Rytmus dýchání ovlivňuje paměť a strach


Shrnutí: Nová studie uvádí, že rytmus dýchání může ovlivnit nervovou aktivitu, která zesiluje vybavování si vzpomínek a emocionální úsudek.
Zdroj: Severozápadní Univerzita (Northwestern University)


 

Dýchání není pouze o přijímání kyslíku; je spojováno s mozkovými funkcemi a reakcemi.

Vědci ze Severozápadní fakultní nemocnice (Northwestern Medicine) po prvé objevili, že rytmus dýchání vytváří v lidském mozku elektrickou aktivitu, která zlepšuje emocionální úsudek a vybavování si vzpomínek.

Tyto účinky na reakce mozku závisí rozhodujícím způsobem na tom, zda-li nadechujete nebo vydechujete a zda-li dýcháte přes nos nebo ústa.

V dané studii byli jednotlivci schopni identifikovat vystrašený obličej rychleji, pokud se s danou tváří setkali v okamžiku nádechu, než když to bylo při výdechu. Jednotlivci si také s větší pravděpodobností zapamatovali určitý předmět, když se s ním setkali při nádechu, než když to bylo při výdechu. Tento efekt se však vytratil, pokud bylo dýchání prováděno skrze ústa.


“Jedno z hlavních zjištění této studie je, že během nádechu dochází k dramatickým rozdílům v mozkové aktivitě v amygdale a hipokampusu v porovnání s tím, co se děje při výdechu,” řekla autorka Christina Zelanová, odborná asistentka neurologie na Feinbergově lékařské fakultě Severozápadní univerzity (Northwestern University Feinberg School of Medicine). „Objevili jsme, že když se nadechujete, stimulujete při tom neurony v čichové korové oblasti, amygdale a hipokampusu, a to napříč celým limbickým systémem.“


Studie byla publikována 6. prosince v Neurovědeckém časopise (Journal of Neuroscience).
Vedoucím autorem studie je Jay Gottfried, profesor neurologie na Feinbergově lékařské fakultě.

Vědci ze Severozápadní Univerzity poprvé objevili tyto rozdíly v mozkové aktivitě, když studovali sedm pacientů s epilepsií, u nichž byla naplánována operace mozku. Týden před operací chirurg implantoval elektrody do mozku klientů, aby zjistil původ jejich záchvatů. To umožnilo vědcům získat elektro-psychologická data přímo z mozků těchto lidí. Zaznamenané elektrické signály ukázaly, že mozková aktivita se měnila s dýcháním. Tato aktivita se objevovala v oblastech mozku, kde jsou zpracovávány emoce, paměť a čichové podněty.

Tento objev přivedl vědce k tomu, aby si položili otázku, zda-li by bylo možné poznávací funkce, jež typicky souvisí s těmito uvedenými oblastmi mozku – zejména zpracováním strachu a pamětí – ovlivnit také dýcháním.

Amygdala je silně spojená s emocionálním zpracováním podnětů, a to zejména s emocemi souvisejícími se strachem. Takže vědci požádali 60 lidí, aby v laboratorním prostředí dělali rychlé úsudky na základě emocionálních výrazů tváří, zatímco zaznamenávali jejich dýchání. Těmto lidem byly předloženy obrázky tváří s výrazem buď strachu, nebo překvapení, přičemž měli určit, co nejrychleji, jak jen mohli, kterou emoci každá tvář vyjadřuje.

Když byly lidem předloženy tváře během nádechu, rychleji rozpoznali, že jsou vystrašené, než když jim byly tyto tváře předloženy během výdechu. To však nebyla pravda u tváří s výrazem překvapení. Tento efekt se snížil, když tito lidé vykonávali stejný úkol, tj. hodnocení tváří, během dýchání přes ústa. Tudíž tento specifický efekt, který vyvolávaly podněty nahánějící strach, se objevoval pouze při dýchání nosem.

V experimentu zaměřeného na hodnocení paměťových funkci – která je spojena s hipokampusem – byly stejným subjektům ukázány na počítačové obrazovce obrázky předmětů a bylo jim řečeno, aby si je zapamatovali. Později byli požádání, aby si tyto předměty vybavili. Výzkumníci zjistili, že vybavování bylo lepší, když se jednalo o obrázky, které subjekty shlédli při nádechu.

Tato zjištění naznačují, že rychlé dýchání může být výhodou, když se někdo ocitne v nebezpečné situaci, řekla Zelanová.

“Pokud jste ve stavu paniky, začnete rychleji dýchat,” řekla Zelanová. „Výsledkem toho je, strávíte proporcionálně více času nadechováním, v porovnání s tím, když jste v klidném stavu. A tudíž, naše vrozená tělesná reakce na strach spočívající v rychlejším dýchání by mohla mít pozitivní vliv na mozkové funkce a vést k rychlejší reakci na nebezpečný podnět z okolí.“

Další potenciální vhled tohoto výzkumu se týká základních mechanizmů meditace nebo soustředěného dýchání. „Když nadechujete, v určitém smyslu sychronizujete mozkové kmitání naskrz celým limbickým systémem.“

 

Zdroj článku: Rhythm of Breathing Affects Memory and Fear
Překlad: Centrum Oberonic

Role Neurotransmiterů

Role Neurotransmiterů

Role Neurotransmiterů     Neurotransmiter je chemický zprostředkovatel, který přenáší, zesiluje a vyrovnává signály mezi neurony (známými také pod pojmem nervové buňky) a cílovými buňkami po celém těle. Těmito cílovými buňkami mohou být žlázy, svaly a další...

