Moudrost je záležitost jak Srdce tak Mysli

Změny srdečního rytmu mohou mít vliv na moudrost, jak zjistil výzkum na Univerzitě ve Waterloo

 


Studie ukazuje, že variabilita srdečního rytmu (HRV) a proces přemýšlení fungují provázaně, což umožňuje člověku uvažovat moudře o komplexních sociálních tématech. Tato práce Igora Grossmanna, profesora psychologie z Univerzity ve Waterloo (University of Waterloo), a jeho kolegů z Australské katolické univerzity (Australian Catholic University), se objevila v online žurnálu Hranice behaviorální neurovědy (Frontiers in Behavioral Neuroscience).


Jejich studie přináší průlom v oblasti výzkumu moudrosti, a to tím, že identifikuje podmínky, za kterých má psychofyziologie vliv na moudrý úsudek.

„Náš výzkum ukazuje, že moudré uvažování není pouze funkcí mysli a kognitivních schopností,“ říká Prof. Grossmann. „Zjistili jsme, že lidé, kteří mají větší variabilitu srdečního rytmu a kteří jsou schopni přemýšlet o sociálních problémech s větším odstupem, projevují větší schopnost moudrého uvažování.“

Tato nova studie jako první dokazuje, že fyziologie srdce, konkrétně variabilita srdečního rytmu během nízké fyzické aktivity, souvisí s méně zkresleným, a tedy moudřejším uvažováním.
Studie rozšiřuje předchozí práci zabývající se tím, co z kognitivního hlediska podporuje moudré uvažování, přičemž přidává navíc úvahy, jak fungování srdce ovlivňuje mysl.

Mezi filozofy a kognitivními vědci dochází stále k větší schodě v tom, že moudrý úsudek definují jako schopnost rozeznat hranice poznání daného člověka, uvědomovat si různé životní souvislosti a jejich možný vývoj v čase a uznat názory druhých a hledat smír u protikladných názorů.

Tato nova studie jako první dokazuje, že fyziologie srdce, konkrétně variabilita srdečního rytmu během nízké fyzické aktivity, souvisí s méně zkresleným a tedy moudřejším uvažováním.

Srdeční rytmus lidského srdce má tendenci k výkyvům, a to dokonce i během ustálených fyzických podmínek, jako například když člověk sedí. Variabilita srdečního rytmu se vztahuje na proměnlivost tlukotu srdce během určitého časového intervalu a souvisí s řízením orgánových funkcí nervovým systémem.

Výzkumníci zjistili, že lidé, kteří mají více variabilní srdeční rytmus, byli schopni uvažovat o sociálních problémech moudřejším a méně zaujatým způsobem, když byli požádání, aby přemýšleli o daném tématu z pohledu třetí osoby. Nicméně, když byli účastníci studie požádání, aby přemýšleli o daném tématu ze svého pohledu, neobjevila se žádná souvislost mezi srdečním rytmem a moudřejším uvažováním.

“My již víme, že lidé s větší variabilitou svého srdečního rytmu vykazují vynikající výsledky ve výkonných funkcích mozku, jako je například operativní paměť,“ řekl Prof. Grossmann. „To však nutně neznamená, že tito lidé jsou moudřejší – ve skutečnosti mohou někteří tito lidé používat své kognitivní schopnosti k tomu, že dělají nemoudrá rozhodnutí. Aby byli schopni používat své kognitivní schopnosti k moudřejšímu uvažování, potřebují tito lidé s větší variabilitou srdečního rytmu překonat své egocentrické názory.“

Tato studie otevírá dveře pro další zkoumání moudrého uvažování na poli průniku psychologického a kognitivního výzkumu.

 

Zdroj článku: Wisdom is a Matter of Both Heart and Mind

Překlad: Centrum Oberonic

Role Neurotransmiterů

Role Neurotransmiterů

Role Neurotransmiterů     Neurotransmiter je chemický zprostředkovatel, který přenáší, zesiluje a vyrovnává signály mezi neurony (známými také pod pojmem nervové buňky) a cílovými buňkami po celém těle. Těmito cílovými buňkami mohou být žlázy, svaly a další...

Vliv stresu na tělo

Vliv stresu na tělo

Vliv stresu na tělo     Stres ovlivňuje všechny systémy těla, a to včetně muskuloskeletárního, respiračního, kardiovaskulárního, endokrinního, trávicího, nervového a reprodukčního. Naše tělo je dobře vybaveno pro zvládání malého množství stresu, ale když se...

Malý mozek a imunitní systém

Malý mozek a imunitní systém

Malý mozek a imunitní systém     Malý mozek má několik funkcí v rámci osy centrálního nervového systému včetně integrace senzorických informací, učení se motorickým pohybům, přizpůsobování pohybů, ovládání nálady, citového rozrušení, emocí a regulování...

Stres na buněčné úrovni

Stres na buněčné úrovni

Stres na buněčné úrovni Co jsou to astocyty?   Když se zmíní slovo “stres”, většina z nás pomyslí na stres negativní. Znáte to, takový ten stres, kdy máte na dokončení milion projektů, vaše malé dítě vám ječí do ucha a vy jste si právě uvědomili, že jste celý den...

Co jsou to Alfa mozkové vlny?

Co jsou to Alfa mozkové vlny?

Co jsou to Alfa mozkové vlny? Zvýšení Alfa vln může zmírnit depresi     Alfa mozkové vlny představují jeden vzorec elektrické aktivity, jež mozek vytváří. Mozek se skládá z miliónů neuronů, které využívají elektrické impulzy k přenosu...

Jak srdce ovlivňuje naše vnímání

Jak srdce ovlivňuje naše vnímání

Jak srdce ovlivňuje naše vnímání   Shrnutí: Mozková aktivita se s cyklem tlukotu srdce mění, čímž pomáhá zabezpečit, aby byly určité informace udržovány mimo naše vědomé prožívání. Zdroj: Ústav Maxe Plancka (Max Planck Institute) První mechanizmus představuje...

Co kdyby pro léčení koronaviru postačilo jednoduše brát zinek?

Co kdyby pro léčení koronaviru postačilo jednoduše brát zinek?

Co kdyby pro léčení koronaviru postačilo jednoduše brát zinek?     V současnosti se zdá být stále více a více zřejmé, že zinek může skutečně být tím “kouzelným lékem” pro zastavení koronavirové infekce a ukončení této globální pandemie. Tento minerál je...

Léčení úzkosti pomocí akupunktury

Léčení úzkosti pomocí akupunktury

Léčení úzkosti pomocí akupunktury Různé přístupy akupunktury mají pozitivní účinky. Studie u lidí a zvířat prokazují, že akupunktura má pozitivní účinky na zdraví, včetně mentálního a emocionálního fungování souvisejícího s různými mechanizmy působení v těle, jako...

Co se děje uvnitř mozku, když posloucháme hudbu?

Co se děje uvnitř mozku, když posloucháme hudbu?

Co se děje uvnitř mozku, když posloucháme hudbu? Když posloucháte hudbu, je při tom zapojeno a aktivováno mnoho oblastí mozku, ale když skutečně hrajete na nějaký hudební nástroj, tato mozková aktivita se stává více podobou tréninku se zapojením celého těla. Co se...

Důležitost zdravé HRV

Jak funguje HRV

Pin It on Pinterest

Share This