5 neurovědeckých způsobů, jak si vyčistit mysl

Neurovědci objevili efektivní způsoby, jak se zbavit nechtěných myšlenek

 

Jako vytrvalostní běžec extrémních závodů jsem několikrát absolvoval Badwater Ultramarathon. Někteří tomuto závodu říkají „nejnáročnější běžecký závod na světě“, protože je to více než 200 km dlouhý nonstop běh ze dna údolí Death Valley na vrchol hory Mt. Whitney uprostřed července, kdy mohou teploty dosahovat až 55 stupňů Celsia.

Zvládat fyzické nepohodlí při běhu pěti po sobě následujících maratónů přes údolí Death Valley uprostřed července si vyžaduje více psychické zdatnosti než vytrvalostní aerobic. Úspěch ve sportu bude vždy záviset na ovládání vašeho nastavení mysli a na způsobu, jakým si zdůvodňujete případné úspěchy či neúspěchy. Jak řekl Yogi Berra: „Baseball je z 90% mentální, zbytek je fyzický.“

Jedna z nejdůležitějších věcí, které jsem se jako vytrvalostní běžec extrémních závodů naučil, je schopnost vyčistit si mysl od nechtěných myšlenek. Když máte chodidla poseta puchýři, chodník je tak rozpálený, že byste na něm mohli smažit vajíčka, a vy máte před sebou ještě 3 další maratóny, rychle se naučíte, jak vytáhnout jakékoliv triky ze své psychické výbavy, které vám pomohou dosáhnout cílové pásky.

Když každý alarm ve vašem těle a mozku spustí červenou kontrolku, jež vám říká: „Zastav se!“… jak se může někdo donutit běžet dále? Co se týče vyčištění mysli od nechtěných myšlenek, aplikování více stupňového přístupu, který vám poskytne v dané situaci to, co je potřeba, pro mne ve sportu vždy zafungovalo a myslím si, že to bude fungovat i pro vás, a to jak ve sportu, tak i v životě.

Pro účely tohoto článku jsem sestavil seznam “pěti nejlepších” triků, které jsem se naučil jako běžec, abych si vyčistil mysl od bolesti, negativního myšlení, úzkosti, přemílání a sabotování sebe sama. Ponaučení, která jsem získal ze svých životních zkušeností, jsem spojil s posledními neurovědeckými empirickými důkazy. Přidal jsem také nějaké obrázky, které zachycují podstatu každého bodu – obrázek je někdy lepší než tisíce slov.

 

5 neurovědeckých způsobů, jak si vyčistit mysl

 

1. Odvedení pozornosti
2. Vědomé vnímání
3. Potlačení
4. Nahrazení
5. Meditace

 

1. Odvedení pozornosti

Americký editor a vydavatel Elbert Hubbard kdysi řekl: “Život bez zálib a činností, které vás zcela pohltí, je peklem – radost spočívá v zapomínání na život.“ Neurovědci z Brawnovy Univerzity (Brown University) potvrdili, že klíč k „optimálnímu vypínání pozornosti“ spočívá v zaměstnávání mysli něčím jiným pomocí odvedení pozornosti.

Mysl dokáže ve skutečnosti myslet v určitém okamžiku pouze na jednu věc. Když soustředíte pozornost na jednu věc, nevyhnutně tím současně vykonáváte další aktivitu spočívající v ignorování jiných věcí.

V únoru 2015 byl v neurovědeckém časopise Journal of Neuroscience publikován článek: „Pozornost řídí synchronizaci alfa a beta vln mezi pravou spodní částí frontálního neokortexu a primární senzorickou částí neokortexu.“

Vědci z Braunovy Univerzity dokázali určit, jak mozek dosahuje “optimální pozornosti” tím, že mění synchronizaci mozkových vln mezi různými oblastmi mozku. Vědci doufají, že prostřednictvím „schopnosti ignorování“ budou mít lidé s chronickou bolestí k dispozici nové mentální nástroje, jak snížit bolest, kterou cítí.