Vliv stresu na tělo

Vliv stresu na tělo

Vliv stresu na tělo     Stres ovlivňuje všechny systémy těla, a to včetně muskuloskeletárního, respiračního, kardiovaskulárního, endokrinního, trávicího, nervového a reprodukčního. Naše tělo je dobře vybaveno pro zvládání malého množství stresu, ale když se...

Malý mozek a imunitní systém

Malý mozek a imunitní systém

Malý mozek a imunitní systém     Malý mozek má několik funkcí v rámci osy centrálního nervového systému včetně integrace senzorických informací, učení se motorickým pohybům, přizpůsobování pohybů, ovládání nálady, citového rozrušení, emocí a regulování...

Stres na buněčné úrovni

Stres na buněčné úrovni

Stres na buněčné úrovni Co jsou to astocyty?   Když se zmíní slovo “stres”, většina z nás pomyslí na stres negativní. Znáte to, takový ten stres, kdy máte na dokončení milion projektů, vaše malé dítě vám ječí do ucha a vy jste si právě uvědomili, že jste celý den...

Co jsou to Alfa mozkové vlny?

Co jsou to Alfa mozkové vlny?

Co jsou to Alfa mozkové vlny? Zvýšení Alfa vln může zmírnit depresi     Alfa mozkové vlny představují jeden vzorec elektrické aktivity, jež mozek vytváří. Mozek se skládá z miliónů neuronů, které využívají elektrické impulzy k přenosu...

Jak srdce ovlivňuje naše vnímání

Jak srdce ovlivňuje naše vnímání

Jak srdce ovlivňuje naše vnímání   Shrnutí: Mozková aktivita se s cyklem tlukotu srdce mění, čímž pomáhá zabezpečit, aby byly určité informace udržovány mimo naše vědomé prožívání. Zdroj: Ústav Maxe Plancka (Max Planck Institute) První mechanizmus představuje...

Co kdyby pro léčení koronaviru postačilo jednoduše brát zinek?

Co kdyby pro léčení koronaviru postačilo jednoduše brát zinek?

Co kdyby pro léčení koronaviru postačilo jednoduše brát zinek?     V současnosti se zdá být stále více a více zřejmé, že zinek může skutečně být tím “kouzelným lékem” pro zastavení koronavirové infekce a ukončení této globální pandemie. Tento minerál je...

Léčení úzkosti pomocí akupunktury

Léčení úzkosti pomocí akupunktury

Léčení úzkosti pomocí akupunktury Různé přístupy akupunktury mají pozitivní účinky. Studie u lidí a zvířat prokazují, že akupunktura má pozitivní účinky na zdraví, včetně mentálního a emocionálního fungování souvisejícího s různými mechanizmy působení v těle, jako...

Co se děje uvnitř mozku, když posloucháme hudbu?

Co se děje uvnitř mozku, když posloucháme hudbu?

Co se děje uvnitř mozku, když posloucháme hudbu? Když posloucháte hudbu, je při tom zapojeno a aktivováno mnoho oblastí mozku, ale když skutečně hrajete na nějaký hudební nástroj, tato mozková aktivita se stává více podobou tréninku se zapojením celého těla. Co se...

Jak zážitky a zkušenosti mění plasticitu mozku

Jak zážitky a zkušenosti mění plasticitu mozku

Jak zážitky a zkušenosti mění plasticitu mozku   Mozková plasticita, také známa jako neuroplasticita, je termín, který se vztahuje na schopnost mozku měnit se a přizpůsobovat v důsledku prožívaných zkušeností a zážitků. Když lidé řeknou, že mozek má schopnost...

Lidé, kteří cvičí jógu, mají zdravé srdce

Lidé, kteří cvičí jógu, mají zdravé srdce

Lidé, kteří cvičí jógu, mají zdravé srdce Variabilita srdečního rytmu, která je známkou zdravého srdce, je vyšší u lidí, kteří cvičí jógu, než u lidí, kteří ji necvičí. To bylo prokázáno výzkumem, který bude publikován v nadcházejícím čísle Mezinárodního časopisu...

Chronický zánět snižuje motivaci redukováním hladiny dopaminu v mozku

Chronický zánět snižuje motivaci redukováním hladiny dopaminu v mozku

Chronický zánět snižuje motivaci redukováním hladiny dopaminu v mozku Proč se cítíme apatičtí, když se zotavujeme z nemoci? Odpovědí zcela zjevně je, že mírný stupeň chronického zánětu narušuje signální systém v mozku, jež funguje na dopaminu a jež nás motivuje něco...

Moudrost je záležitost jak Srdce tak Mysli

Moudrost je záležitost jak Srdce tak Mysli

Moudrost je záležitost jak Srdce tak Mysli Změny srdečního rytmu mohou mít vliv na moudrost, jak zjistil výzkum na Univerzitě ve Waterloo   Studie ukazuje, že variabilita srdečního rytmu (HRV) a proces přemýšlení fungují provázaně, což umožňuje člověku uvažovat...

5 neurovědeckých způsobů, jak si vyčistit mysl

5 neurovědeckých způsobů, jak si vyčistit mysl

5 neurovědeckých způsobů, jak si vyčistit mysl Neurovědci objevili efektivní způsoby, jak se zbavit nechtěných myšlenek   Jako vytrvalostní běžec extrémních závodů jsem několikrát absolvoval Badwater Ultramarathon. Někteří tomuto závodu říkají „nejnáročnější...

Zlepšení mozkových funkcí za 8 týdnů

Zlepšení mozkových funkcí za 8 týdnů

Zlepšení mozkových funkcí za 8 týdnů Meditační studie dokazuje změny související s vnímáním a stresem     Účast na osmitýdenním meditačním Programu vědomého vnímání, jak se zdá, přináší měřitelné změny v oblastech mozku souvisejících s pamětí, vnímáním sebe...

Pin It on Pinterest

Share This