Bloudivý nerv pravděpodobně přenáší serotonin po ose střevo-mozek

 

Antidepresiva typu SSRI pravděpodobně aktivují serotoninové signály mezi střevem a mozkem, jež jsou závislé na bloudivém nervu.

Když byl roce 1987 uveden na trh Prozac, vyvolalo to velkou senzaci, jelikož to bylo první atidepresivum se selektivní inhibicí zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) pro léčení závažných depresivních poruch.  

Prozac a Sarafem jsou obchodní značky pro lék zvaný „fluoxetin“, který byl poprvé objeven farmaceutickou společností Eli Lilly v roce 1972. Jelikož patent na tento lék vypršel v roce 2001, fluoxetin je dostupný jako generický lék schválen FDA k předepisování pro léčbu deprese, obsedantně-nutkavé poruchy chování, panických atak a některých poruch příjmu potravy.  

V minulosti si většina odborníků a uživatelů fluoxetinu myslela, že funguje tak, že brání zpětnému vychytávání serotoninu v mozku a že antidepresivní účinky tohoto léku se odehrávají výhradně „od krku nahoru“. Nicméně stále přetrvává překvapivě velká nejistota ohledně toho, jako SSRI skutečně fungují. Jelikož 90% serotoninu v lidském těle je produkováno ve střevě, jedna současná teorie říká, že fluoxetin by mohl zvyšovat množství serotoninu produkovaného “pod krkem”.  

Zatímco bouřlivá debata o SSRI pokračuje nadále i ve 21. století, v roce 2005 byla FDA schválená neléková alternativa pro léčení vážné unipolární i bipolární deprese, jež nereaguje na klasickou léčbu, nazývaná „stimulace bloudivého nervu“ (vagus nerve stimulation – VNS). VNS se typicky provádí pomocí malého zařízení ve velikosti stříbrného dolaru, které je chirurgicky implantováno pod kůži blízko klíční kosti a funguje jako kardiostimulátor pro bloudivý nerv.  

V posledních letech zkoumali vědci z Institutu pro výzkum mozku a těla při McMasterské univerzitě v Kanadě (McMaster University's Brain-Body Institute, Canada) možnou souvislost mezi antidepresivními léky, úrovní serotoninu ve střevě a rolí, jakou může hrát stimulace bloudivého nervu při povzbuzování transportu serotoninu mezi střevem a mozkem, což, jak se jeví, je závislé na bloudivém nervu.  

Zcela zjevně po vagotomii – která chirurgicky přeruší komunikaci mezi mozkem a střevem přes bloudivý nerv – antidepresiva typu SSRI ztratila svou schopnost zmírňovat depresivní symptomy, které se objevovaly u myší.  

Aferentní větve bloudivého nervu, jako součást obousměrné osy střevo-mozek, vysílají signály zespoda nahoru. Existuje opodstatnění věřit tomu, že tyto dráhy bloudivého nervu by mohly sloužit jako určitá „serotoninová dálnice“ mezi střevem a mozkem.  

Před několika dny tým na McMasterské univerzitě – který prováděl výzkum na myších týkající se toho, jak by mohla antidepresiva typu SSRI a bloudivý nerv vzájemně spolupracovat – publikoval v časopise Vědecké zprávy (Scientific Reports) studii s názvem: „Orálně podávaná antidepresiva se selektivní inhibicí zpětného vychytávání serotoninu aktivují předávání signálů mezi střevem a mozkem, jenž závisí na bloudivém nervu.“ Název této zprávy shrnuje hlavní přínos této studie: Antidepresiva typu SSRI mohou aktivovat bloudivý nerv způsobem, který zprostředkovává přenos signálů mezi střevem a mozkem.  

 

Autoři (McVey Neufeldová a další, 2019) popisují kontext a význam svých zjištění:


“Bloudivý nerv je desátý lebeční nerv a je to hlavní aferentní dráha spojující střeva s mozkem. Bloudivý nerv může přenášet signály do mozku, což má za výsledek snížení depresivního chování, jak to bylo zaznamenáno při dlouhodobých příznivých účincích elektrické stimulace bloudivého nervu u pacientů s těžkou nezvladatelnou depresí.  