Pro účely této studie bylo účastníkům řečeno, že pocítí krátké poklepání na prostředníček levé ruky nebo na palec levé nohy. V některých případech jim bylo následně řečeno, že mají zareagovat pouze tehdy, když pocítí stimul na noze a ignorovat cokoliv, co budou cítit na ruce. V jiných případech jim bylo zase řečeno věnovat pozornost nebo sdělovat pouze vjemy na ruce a ignorovat ty na noze.
Vědci objevili významné modely synchronizace mezi různými oblastmi, které dokazovaly, že mysl je schopna směřovat pozornost buď na ruku nebo nohu, ale nikoliv na oboje současně.

Pokud tedy kdykoliv zjistíte, že vás obtěžuje nějaká myšlenka a pořád o ní přemíláte, pamatujte, že odvedení pozornosti je velmi efektivní způsob, jak změnit synchronizaci svých mozkových vln, což vám poskytne „schopnost ignorování“ kdykoliv je to potřeba.

 

2. Vědomé vnímání

Catherine Kerr, spoluautorka studie na Brawnově Univerzitě (Brown University) a odborná asistentka pro rodinné lékařství na Alpertově lékařské fakultě (Alpert Medical School), společně se svým týmem zjistila, že lidé se dokáží naučit ovládat své alfa vlny v somatosenzorickém kortexu tím, že změní zaměření pozornosti prostřednictvím tréninku vědomého vnímání.

Výsledky jejich posledního výzkumu rozšiřují chápání toho, jak by mohlo vědomé vnímání případně fungovat při použití mechanizmu přesměrování pozornosti skrze kontrolování alfa rytmů mozku, což může pomoci lidem ignorovat depresivní myšlenky. Ve zveřejněném článku Catherine Kerr říká:


Toto je součástí skvělého úsilí na Brawnově Univerzitě, které si klade za cíl zjistit, zda-li je možné vzít nějakou hodně složitou otázku týkající se kognitivního chování, najít oblasti v mozku, které mu odpovídají, a pak přijít na to, jak to dát do kontextu s neurofyziologií, která se za tím skrývá, a to na úrovni počítačových modelů a pokusů se zvířaty. Dáváme do souvislosti různé způsoby nahlížení na mozek, které obyčejně nejsou jeden s druhým spojovány.


V další nedávné studii na Lundské Univerzitě (Lund University) ve Švédsku vědci pod vedením Jana Sundquista zjistili, že léčení pomocí vědomého vnímání může být u pacientů s depresí a úzkostí stejně efektivní jako individuální kognitivně-behaviorální terapie (Cognitive Behavioral Therapy – CBT).

Pokud byste si chtěli přečíst více o procvičování vědomého vnímání, můžete si vyhledat můj článek v blogu Moje Psychologie Dnes (myPychology Today) pod názvem:„Vědomé vnímání: Síla přemýšlení o tom, o čem přemýšlíte“.

 

3. Potlačení

V 19. století Friedrich Nietzsche řekl: “Existence zapomínání nebyla nikdy prokázána. Víme jen, že některé věci nám nepřijdou na mysl tehdy, když si to přejeme.“ Nicméně se ukázalo, že moderní technologie pro zobrazování mozku umožnily neurovědcům na Univerzitě v Cambridge (University of Cambridge) určit dva různé způsoby, jimiž mozek vymazává nechtěné vzpomínky.

V časopise Neuron byla publikována studie z roku 2012 s názvem: “Protichůdné mechanizmy podporující úmyslné vymazávání nechtěných vzpomínek“. Zjištění vědců pomáhají objasnit, jak se mohou jednotlivci vypořádat s negativními nebo traumatickými zážitky, což by mohlo vést k rozvoji léčebných metod pro zlepšení poruch kontroly paměti.

Vedoucí autor studie Roland Benoit, jenž v současné době působí jako postgraduální vědecký pracovník na Harvardově univerzitě (Harvard University), uvedl v tiskové zprávě následující: „Tato studie je prvním důkazem dvou odlišných mechanizmů, které zapomínání způsobují: jeden, který zastavuje systém vybavování si vzpomínek a druhý, který umožňuje, že systém rozpomínání zaměstnává vědomí náhradní vzpomínkou.“

Během potlačování vzpomínky mozková struktura, jež se nazývá dorzolaterální prefrontální kortex, potlačila aktivitu v hipokampusu – v oblasti důležité pro vybavování si minulých událostí.

