Zlepšení mozkových funkcí za 8 týdnů

Meditační studie dokazuje změny související s vnímáním a stresem

 

 

Účast na osmitýdenním meditačním Programu vědomého vnímání, jak se zdá, přináší měřitelné změny v oblastech mozku souvisejících s pamětí, vnímáním sebe sama, empatií a stresem. Ve studii, která vyjde 30. ledna v časopise Výzkumy v psychiatrii: Neurozobrazování (pozn.překl.: Neurozobrazování - anglicky neuroimaging, je soubor technik a metod pro zobrazení struktury a funkčnosti mozku), tým vedený vědci ze Všeobecné nemocnice v Massachusetts (Massachusetts General Hospital - MGH) spolupracující s Harvardem, uvedl výsledky své studie, která jako první dokumentuje změny, jež přináší v průběhu času meditace na šedé kůře mozkové.

“I když praktikování meditace je spojeno zejména s pocitem klidu a fyzické relaxace, lidé, kteří se meditaci věnují dlouhodobě, uvádějí, že meditace má také příznivé účinky na psychiku a kognitivní funkce, které přetrvávají během dne,“ říká vedoucí autorka studie Sara Lazar z Výzkumného programu psychiatrického neurozobrazování vedeného na MGH a lektorka psychologie z Lékařské fakulty Harvardské Univerzity (Harvard Medical School). Tato studie prokazuje, že změny ve struktuře mozku mohou podtrhnout důležitost některých těchto uváděných zlepšení včetně toho, že lidé se ve skutečnosti cítí lépe nejenom proto, že tráví čas relaxací.“

Předchozí studie skupiny Sary Lazarové a jiných autorů zjistily strukturální rozdíly mezi mozkem zkušených praktikantů meditace a jiných jednotlivců, kteří nikdy nemeditovali, přičemž bylo pozorováno zvětšení tloušťky mozkové kůry v oblastech souvisejících s pozorností a emocionální integrací. Nicméně tyto objevy nemohou zdokumentovat, že tyto rozdíly byly skutečně zapříčiněny meditací.

Pro účely této studie byly pořízeny snímky z magnetické rezonance (MR) mozkové struktury 16ti účastníků studie, a to dva týdny před a po účasti na osmitýdenním Programu pro redukci stresu pomocí vědomého vnímání (Mindfulness-Based Stress Reduction – MBSR) v Centru pro vědomé vnímání na Univerzitě v Massachusetts. Vedle týdenních setkávání, které zahrnovaly praktikování vědomé meditace – která se soustředila na neposuzující vnímání vjemů, pocitů a stavů mysli – dostali účastníci nahrávky vedených meditativních cvičení a byli požádáni, aby si zaznamenávali, kolik času denně těmto cvičením věnovali. Byl pořízen také soubor snímků z MR u kontrolní skupiny lidí, kteří nemeditovali, a to zhruba za stejné časové období.

Účastníci meditační skupiny uváděli, že strávili každý den průměrně 27 minut praktikováním cvičení vědomého vnímání a ve svých odpovědích v dotazníku o vědomém vnímání potvrzovali významné zlepšení v porovnání s odpověďmi, které uváděli před účastí na studii. Analýza snímků z MR, která se zaměřovala na ty oblasti mozku, kde byly zpozorovány rozdíly při předchozích podobných studiích, zjistila zvýšenou hustotu šedé kůry mozkové v hipokampusu, o němž je známo, že je důležitý pro učení a paměť, a také ve strukturách souvisejících se sebeuvědomováním, soucitem a introspekcí.

Zmírnění stresu, které účastníci uváděli, také korespondovalo se snížením hustoty šedé kůry mozkové v amygdale, o níž je známo, že sehrává významnou roli při prožívání úzkosti a stresu. Přestože nebyly zpozorovány žádné změny ve struktuře související se sebeuvědoměním nazývané insula, jež byly zaznamenány v dřívějších studiích, autoři se domnívají, že pro vytvoření změn v této oblasti by bylo zapotřebí věnovat se meditaci dlouhodobě. Žádné z těchto změn nebyly zaznamenány v kontrolní skupině, což naznačuje, že tyto změny nebyly důsledkem pouze uplynulého času.

