuje na nové možnosti léčby v budoucnu.”

Zajímavé je, že McVey Neufeldová také řekla reportérovi Kanadských novin (Canadian Press), že jiná skupina antidepresiv nazývaná NRIS (antidepresiva s inhibicí zpětného vychytávání noradrenalinu), nemají, jak se zdá, stejný aktivující vliv na bloudivý nerv jako antidepresiva ze skupiny SSRI.

“Naše výsledky přidali na důležitosti té možnosti, že dráha bloudivého nervu propojující střevo s mozkem může poskytnout zcela novou příležitost pro léčení některých psychiatrických nemoci,“ jak píšou autoři v závěru studie. „Přestože další studie je nezbytná a také i nadále probíhá, věříme, že tato zjištění mohou směřovat k novému přístupu, který byl tímto výzkumem podpořen, a to nadále hledat nové léky, doplňky stravy nebo nějaké bakterie s cílem blahodárně působit na tyto nemoci skrze jejich vliv na aferentní komunikaci bloudivého nervu.“

Dalším krokem pro McVey Neufeldovou a její kolegy z Institutu pro výzkum mozku a těla při McMasterské Univerzitě je identifikovat specifické mikrobiální faktory, které mohou hrát roli v mentálním zdraví a psychické pohodě s využitím přenosu signálů mezi střevem a mozkem.

 

Proč se bloudivý nerv nazývá také putující nerv?

Pokud platí, že obrázek je lepší, než tisíc slov, pak tento prastarý anatomický nákres bloudivého nervu (viz níže) je toho jasným důkazem. Když sjedete dolů tímto úzkým a dlouhým obrázkem, pokuste se vizualizovat si, jak váš bloudivý nerv zprostředkovává komunikaci po vaší ose střevo-mozek, jako součást dvousměrné zpětnovazební smyčky.

Mnoho čtenářů mi řeklo, že výše uvedená ilustrace bloudivého nervu v nich vyvolala „Aha!“ moment, kdy jsi uvědomili – a poprvé vizualizovali – jak bloudivý nerv putuje podél osi střevo-mozek.

Bloudivý nerv se také nazývá „putující nerv“, protože je to nejdelší nerv v lidském těle a má nespočet větví, které se táhnou od mozkového kmene až dolů k nejspodnější části střev, přičemž se po cestě dotýkají hlavních orgánů. Bloudivý nerv reguluje parasympatický nervový systém, který vyrovnává stresovou reakci sympatiku bojuj-nebo-uteč, a to tím, že vyvolává takzvanou „relaxační odezvu“.

Během let jsem napsal o bloudivém nervu tucty článků pro blog Psychologie dnes (Psychology Today). V roce 2017 jsem napsal 9-dílou sérii článků „Bloudivý nerv a návod na přežití – jak bojovat s podněty vyvolanými reakcí bojuj-nebo-uteč“. Dříve v tomto roce jsem napsal hodně čtený článek: „Dlouhé vydechování je jednoduchý způsob, jak vyzkratovat bloudivý nerv.“

Pokaždé, když vydechujete, váš bloudivý nerv vyplaví do vašeho srdce určité množství acetylcholinu, (který je známý také jako „vagustoff“ neboli „látka produkovaná bloudivým nervem“). Acetylcholine, funguje jako uklidňující látka, která zpomaluje frekvenci srdce, intervaly mezi jednotlivými údery srdce a zlepšuje variabilitu srdečního rytmu (HRV). Silný tonus bloudivého nervu a vyšší HRV jdou ruku v ruce a jsou známkami celkového psychického a fyzického zdraví a dobré pohody.

Zdroj článku: The Vagus Nerve May Carry Serotonin Along the Gut-Brain Axis

Překlad: Centrum Oberonic

Vysoce kvalitní a vstřebatelné formy hořčíku pro podporu organismu při stresové zátěži.

⇐ Magnesium bisglycinát + Vit. B6 vhodný k večeru na zklidnění a regeneraci.

⇒ Magnesium malát vhodný k užívání v ranních a dopoledních hodinách pro jeho energizující účinek.