“Lepší pochopení těchto mechanizmů a také toho, jak vypovídají službu, může nakonec pomoci pochopit poruchy, které jsou charakteristické nedostatečným ovládáním vzpomínek, jako je například postraumatická stresová porucha,“ řekl Benoit. „Poznání, že k zapomínání přispívají různé procesy, může být užitečné, protože lidé mohou být přirozeně lepší v jednom nebo druhém přístupu.“

 

4. Nahrazení

Přestože strategie potlačování i nahrazení se osvědčily při záměrném vymazávání nechtěných vzpomínek jako stejně efektivní, vědci z Cambridge zjistili, že aktivovaly velmi odlišné neurologické okruhy.

Pokud nefunguje potlačení, možná si budete chtít nasadit “růžově brýle” a budete se snažit o nahrazení tím, že budete používat představivost a předstírat, že jste na jiném místě nebo že prožíváte něco jiného.

Vědci z Cambridge zjistili, že paměťové nahrazování bylo podpořeno zadní částí prefrontálního kortexu a středním postranním prefrontálním kortexem. Toto jsou dvě oblasti, které jsou typicky zapojovány, když chceme do své pozornosti přivést určité příjemné vzpomínky, pokud se vyskytnou ty obtěžující.

Příště, až si budete chtít vyčistit mysl, pamatujte si, že nechtěné vzpomínky můžete vymazat tím, že je buď potlačíte nebo je nahradíte více žádoucími vzpomínkami a že každá z těchto taktik zapojuje jiné nervové dráhy.

 

5. Meditace

Rebecca Erwin Wellsová, M.D. a Fadel Zeidan, Ph.D. z Centra Klinické medicíny Wake Forest Baptist Health zkoumají sílu meditace jako terapie pro snížení bolesti a každodenní úzkosti u zdravých lidí, kteří dosud neměli žádné předchozí zkušenosti s meditací.

Když se Rebecca Erwin Wellsová věnovala na Universitě v Severní Karolíně (University of North Carolina) veslování, její trenér vedl všechny členy týmu k tomu, aby se účastnili lekcí jógy a meditace. Tato zkušenost na ně měla obrovský vliv. Ve zveřejněném článku Wellsová vzpomíná na tuto zkušenost takto:


Členové našeho týmu a já jsme si všimli, že díky józe a meditaci se nám zlepšila flexibilita a soustředění, přičemž jsme se také cítili lépe, a to nejenom při veslování, ale také v každodenním životě. Zamýšlela jsem se tedy nad tím, zda-li jóga a meditace mají skutečně vědecky prokazatelné účinky, a to zejména zda-li mají specifické účinky na mozek a pokud ano, jak to funguje.


“Docházíme k uvědomění, že meditace mění lidský mozek,“ řekla Wellsová, odborná asistentka neurologie z Centra Klinické medicíny Wake Forest Baptist Medical Center, „a teprve začínáme chápat, co tyto změny znamenají a jak mohou prospět lidem, kteří meditují.“

V první studii její tým zjistil, že pouze osm týdnů trvající meditační program významně zvýšil funkční propojení mozkového nervového systému, který je aktivní během introspektivního přemýšlení, jako například při oživování vzpomínek. Také byly v hipokampusu zpozorovány menší skony k atrofii.

Fadel Zeidan zkoumá specifické mozkové mechanizmy, které ovlivňují schopnost meditování za účelem snížení vnímání bolesti a prožívání úzkosti.

V Zeidanově studii o bolesti byli účastníci požádání ohodnotit na stupnici bolest způsobenou zařízením, které zahřálo malou plochu jejich kůže na zhruba 50 stupňů. Účastnici, kteří hodnotili bolest pociťovanou během meditace, uváděli, že je o 40 procent méně intenzivní a o 57 procent méně nepříjemná, než tehdy, když pouze odpočívali se zavřenýma očima.