“Je fascinující vidět plasticitu mozku a také to, že praktikováním meditace můžeme sehrát aktivní roli ve změnách mozku a také zvýšit pocit zdraví, duševní pohody a kvalitu svého života,“ říká Britta Hölzel, přední autorka vědeckých výzkumných studií na MGH a na Univerzitě v Gissenu v Německu. „Jiné studie v různých populačních skupinách ukázaly, že meditace může přinést významné zlepšení u celé škály symptomů a my teď zkoumáme mechanizmus, který se na pozadí toho v mozku odehrává a který tuto změnu umožňuje.“

Amishi Jha, neurovědkyně z Miamské univerzity (Univesity of Miami), která zkoumá účinky procvičování vědomého vnímání na jednotlivcích ve vysoce stresujících situacích říká: “Tyto výsledky osvětlují mechanizmy toho, co se děje při cvičeních založených na vědomém vnímání. Dokazují zejména, že prožívání stresu člověkem může být nejenom zredukováno pomocí osmitýdenního tréninkového Programu vědomého vnímání, ale také že tato změna, kterou člověk zažívá, koresponduje se strukturálními změnami v amygdale, což je zjištění, které otevírá dveře mnoha možnostem pro další výzkum potenciálu tohoto Programu (MBSR) , abychom tak zabránili duševním poruchám souvisejícím se stresem, jako například posttraumatické stresové poruše.“ Amishi Jha se na výzkumu u této konkrétní studie nepodílela.

James Carmody z Centra pro vědomé vnímání na Lékařské fakultě Univerzity v Massachusetts (University of Massachusetts Medical School) je jedním ze spoluautorů studie, kterou podpořil Mezinárodní Institut zdraví (National Institute of Health), Britská televizní společnost (BBC) a Institut pro mysl a život (Mind and Life Institute). Více informací o práci týmu Lazarové najdete zde.

 

Zdroj článku: Eight weeks to a better brain
Překlad: Centrum Oberonic

Role Neurotransmiterů

Role Neurotransmiterů

Role Neurotransmiterů     Neurotransmiter je chemický zprostředkovatel, který přenáší, zesiluje a vyrovnává signály mezi neurony (známými také pod pojmem nervové buňky) a cílovými buňkami po celém těle. Těmito cílovými buňkami mohou být žlázy, svaly a další...

Vliv stresu na tělo

Vliv stresu na tělo

Vliv stresu na tělo     Stres ovlivňuje všechny systémy těla, a to včetně muskuloskeletárního, respiračního, kardiovaskulárního, endokrinního, trávicího, nervového a reprodukčního. Naše tělo je dobře vybaveno pro zvládání malého množství stresu, ale když se...

Malý mozek a imunitní systém

Malý mozek a imunitní systém

Malý mozek a imunitní systém     Malý mozek má několik funkcí v rámci osy centrálního nervového systému včetně integrace senzorických informací, učení se motorickým pohybům, přizpůsobování pohybů, ovládání nálady, citového rozrušení, emocí a regulování...

Stres na buněčné úrovni

Stres na buněčné úrovni

Stres na buněčné úrovni Co jsou to astocyty?   Když se zmíní slovo “stres”, většina z nás pomyslí na stres negativní. Znáte to, takový ten stres, kdy máte na dokončení milion projektů, vaše malé dítě vám ječí do ucha a vy jste si právě uvědomili, že jste celý den...

Co jsou to Alfa mozkové vlny?

Co jsou to Alfa mozkové vlny?

Co jsou to Alfa mozkové vlny? Zvýšení Alfa vln může zmírnit depresi     Alfa mozkové vlny představují jeden vzorec elektrické aktivity, jež mozek vytváří. Mozek se skládá z miliónů neuronů, které využívají elektrické impulzy k přenosu...

Jak srdce ovlivňuje naše vnímání

Jak srdce ovlivňuje naše vnímání

Jak srdce ovlivňuje naše vnímání   Shrnutí: Mozková aktivita se s cyklem tlukotu srdce mění, čímž pomáhá zabezpečit, aby byly určité informace udržovány mimo naše vědomé prožívání. Zdroj: Ústav Maxe Plancka (Max Planck Institute) První mechanizmus představuje...