Bloudivý nerv je hlavním neurologickým spojením mezi střevem a mozkem a my jsme dříve prokázali, že užívání zdraví prospěšných bakterií upravuje neurochemii chování a mozku skrze tuto dráhu. Tím, že jsme přidali vysoké dávky serotoninu do střeva, jsme zkoumali, zda-li předávání signálů mezi střevem a mozkem, zejména po dráze bloudivého nervu, by mohlo přispět k léčebnému efektu, jenž mají ústně podávaná antidepresiva se selektivní inhibicí zpětného vychytávání serotoninu (SSRI).“


 

V nedávném interview pro Kanadské Noviny (Canadian Press) publikovaném 4. října 2019 vedoucí autorka této studie Anne McVey Neufeldová řekla: “Tato studie otevírá dveře pro zkoumání střeva a nepřetržité komunikace, která se mezi střevem a mozkem odehrává.” Také řekla, že zjištění jejího týmu “vypovídají o tom, že střevo může hrát větší roli při depresi, než se dříve věřilo, a že nejnovější výzkum poukazuje na nové možnosti léčby v budoucnu.”

Zajímavé je, že McVey Neufeldová také řekla reportérovi Kanadských novin (Canadian Press), že jiná skupina antidepresiv nazývaná NRIS (antidepresiva s inhibicí zpětného vychytávání noradrenalinu), nemají, jak se zdá, stejný aktivující vliv na bloudivý nerv jako antidepresiva ze skupiny SSRI.  

“Naše výsledky přidali na důležitosti té možnosti, že dráha bloudivého nervu propojující střevo s mozkem může poskytnout zcela novou příležitost pro léčení některých psychiatrických nemoci,“ jak píšou autoři v závěru studie. „Přestože další studie je nezbytná a také i nadále probíhá, věříme, že tato zjištění mohou směřovat k novému přístupu, který byl tímto výzkumem podpořen, a to nadále hledat nové léky, doplňky stravy nebo nějaké bakterie s cílem blahodárně působit na tyto nemoci skrze jejich vliv na aferentní komunikaci bloudivého nervu.“  

Dalším krokem pro McVey Neufeldovou a její kolegy z Institutu pro výzkum mozku a těla při McMasterské Univerzitě je identifikovat specifické mikrobiální faktory, které mohou hrát roli v mentálním zdraví a psychické pohodě s využitím přenosu signálů mezi střevem a mozkem.  

 

Proč se bloudivý nerv nazývá také putující nerv?

Pokud platí, že obrázek je lepší, než tisíc slov, pak tento prastarý anatomický nákres bloudivého nervu (viz níže) je toho jasným důkazem. Když sjedete dolů tímto úzkým a dlouhým obrázkem, pokuste se vizualizovat si, jak váš bloudivý nerv zprostředkovává komunikaci po vaší ose střevo-mozek, jako součást dvousměrné zpětnovazební smyčky.

Mnoho čtenářů mi řeklo, že výše uvedená ilustrace bloudivého nervu v nich vyvolala „Aha!“ moment, kdy jsi uvědomili – a poprvé vizualizovali – jak bloudivý nerv putuje podél osi střevo-mozek.                  

Bloudivý nerv se také nazývá „putující nerv“, protože je to nejdelší nerv v lidském těle a má nespočet větví, které se táhnou od mozkového kmene až dolů k nejspodnější části střev, přičemž se po cestě dotýkají hlavních orgánů. Bloudivý nerv reguluje parasympatický nervový systém, který vyrovnává stresovou reakci sympatiku bojuj-nebo-uteč, a to tím, že vyvolává takzvanou „relaxační odezvu“.  

Během let jsem napsal o bloudivém nervu tucty článků pro blog Psychologie dnes (Psychology Today). V roce 2017 jsem napsal 9-dílou sérii článků „Bloudivý nerv a návod na přežití – jak bojovat s podněty vyvolanými reakcí bojuj-nebo-uteč“. Dříve v tomto roce jsem napsal hodně čtený článek: „Dlouhé vydechování je jednoduchý způsob, jak vyzkratovat bloudivý nerv.“  

Pokaždé, když vydechujete, váš bloudivý nerv vyplaví do vašeho srdce určité množství acetylcholinu, (který je známý také jako „vagustoff“ neboli „látka produkovaná bloudivým nervem“). Acetylcholine, funguje jako uklidňující látka, která zpomaluje frekvenci srdce, intervaly mezi jednotlivými údery srdce a zlepšuje variabilitu srdečního rytmu (HRV). Silný tonus bloudivého nervu a vyšší HRV jdou ruku v ruce a jsou známkami celkového psychického a fyzického zdraví a dobré pohody.  