Mozkové snímky pořízené během tohoto experimentu ukazovaly sníženou přirozenou aktivitu v oblasti mozku, který je zapojován při vnímání místa a intenzity bolesti a zvýšenou aktivitu v oblastech mozku souvisejících s pozorností a schopností ovládat emoce.

V Zeidanově výzkumu zaměřeného na úzkost uváděli účastnici snížení každodenní úzkosti až o 39 procent po praktikování meditace. Snímání jejich mozku během meditace ukázalo zvýšenou aktivitu v oblastech mozkové kůry související s regulací přemýšlení, emocí a obav. V tiskové zprávě Zeidan říká:


„Při těchto studiích jsme byli schopni získat lepší povědomí o oblastech mozku souvisejících se snížením bolesti a úzkosti během meditace. V podstatě jsme tím, že jsme snímali mozky lidí během meditování, byli schopni objektivně ověřit to, co zmiňovali o meditaci například Buddhističtí mniši již po tisíce let.“
“Náš výzkum dokazuje, že meditace má obrovské účinky na chování a na fungování mozku a může představovat pro lidi efektivní způsob, jak podstatně snížit vnímání bolesti,“ uzavřel Zeidan, přičemž zároveň dodal: „To, co nám zbývá udělat teď, je pokračovat v pátrání, proč to funguje a v čem to spočívá“.


Závěr: Vyčištění mysli si vyžaduje udělat různé kroky v různých časových okamžicích.

Doufám, že těchto pět různých technik pro vyčištění mysli vám přijde vhod. Příště, až si budete potřebovat záměrně vyčistit mysl od nechtěných myšlenek, popište si konkrétní situaci a vyzkoušejte některou z uvedených technik.

Pokud vám nebude z nějakého důvodu fungovat první metoda, vyzkoušejte další. U mne jako běžce těchto „5 neurovědeckých způsobů, jak si vyčistit mysl, zafungovalo a doufám, že to zafunguje i u vás!

 

© Christopher Bergland 2015.

Zdroj článku: 5 Neuroscience Based Ways to Clear Your Mind
Překlad: Centrum Oberonic

Role Neurotransmiterů

Role Neurotransmiterů

Role Neurotransmiterů     Neurotransmiter je chemický zprostředkovatel, který přenáší, zesiluje a vyrovnává signály mezi neurony (známými také pod pojmem nervové buňky) a cílovými buňkami po celém těle. Těmito cílovými buňkami mohou být žlázy, svaly a další...

Vliv stresu na tělo

Vliv stresu na tělo

Vliv stresu na tělo     Stres ovlivňuje všechny systémy těla, a to včetně muskuloskeletárního, respiračního, kardiovaskulárního, endokrinního, trávicího, nervového a reprodukčního. Naše tělo je dobře vybaveno pro zvládání malého množství stresu, ale když se...

Malý mozek a imunitní systém

Malý mozek a imunitní systém

Malý mozek a imunitní systém     Malý mozek má několik funkcí v rámci osy centrálního nervového systému včetně integrace senzorických informací, učení se motorickým pohybům, přizpůsobování pohybů, ovládání nálady, citového rozrušení, emocí a regulování...

Stres na buněčné úrovni

Stres na buněčné úrovni

Stres na buněčné úrovni Co jsou to astocyty?   Když se zmíní slovo “stres”, většina z nás pomyslí na stres negativní. Znáte to, takový ten stres, kdy máte na dokončení milion projektů, vaše malé dítě vám ječí do ucha a vy jste si právě uvědomili, že jste celý den...

Co se děje s tělem v reálném čase při analýze HRV?

Co se děje s tělem v reálném čase při analýze HRV?

Co se děje s tělem v reálném čase při analýze HRV přístrojem Heart Vision?   Neustálý dlouhodobý životní shon, pracovní nasazení, emocionální a psychické vypětí, stres, nepravidelná a nesprávná životospráva, minimum pohybu a času věnovanému sobě, odpočinku,...

Co jsou to Alfa mozkové vlny?

Co jsou to Alfa mozkové vlny?