Co kdyby pro léčení koronaviru postačilo jednoduše brát zinek?

Co kdyby pro léčení koronaviru postačilo jednoduše brát zinek?

Co kdyby pro léčení koronaviru postačilo jednoduše brát zinek?     V současnosti se zdá být stále více a více zřejmé, že zinek může skutečně být tím “kouzelným lékem” pro zastavení koronavirové infekce a ukončení této globální pandemie. Tento minerál je...

Léčení úzkosti pomocí akupunktury

Léčení úzkosti pomocí akupunktury

Léčení úzkosti pomocí akupunktury Různé přístupy akupunktury mají pozitivní účinky. Studie u lidí a zvířat prokazují, že akupunktura má pozitivní účinky na zdraví, včetně mentálního a emocionálního fungování souvisejícího s různými mechanizmy působení v těle, jako...

Co se děje uvnitř mozku, když posloucháme hudbu?

Co se děje uvnitř mozku, když posloucháme hudbu?

Co se děje uvnitř mozku, když posloucháme hudbu? Když posloucháte hudbu, je při tom zapojeno a aktivováno mnoho oblastí mozku, ale když skutečně hrajete na nějaký hudební nástroj, tato mozková aktivita se stává více podobou tréninku se zapojením celého těla. Co se...

Jak zážitky a zkušenosti mění plasticitu mozku

Jak zážitky a zkušenosti mění plasticitu mozku

Jak zážitky a zkušenosti mění plasticitu mozku   Mozková plasticita, také známa jako neuroplasticita, je termín, který se vztahuje na schopnost mozku měnit se a přizpůsobovat v důsledku prožívaných zkušeností a zážitků. Když lidé řeknou, že mozek má schopnost...

Lidé, kteří cvičí jógu, mají zdravé srdce

Lidé, kteří cvičí jógu, mají zdravé srdce

Lidé, kteří cvičí jógu, mají zdravé srdce Variabilita srdečního rytmu, která je známkou zdravého srdce, je vyšší u lidí, kteří cvičí jógu, než u lidí, kteří ji necvičí. To bylo prokázáno výzkumem, který bude publikován v nadcházejícím čísle Mezinárodního časopisu...

Chronický zánět snižuje motivaci redukováním hladiny dopaminu v mozku

Chronický zánět snižuje motivaci redukováním hladiny dopaminu v mozku

Chronický zánět snižuje motivaci redukováním hladiny dopaminu v mozku Proč se cítíme apatičtí, když se zotavujeme z nemoci? Odpovědí zcela zjevně je, že mírný stupeň chronického zánětu narušuje signální systém v mozku, jež funguje na dopaminu a jež nás motivuje něco...

Moudrost je záležitost jak Srdce tak Mysli

Moudrost je záležitost jak Srdce tak Mysli

Moudrost je záležitost jak Srdce tak Mysli Změny srdečního rytmu mohou mít vliv na moudrost, jak zjistil výzkum na Univerzitě ve Waterloo   Studie ukazuje, že variabilita srdečního rytmu (HRV) a proces přemýšlení fungují provázaně, což umožňuje člověku uvažovat...

Rytmus dýchání ovlivňuje paměť a strach

Rytmus dýchání ovlivňuje paměť a strach

Rytmus dýchání ovlivňuje paměť a strach Shrnutí: Nová studie uvádí, že rytmus dýchání může ovlivnit nervovou aktivitu, která zesiluje vybavování si vzpomínek a emocionální úsudek.Zdroj: Severozápadní Univerzita (Northwestern University)   Dýchání není pouze o...

5 neurovědeckých způsobů, jak si vyčistit mysl

5 neurovědeckých způsobů, jak si vyčistit mysl

5 neurovědeckých způsobů, jak si vyčistit mysl Neurovědci objevili efektivní způsoby, jak se zbavit nechtěných myšlenek   Jako vytrvalostní běžec extrémních závodů jsem několikrát absolvoval Badwater Ultramarathon. Někteří tomuto závodu říkají „nejnáročnější...

Pin It on Pinterest

Share This