Moudrost je záležitost jak Srdce tak Mysli

 

Změny srdečního rytmu mohou mít vliv na moudrost, jak zjistil výzkum na Univerzitě ve Waterloo


Studie ukazuje, že variabilita srdečního rytmu (HRV) a proces přemýšlení fungují provázaně, což umožňuje člověku uvažovat moudře o komplexních sociálních tématech. Tato práce Igora Grossmanna, profesora psychologie z Univerzity ve Waterloo (University of Waterloo), a jeho kolegů z Australské katolické univerzity (Australian Catholic University), se objevila v online žurnálu Hranice behaviorální neurovědy (Frontiers in Behavioral Neuroscience).


Jejich studie přináší průlom v oblasti výzkumu moudrosti, a to tím, že identifikuje podmínky, za kterých má psychofyziologie vliv na moudrý úsudek.

„Náš výzkum ukazuje, že moudré uvažování není pouze funkcí mysli a kognitivních schopností,“ říká Prof. Grossmann. „Zjistili jsme, že lidé, kteří mají větší variabilitu srdečního rytmu a kteří jsou schopni přemýšlet o sociálních problémech s větším odstupem, projevují větší schopnost moudrého uvažování.“

Tato nova studie jako první dokazuje, že fyziologie srdce, konkrétně variabilita srdečního rytmu během nízké fyzické aktivity, souvisí s méně zkresleným, a tedy moudřejším uvažováním.
Studie rozšiřuje předchozí práci zabývající se tím, co z kognitivního hlediska podporuje moudré uvažování, přičemž přidává navíc úvahy, jak fungování srdce ovlivňuje mysl.

Mezi filozofy a kognitivními vědci dochází stále k větší schodě v tom, že moudrý úsudek definují jako schopnost rozeznat hranice poznání daného člověka, uvědomovat si různé životní souvislosti a jejich možný vývoj v čase a uznat názory druhých a hledat smír u protikladných názorů.

Tato nova studie jako první dokazuje, že fyziologie srdce, konkrétně variabilita srdečního rytmu během nízké fyzické aktivity, souvisí s méně zkresleným a tedy moudřejším uvažováním.

Srdeční rytmus lidského srdce má tendenci k výkyvům, a to dokonce i během ustálených fyzických podmínek, jako například když člověk sedí. Variabilita srdečního rytmu se vztahuje na proměnlivost tlukotu srdce během určitého časového intervalu a souvisí s řízením orgánových funkcí nervovým systémem.

Výzkumníci zjistili, že lidé, kteří mají více variabilní srdeční rytmus, byli schopni uvažovat o sociálních problémech moudřejším a méně zaujatým způsobem, když byli požádání, aby přemýšleli o daném tématu z pohledu třetí osoby. Nicméně, když byli účastníci studie požádání, aby přemýšleli o daném tématu ze svého pohledu, neobjevila se žádná souvislost mezi srdečním rytmem a moudřejším uvažováním.

“My již víme, že lidé s větší variabilitou svého srdečního rytmu vykazují vynikající výsledky ve výkonných funkcích mozku, jako je například operativní paměť,“ řekl Prof. Grossmann. „To však nutně neznamená, že tito lidé jsou moudřejší – ve skutečnosti mohou někteří tito lidé používat své kognitivní schopnosti k tomu, že dělají nemoudrá rozhodnutí. Aby byli schopni používat své kognitivní schopnosti k moudřejšímu uvažování, potřebují tito lidé s větší variabilitou srdečního rytmu překonat své egocentrické názory.“

Tato studie otevírá dveře pro další zkoumání moudrého uvažování na poli průniku psychologického a kognitivního výzkumu.

Zdroj článku: Wisdom is a Matter of Both Heart and Mind

Překlad: Centrum Oberonic

Důležitost zdravé HRV

Jak funguje HRV

⇐ Zinc Complex je synergická kombinace vysoce biodostupné formy zinku, selenu, mědi. Zinek ve formě bisglycinátu zinečnatého je pro tělo nejlépe vstřebatelnou formou. 

Vitamin D3 hraje důležitou roli ve zdraví kostí, zubů a nejnovější studie naznačují, že se jedná o velmi důležitý vitamín pro podporu imunity nebo snížení rizika respiračních onemocnění.