 

Zdroj článku: The Vagus Nerve May Carry Serotonin Along the Gut-Brain Axis

Překlad: Centrum Oberonic

 

Role Neurotransmiterů

Role Neurotransmiterů

Role Neurotransmiterů     Neurotransmiter je chemický zprostředkovatel, který přenáší, zesiluje a vyrovnává signály mezi neurony (známými také pod pojmem nervové buňky) a cílovými buňkami po celém těle. Těmito cílovými buňkami mohou být žlázy, svaly a další...

Vliv stresu na tělo

Vliv stresu na tělo

Vliv stresu na tělo     Stres ovlivňuje všechny systémy těla, a to včetně muskuloskeletárního, respiračního, kardiovaskulárního, endokrinního, trávicího, nervového a reprodukčního. Naše tělo je dobře vybaveno pro zvládání malého množství stresu, ale když se...

Malý mozek a imunitní systém

Malý mozek a imunitní systém

Malý mozek a imunitní systém     Malý mozek má několik funkcí v rámci osy centrálního nervového systému včetně integrace senzorických informací, učení se motorickým pohybům, přizpůsobování pohybů, ovládání nálady, citového rozrušení, emocí a regulování...

Stres na buněčné úrovni

Stres na buněčné úrovni

Stres na buněčné úrovni Co jsou to astocyty?   Když se zmíní slovo “stres”, většina z nás pomyslí na stres negativní. Znáte to, takový ten stres, kdy máte na dokončení milion projektů, vaše malé dítě vám ječí do ucha a vy jste si právě uvědomili, že jste celý den...

Co jsou to Alfa mozkové vlny?

Co jsou to Alfa mozkové vlny?

Co jsou to Alfa mozkové vlny? Zvýšení Alfa vln může zmírnit depresi     Alfa mozkové vlny představují jeden vzorec elektrické aktivity, jež mozek vytváří. Mozek se skládá z miliónů neuronů, které využívají elektrické impulzy k přenosu...

Jak autonomní nervový systém ovlivňuje zdraví?

Jak autonomní nervový systém ovlivňuje zdraví?

Jak autonomní nervový systém ovlivňuje zdraví?     Pokud sledujete můj blog, možná už víte, že mne velmi zajímá zjišťování informací o HRV a o tom, jak ho mohu u sebe zlepšit prostřednictvím neustálého monitorování HRV. Můžete si ale klást otázku, proč se...

Bloudivý Nerv (Vagus Nerve)

Bloudivý Nerv (Vagus Nerve)

Bloudivý Nerv (Vagus Nerve) Přeložili jsme pro vás srozumitelný a souhrnný text od doktorky Evy Detko o bloudivém nervu, který je zodpovědný především za parasympatickou (zklidňující) kontrolu našich vnitřních orgánů. Dobré fungování bloudivého nervu je proto zásadní...

Jak srdce ovlivňuje naše vnímání

Jak srdce ovlivňuje naše vnímání

Jak srdce ovlivňuje naše vnímání   Shrnutí: Mozková aktivita se s cyklem tlukotu srdce mění, čímž pomáhá zabezpečit, aby byly určité informace udržovány mimo naše vědomé prožívání. Zdroj: Ústav Maxe Plancka (Max Planck Institute) První mechanizmus představuje...

Co kdyby pro léčení koronaviru postačilo jednoduše brát zinek?

Co kdyby pro léčení koronaviru postačilo jednoduše brát zinek?

Co kdyby pro léčení koronaviru postačilo jednoduše brát zinek?     V současnosti se zdá být stále více a více zřejmé, že zinek může skutečně být tím “kouzelným lékem” pro zastavení koronavirové infekce a ukončení této globální pandemie. Tento minerál je...

