Nedostatek vitaminu D vede k demenci

 

 

Vědci zjistili souvislost mezi nízkou hladinou vitaminu D a zmenšeným objemem mozku. Nižší hladina vitaminu D byla také spojena se zvýšeným rizikem mrtvice a demence. Zvýšením hladiny vitaminu D by se dalo zabránit až 17 % případů demence.

Zdroj: University of South Australia - srpen 2022

Demence je celosvětově jednou z hlavních příčin invalidity starších lidí, která ovlivňuje myšlení, způsob uvažování a chování ve stáří. Co kdybyste ale mohli toto degenerativní onemocnění zastavit v jeho počátcích?

První světová studie provedená na University of South Australia by to mohla změnit v realitu, protože nový genetický výzkum prokázal přímou souvislost mezi demencí a nedostatkem vitaminu D.

Studie zkoumala souvislost mezi vitaminem D, neurozobrazovacími funkcemi, rizikem demence a mrtvice a zjistila:

  • nízká hladina vitaminu D byla spojena se zmenšeným objemem mozku a zvýšeným rizikem demence a mrtvice
  • genetické analýzy potvrdily souvislost mezi nedostatkem vitaminu D a demencí
  • v některých populacích by bylo možné zabránit až 17 % případů demence zvýšením hladiny vitaminu D (50 nmol/l) u všech na normální úroveň.

Demence je chronické nebo progresivní onemocnění, jež vede ke zhoršování kognitivních funkcí. Demencí trpí přibližně 487 500 Australanů a je druhou nejčastější příčinou úmrtí v zemi. Na celém světě trpí demencí více než 55 milionů lidí a každý rok je diagnostikováno 10 milionů nových případů.

Genetická studie, kterou podpořila Národní rada pro zdraví a lékařský výzkum, analyzovala údaje 294 514 účastníků z britské biobanky a zkoumala vliv nízké hladiny vitaminu D (25 nmol/l) na riziko demence a mrtvice. Nelineární mendelovská randomizace (MR) - metoda využívající naměřenou variabilitu genů ke zkoumání kauzálního vlivu modifikovatelné expozice na onemocnění - byla použita k testování základní kauzality pro výsledky neurozobrazování, demence a mrtvice.

Vedoucí výzkumná pracovnice a ředitelka australského centra pro prevenci zdraví UniSA, profesorka Elina Hyppönen, říká, že tato zjištění jsou důležitá pro prevenci demence a zdůraznění potřeby odstranit nedostatek vitaminu D.

"Vitamin D je prekurzor hormonu, u kterého se stále více potvrzují jeho široké účinky, včetně vlivu na zdraví mozku, ale až dosud bylo velmi obtížné zkoumat, co by se stalo, kdybychom dokázali zabránit nedostatku vitaminu D," říká profesorka Hyppönen.

"Naše studie je první, jež zkoumá vliv velmi nízkých hladin vitaminu D na riziko demence a mrtvice pomocí robustních genetických analýz u velké populace.

"V některých souvislostech, kde je nedostatek vitaminu D relativně běžný, mají naše zjištění zásadní význam pro riziko demence. V této britské populaci jsme totiž zaznamenali, že až 17 % případů demence by se dalo předejít zvýšením hladiny vitaminu D tak, aby se pohybovala v normálním rozmezí."

Vzhledem k vysokému výskytu demence na celém světě jsou tato zjištění nesmírně významná.

"Demence je progresivní a vyčerpávající onemocnění, které může zničit jak jednotlivce, tak rodiny," říká profesorka Hyppönen.

"Pokud se nám podaří tuto skutečnost změnit tím, že zajistíme, aby nikdo z nás neměl závažný nedostatek vitaminu D, bude to mít i další přínosy a mohli bychom zlepšit zdraví a pohodu tisíců lidí."

"Většina z nás bude pravděpodobně v pořádku, ale pro každého, kdo z jakéhokoli důvodu nemusí přijímat dostatek vitaminu D ze slunce, nemusí úprava stravy stačit a může být nutná suplementace."

Optimální hodnoty vitamínu D v krvi jsou mezi 75 – 150 nmol/l, bezpečné jsou hodnoty do 250 nmol/l. Akceptovatelné jsou ještě hodnoty mezi 50 – 75 nmol/. (pozn. překladatele)

Zdroj článku: Vitamin D Deficiency Leads to Dementia

Celá studie zde: Vitamin D and brain health: an observational and Mendelian randomization study 

Překlad: Centrum Oberonic

M.V.

⇐ Zinc Complex je synergická kombinace vysoce biodostupné formy zinku, selenu, mědi. Zinek ve formě bisglycinátu zinečnatého je pro tělo nejlépe vstřebatelnou formou. 

Vitamin D3 hraje důležitou roli ve zdraví kostí, zubů a nejnovější studie naznačují, že se jedná o velmi důležitý vitamín pro podporu imunity nebo snížení rizika respiračních onemocnění.