Souvisí naše emocionální pohoda se zdravím střev?

 

 

Vědci zjistili souvislost mezi bakteriemi ve střevech a pozitivními emocemi, zdravým zvládáním emocí a lepšími výsledky v oblasti fyzického zdraví.

Výsledky byly nedávno zveřejněny v časopise Psychological Medicine.

Předchozí výzkumy zjistily, že mozek komunikuje s trávicím traktem prostřednictvím osy střevo-mozek. Podle jedné z teorií hraje střevní mikrobiom hlavní roli v ose střevo-mozek a propojuje fyzické a emocionální zdraví.

"Střevo obsahuje biliony mikroorganismů, které se souhrnně nazývají střevní mikrobiom. Mnoho studií ukázalo, že narušení střevního mikrobiomu může ovlivnit osu střevo-mozek a vést k různým zdravotním problémům, včetně úzkosti, deprese a dokonce neurologických poruch," uvedl spoluautor Yang-Yu Liu, Ph.D., vědecký pracovník v Brigham's Channing Division of Network Medicine a docent medicíny na Harvard Medical School.

"Tato interakce pravděpodobně probíhá oběma směry - mozek může ovlivňovat střeva a střeva mohou ovlivňovat mozek. Emoce, které prožíváme, a způsob, jakým je zvládáme, mohou ovlivňovat střevní mikrobiom, a zároveň mikrobiom může také ovlivňovat to, jak se cítíme," uvedl první autor studie doktor Shanlin Ke, který na studii pracoval jako postdoktorand v Liuově laboratoři.

Osa střevo-mozek může mít vliv i na fyzické zdraví. Dřívější výzkumy ukázaly, že pozitivní emoce a zdravá regulace emocí jsou spojeny s vyšší délkou života. Podle spoluautorky studie doktorky Laury Kubzansky, profesorky sociálních a behaviorálních věd na katedře sociálních a behaviorálních věd na Harvard T.H. Chan School of Public Health, jsou naopak negativní emoce spojeny s vyšší mírou kardiovaskulárních onemocnění a úmrtnosti.

Nové studie se zúčastnilo více než 200 žen ze studie Mind-Body Study, jež je součástí studie Nurses' Health Study II. Tyto ženy středního věku, převážně bělošky, vyplnily dotazník, který se jich ptal na jejich pocity za posledních 30 dní. V dotazníku uvedly pozitivní (pocit štěstí nebo optimismu ohledně budoucnosti) nebo negativní (pocit smutku, strachu, obav, neklidu, beznaděje, deprese nebo osamělosti) emoce, které během dní prožívaly. Průzkum také hodnotil, jak se se svými emocemi vyrovnávají.

Tři měsíce po vyplnění dotazníku poskytly ženy vzorky stolice. Tyto vzorky byly analyzovány pomocí metagenomického sekvenování. Tým porovnal výsledky mikrobiální analýzy s odpověďmi z průzkumu o emocích a způsobech jejich zvládání a hledal souvislosti.

"Některé druhy střevního mikrobiomu, jež se v analýze objevily, byly dříve spojovány se špatnými zdravotními výsledky, včetně schizofrenie a kardiovaskulárních onemocnění," uvedl Guimond. "Tyto souvislosti mezi regulací emocí a střevním mikrobiomem by mohly ovlivnit výsledky fyzického zdraví a vysvětlit, jak emoce ovlivňují zdraví."

Analýza zjistila, že ženy, jež potlačovali své emoce, měli méně rozmanitý střevní mikrobiom. Vědci také zjistili, že ženy, které uváděli šťastnější pocity, měli nižší hladinu bakterie Firmicutes CAG 94 a bakterie Ruminococcaceae D16. Naopak ženy, jež měli více negativních emocí, měli těchto bakterií více.

Vědci také zkoumali, co mikrobi ve střevech dělají na úrovni funkčních drah, hledali souvislosti mezi změnami ve schopnosti této činnosti a konkrétními emočními stavy a způsoby regulace emocí. Zjistili, že negativní emoce byly spojeny se sníženou kapacitní aktivitou v mnoha činnostech souvisejících s metabolismem.

Tato zjištění přinášejí důkazy o propojení emocí a souvisejících regulačních procesů se střevním mikrobiomem a zdůrazňují význam zahrnutí střevního mikrobiomu do našeho chápání faktorů souvisejících s emocemi a jejich souvislostí s našim fyzickým zdravím.

Tato studie byla omezena tím, že jejími subjekty byly převážně bílé ženy po menopauze. Průzkum emocí byl také proveden v jednom časovém okamžiku, takže výzkumníci nemohli rozluštit směr souvislosti. Vědci chtějí studii zopakovat s rozmanitější populací, rozsáhlejším emočním průzkumem a longitudinálními daty.

Specifičtější analýza mikrobiálních kmenů by také mohla pomoci vyvinout léčiva založená na mikrobiomech, jako jsou probiotika, která by zlepšila emoce a pohodu.

Zdroj článku: Is Your Emotional Wellbeing Related to Your Gut Health?

Celá studie zde: Gut feelings: associations of emotions and emotion regulation with the gut microbiome in women

Překlad: Centrum Oberonic

M.V.

 

BEWIT - 100% přírodní esenciální oleje v té nejvyšší možné terapeutické kvalitě (CTEO®) a další výrobky podporující zdravý životní styl.