Co jsou to Alfa mozkové vlny? Zvýšení Alfa vln může zmírnit depresi     Alfa mozkové vlny představují jeden vzorec elektrické aktivity, jež mozek vytváří. Mozek se skládá z miliónů neuronů, které využívají elektrické impulzy k přenosu...

Jak autonomní nervový systém ovlivňuje zdraví?

Jak autonomní nervový systém ovlivňuje zdraví?

Jak autonomní nervový systém ovlivňuje zdraví?     Pokud sledujete můj blog, možná už víte, že mne velmi zajímá zjišťování informací o HRV a o tom, jak ho mohu u sebe zlepšit prostřednictvím neustálého monitorování HRV. Můžete si ale klást otázku, proč se...

Bloudivý Nerv (Vagus Nerve)

Bloudivý Nerv (Vagus Nerve)

Bloudivý Nerv (Vagus Nerve) Přeložili jsme pro vás srozumitelný a souhrnný text od doktorky Evy Detko o bloudivém nervu, který je zodpovědný především za parasympatickou (zklidňující) kontrolu našich vnitřních orgánů. Dobré fungování bloudivého nervu je proto zásadní...

Řízené dýchání v přístroji Heart Vision

Řízené dýchání v přístroji Heart Vision

Řízené dýchání "Biologický Feedback" v přístroji Heart Vision   Živé dýchaní Srdce udává rytmus všech orgánů lidského těla jako kyvadlo a i ten nejmenší vliv na organismus se odráží ve změnách daného rytmu. Jakým způsobem může člověk samostatně ovlivnit práci...

Jak srdce ovlivňuje naše vnímání

Jak srdce ovlivňuje naše vnímání

Jak srdce ovlivňuje naše vnímání   Shrnutí: Mozková aktivita se s cyklem tlukotu srdce mění, čímž pomáhá zabezpečit, aby byly určité informace udržovány mimo naše vědomé prožívání. Zdroj: Ústav Maxe Plancka (Max Planck Institute) První mechanizmus představuje...

Co kdyby pro léčení koronaviru postačilo jednoduše brát zinek?

Co kdyby pro léčení koronaviru postačilo jednoduše brát zinek?

Co kdyby pro léčení koronaviru postačilo jednoduše brát zinek?     V současnosti se zdá být stále více a více zřejmé, že zinek může skutečně být tím “kouzelným lékem” pro zastavení koronavirové infekce a ukončení této globální pandemie. Tento minerál je...

O čínské medicíně 1. – Jan Kvasnička

O čínské medicíně 1. – Jan Kvasnička

O čínské medicíně 1. – Jan Kvasnička Pokud má někdo chuť v této době zopakovat si nebo se seznámit se znalostí tradiční čínské medicíny, doporučuji jednoduchou, a hlavně zábavnou knížku Honzy Kvasničky, O čínské medicíně 1. Kniha je originálně a vtipně ilustrovaná a...

Léčení úzkosti pomocí akupunktury

Léčení úzkosti pomocí akupunktury

Léčení úzkosti pomocí akupunktury Různé přístupy akupunktury mají pozitivní účinky. Studie u lidí a zvířat prokazují, že akupunktura má pozitivní účinky na zdraví, včetně mentálního a emocionálního fungování souvisejícího s různými mechanizmy působení v těle, jako...

9 fascinujících faktů o bloudivém nervu

9 fascinujících faktů o bloudivém nervu

9 fascinujících faktů o bloudivém nervu   Bloudivý nerv je takto nazýván proto, že “bloudí” podobně jako tulák, přičemž se větví do senzorických vláken vycházejících z mozkového kmene směrem k vnitřním orgánům. Bloudivý nerv, nejdelší z lebečních nervů, řídí...

Co se děje uvnitř mozku, když posloucháme hudbu?

Co se děje uvnitř mozku, když posloucháme hudbu?

Co se děje uvnitř mozku, když posloucháme hudbu? Když posloucháte hudbu, je při tom zapojeno a aktivováno mnoho oblastí mozku, ale když skutečně hrajete na nějaký hudební nástroj, tato mozková aktivita se stává více podobou tréninku se zapojením celého těla. Co se...