Léčení úzkosti pomocí akupunktury

Léčení úzkosti pomocí akupunktury

Léčení úzkosti pomocí akupunktury Různé přístupy akupunktury mají pozitivní účinky. Studie u lidí a zvířat prokazují, že akupunktura má pozitivní účinky na zdraví, včetně mentálního a emocionálního fungování souvisejícího s různými mechanizmy působení v těle, jako...

9 fascinujících faktů o bloudivém nervu

9 fascinujících faktů o bloudivém nervu

9 fascinujících faktů o bloudivém nervu   Bloudivý nerv je takto nazýván proto, že “bloudí” podobně jako tulák, přičemž se větví do senzorických vláken vycházejících z mozkového kmene směrem k vnitřním orgánům. Bloudivý nerv, nejdelší z lebečních nervů, řídí...

Co se děje uvnitř mozku, když posloucháme hudbu?

Co se děje uvnitř mozku, když posloucháme hudbu?

Co se děje uvnitř mozku, když posloucháme hudbu? Když posloucháte hudbu, je při tom zapojeno a aktivováno mnoho oblastí mozku, ale když skutečně hrajete na nějaký hudební nástroj, tato mozková aktivita se stává více podobou tréninku se zapojením celého těla. Co se...

Cvičení pro brániční dýchání a bloudivý nerv

Cvičení pro brániční dýchání a bloudivý nerv

Cvičení pro brániční dýchání a bloudivý nerv Tento článek blogu Psychologie Dnes (Psychology Today) je prvním článkem z devítidílné série s názvem „Bloudivý nerv a návod na přežití“. Devět způsobů jak řídit bloudivý nerv, které jsou hlavními tématy každého článku...

Jak zážitky a zkušenosti mění plasticitu mozku

Jak zážitky a zkušenosti mění plasticitu mozku

Jak zážitky a zkušenosti mění plasticitu mozku   Mozková plasticita, také známa jako neuroplasticita, je termín, který se vztahuje na schopnost mozku měnit se a přizpůsobovat v důsledku prožívaných zkušeností a zážitků. Když lidé řeknou, že mozek má schopnost...

Lidé, kteří cvičí jógu, mají zdravé srdce

Lidé, kteří cvičí jógu, mají zdravé srdce

Lidé, kteří cvičí jógu, mají zdravé srdce Variabilita srdečního rytmu, která je známkou zdravého srdce, je vyšší u lidí, kteří cvičí jógu, než u lidí, kteří ji necvičí. To bylo prokázáno výzkumem, který bude publikován v nadcházejícím čísle Mezinárodního časopisu...

Chronický zánět snižuje motivaci redukováním hladiny dopaminu v mozku

Chronický zánět snižuje motivaci redukováním hladiny dopaminu v mozku

Chronický zánět snižuje motivaci redukováním hladiny dopaminu v mozku Proč se cítíme apatičtí, když se zotavujeme z nemoci? Odpovědí zcela zjevně je, že mírný stupeň chronického zánětu narušuje signální systém v mozku, jež funguje na dopaminu a jež nás motivuje něco...

Moudrost je záležitost jak Srdce tak Mysli

Moudrost je záležitost jak Srdce tak Mysli

Moudrost je záležitost jak Srdce tak Mysli Změny srdečního rytmu mohou mít vliv na moudrost, jak zjistil výzkum na Univerzitě ve Waterloo   Studie ukazuje, že variabilita srdečního rytmu (HRV) a proces přemýšlení fungují provázaně, což umožňuje člověku uvažovat...

Rytmus dýchání ovlivňuje paměť a strach

Rytmus dýchání ovlivňuje paměť a strach

Rytmus dýchání ovlivňuje paměť a strach Shrnutí: Nová studie uvádí, že rytmus dýchání může ovlivnit nervovou aktivitu, která zesiluje vybavování si vzpomínek a emocionální úsudek.Zdroj: Severozápadní Univerzita (Northwestern University)   Dýchání není pouze o...

5 neurovědeckých způsobů, jak si vyčistit mysl

5 neurovědeckých způsobů, jak si vyčistit mysl

5 neurovědeckých způsobů, jak si vyčistit mysl Neurovědci objevili efektivní způsoby, jak se zbavit nechtěných myšlenek   Jako vytrvalostní běžec extrémních závodů jsem několikrát absolvoval Badwater Ultramarathon. Někteří tomuto závodu říkají „nejnáročnější...

Pin It on Pinterest

Share This