Koenzym Q10: přírodní lék na srdce, o kterém farmaceutické firmy nechtějí, abyste věděli

 

 

Srdeční selhání, které postihuje až 3 % dospělých na celém světě, má vždy za následek zhoršenou kvalitu a zkrácení délky života. Protože konvenční medicína nepochopila jeho primární příčiny, zaměřuje se na používání farmaceutických léků jako prostředku ke zmírnění příznaků. V závažných stavech se v krajním případě přistupuje k transplantaci srdce. Pro mnohé lékaře je však stále neznámá suplementace klíčovým mikronutrientem koenzymem Q10, který má pro pacienty se srdečním selháním významný blahodárný vliv. Je známo, že koncentrace této důležité přírodní látky, jež hraje zásadní roli při výrobě energie v mitochondriích, "elektrárnách" tělesných buněk, se s věkem snižuje.

Studie prokázaly inverzní vztah mezi hladinou koenzymu Q10 a závažností příznaků srdečního selhání. Měření tělesných zdrojů této klíčové mikroživiny tak může sloužit jako důležitý ukazatel pro stanovení prognózy. Bylo například prokázáno, že pacienti se srdečním selháním s nižší hladinou koenzymu Q10 mají vyšší riziko úmrtí. Naopak u starších osob jsou vysoké koncentrace této mikroživiny spojeny s nižším kardiovaskulárním rizikem.

Dále bylo potvrzeno, že dlouhodobá suplementace 300 mg koenzymu Q10 denně významně zlepšuje srdeční funkci a prognózu pacientů se srdečním selháním. Působivé je, že metaanalýza 26 klinických studií zahrnujících 2 250 účastníků zjistila, že suplementace koenzymem Q10 může u pacientů se srdečním selháním snížit riziko úmrtí z jakékoli příčiny. Zvláště pozoruhodné je, že vědci naznačují, že užívání koenzymu Q10 je "s vysokou pravděpodobností nákladově efektivnější než samotná standardní péče".

Mezi další kardiovaskulární přínosy koenzymu Q10 patří snížení vysokých hladin triglyceridů v séru, snížení krevního tlaku a pomoc při zlepšení přežití po srdeční zástavě.

Koenzym Q10 a statiny

Již více než třicet let je známo, že statiny snižující hladinu cholesterolu snižují hladinu koenzymu Q10 v těle. Studie prokázaly, že tato skupina léků může způsobovat celou řadu nežádoucích účinků, včetně bolesti svalů, únavy, cukrovky, kognitivních problémů, zvýšených jaterních testů, snížené funkce ledvin, krvácivé mozkové příhody a dalších. Vzhledem k významu koenzymu Q10 se mnozí vědci domnívají, že jeho úbytek vlivem statinů může mít přímou souvislost s těmito problémy.

Je proto pozoruhodné, že v roce 1989 si farmaceutická společnost Merck nechala patentovat (US4933165A a US4929437A) použití koenzymu CoQ10 v kombinaci se statiny. Avšak přestože se zřejmě domnívala, že zařazení CoQ10 do kombinace se statiny by bylo pro pacienty "značně přínosné", společnost Merck nikdy neuvedla na trh žádné přípravky obsahující tuto kombinaci. Lze se proto jen domnívat, že hlavní motivací společnosti v době, kdy si tyto patenty vyřizovala, bylo v podstatě zabránit v tom ostatním. Od té doby však platnost patentů vypršela.

Přístup buněčné medicíny k srdečnímu selhání

Vzhledem k tomu, že konvenční medicína nedokáže srdeční selhání odstranit a některé léky, které na toto onemocnění předepisuje, dokonce zvyšují riziko úmrtí, je zjevně zapotřebí účinná, bezpečná a vědecky podložená alternativa. Dobrou zprávou je, že taková alternativa již existuje.

Jak odhaluje objev buněčné medicíny Dr. Ratha, hlavním důvodem, proč dochází k srdečnímu selhání, je nedostatek vitaminů a dalších nezbytných mikroživin, jež dodávají bioenergii miliardám buněk srdečního svalu. Tyto buňky jsou zodpovědné za stahování srdečního svalu a za optimální čerpání krve do oběhu. Nedostatek vitaminů a dalších nezbytných mikroživin zhoršuje výkonnost srdce, což vede k únavě, dušnosti a dalším zdravotním komplikacím.

Kromě koenzymu Q10 využívá Dr. Rath při léčbě srdečního selhání optimální množství vitaminu C a dalších mikroživin, jako je vitamin E, vitaminy skupiny B, karnitin a taurin. Při společném užívání ve správných dávkách může tato kombinace živin bezpečně předcházet a korigovat srdeční selhání optimalizací hladiny buněčné energie v buňkách srdečního svalu.

Podstatné je, že obohacení každodenní stravy o doplňkový příjem koenzymu Q10 a dalších klíčových mikroživin optimalizuje činnost vašeho srdce. Farmaceutický průmysl nechce, abyste to věděli, ale srdečnímu selhání je možné předcházet.

 

Zdroj článku: Coenzyme Q10: The Natural Heart Medicine That Pharma Doesn’t Want You To Know About

Překlad: Centrum Oberonic

M.V.

⇐ Koenzym Q10 (Ubiquinol) je vyroben pokročilou patentovanou technologií, která zaručuje vysokou stabilitu, absorpci a tím i lepší účinky.

⇒ BrainMax Adaptogenic nejvíce prozkoumané adaptogeny z celého světa, jež pozitivně ovlivňují činnost unavených nadledvinek, zvyšují odolnost na psychický i fyzický stres a pomáhají s nedostatkem energie a únavou. 

 

Vysoce kvalitní a vstřebatelné formy hořčíku pro podporu organismu při stresové zátěži.

⇐ Magnesium bisglycinát + Vit. B6 vhodný k večeru na zklidnění a regeneraci.

⇒ Magnesium malát vhodný k užívání v ranních a dopoledních hodinách pro jeho energizující účinek.