Cvičení pro brániční dýchání a bloudivý nerv

Cvičení pro brániční dýchání a bloudivý nerv

Cvičení pro brániční dýchání a bloudivý nerv Tento článek blogu Psychologie Dnes (Psychology Today) je prvním článkem z devítidílné série s názvem „Bloudivý nerv a návod na přežití“. Devět způsobů jak řídit bloudivý nerv, které jsou hlavními tématy každého článku...

Co je to Variabilita srdečního rytmu (HRV)?

Co je to Variabilita srdečního rytmu (HRV)?

 Co je to Variabilita srdečního rytmu (HRV)?     Variabilita srdečního rytmu (HRV – Heart Rate Variability) - fyziologický fenomén proměnlivosti časových intervalů mezi jednotlivými údery srdce.    Věděli jste, že srdce je rezonančním tělem...

Jak zážitky a zkušenosti mění plasticitu mozku

Jak zážitky a zkušenosti mění plasticitu mozku

Jak zážitky a zkušenosti mění plasticitu mozku   Mozková plasticita, také známa jako neuroplasticita, je termín, který se vztahuje na schopnost mozku měnit se a přizpůsobovat v důsledku prožívaných zkušeností a zážitků. Když lidé řeknou, že mozek má schopnost...

Co je to kardiogram a čím se liší od rytmogramu R-R

Co je to kardiogram a čím se liší od rytmogramu R-R

Co je to kardiogram a čím se liší od rytmogramu R-R Podrobný popis metody elektrokardiografie   Historie objevu kardiogramu V polovině 19. století se vědci přiblížili k odhalení překvapivé vlastnosti srdce – schopnosti vyrábět elektřinu. Gabriel Lippman...

Lidé, kteří cvičí jógu, mají zdravé srdce

Lidé, kteří cvičí jógu, mají zdravé srdce

Lidé, kteří cvičí jógu, mají zdravé srdce Variabilita srdečního rytmu, která je známkou zdravého srdce, je vyšší u lidí, kteří cvičí jógu, než u lidí, kteří ji necvičí. To bylo prokázáno výzkumem, který bude publikován v nadcházejícím čísle Mezinárodního časopisu...

Chronický zánět snižuje motivaci redukováním hladiny dopaminu v mozku

Chronický zánět snižuje motivaci redukováním hladiny dopaminu v mozku

Chronický zánět snižuje motivaci redukováním hladiny dopaminu v mozku Proč se cítíme apatičtí, když se zotavujeme z nemoci? Odpovědí zcela zjevně je, že mírný stupeň chronického zánětu narušuje signální systém v mozku, jež funguje na dopaminu a jež nás motivuje něco...

Moudrost je záležitost jak Srdce tak Mysli

Moudrost je záležitost jak Srdce tak Mysli

Moudrost je záležitost jak Srdce tak Mysli Změny srdečního rytmu mohou mít vliv na moudrost, jak zjistil výzkum na Univerzitě ve Waterloo   Studie ukazuje, že variabilita srdečního rytmu (HRV) a proces přemýšlení fungují provázaně, což umožňuje člověku uvažovat...

Rytmus dýchání ovlivňuje paměť a strach

Rytmus dýchání ovlivňuje paměť a strach

Rytmus dýchání ovlivňuje paměť a strach Shrnutí: Nová studie uvádí, že rytmus dýchání může ovlivnit nervovou aktivitu, která zesiluje vybavování si vzpomínek a emocionální úsudek.Zdroj: Severozápadní Univerzita (Northwestern University)   Dýchání není pouze o...

Zlepšení mozkových funkcí za 8 týdnů

Zlepšení mozkových funkcí za 8 týdnů

Zlepšení mozkových funkcí za 8 týdnů Meditační studie dokazuje změny související s vnímáním a stresem     Účast na osmitýdenním meditačním Programu vědomého vnímání, jak se zdá, přináší měřitelné změny v oblastech mozku souvisejících s pamětí, vnímáním sebe...

Pin It on Pinterest

Share This