Malý mozek a imunitní systém

 

 

Malý mozek má několik funkcí v rámci osy centrálního nervového systému včetně integrace senzorických informací, učení se motorickým pohybům, přizpůsobování pohybů, ovládání nálady, citového rozrušení, emocí a regulování imunitních funkcí. Dříve jsme hovořili o tom, jak může deprese souviset s chybnou regulací imunitního systému, s hladinou cukru a s nedostatkem cvičení. Minulý týden jsem zmínil, že cvičení zvyšuje frekvenci neurologického zažehování malého mozku. Také jsem zmínil, že malý mozek může hrát roli u vyšších kognitivních funkcí, jako je například nálada, citové rozrušení a chápání. Tento týden bych chtěl některé z těchto konceptů propojit dohromady a zaměřit hlavní pozornost na roli malého mozku v imunitních funkcích, přičemž také uvést, jak se to vztahuje na náladu a citové rozrušení.

Mějte na paměti, že pokud se pacient zmíní, že je depresivní, je vždy důležité položit si otázku: Co tuto depresi způsobuje? Jak jsem již řekl dříve, literatura uvádí, že deprese je multimodální a velmi komplexní problém. Literatura také zmiňuje, že přibližně 30-50% pacientů, kteří trpí depresí, nereaguje na léčbu antidepresivy. Pokud tedy jde o depresi, je obtížné poukázat na jeden konkrétní faktor příčiny. Dosud jsme mluvili o následujících faktorech: snížená aktivace frontálních laloků, snížená aktivace malého mozku, nedostatek cvičení, chybná regulace imunitního systému, zánět střeva vytvářející závažné důsledky a špatná regulace krevního cukru s taktéž závažnými důsledky.

Jak jsem se zmínil v mém druhém článku tento týden, hypotalamus hraje roli při depresi skrze hypotalamicko-hypofýzovo-nadledvinkovou osu. Hypotalamus může také sehrávat roli při depresi, když se díváme na jeho komunikaci s malým mozkem. Víme, že deprese „přebývá“ ve frontálním laloku a že frontální lalok neustále komunikuje s malým mozkem. Malý mozek také často komunikuje s hypotalamem, s oblastí, která hraje významnou roli v imunitní regulaci. Frontální lalok a hypotalamus také neustále komunikují. Takže ještě jednou: máme tady křížovou komunikaci mezi frontálními laloky, malým mozkem a hypotalamem. Pokud jedna z oblastí dobře nefunguje, je pak velmi pravděpodobné, že dojde k poruše, funkčnímu poškození, nebo negativní plasticitě také v těchto dalších oblastech.

V nedávné literatuře byla uvedena hypotéza, že imunomodulace skrze malý mozek existuje a může být zprostředkovávána také prostřednictvím hypotalamu. Anatomicky však neexistuje žádné přímé spojení mezi malým mozkem a imunitním systémem. Přesto však existují přímé výběžky směřující z malého mozku do hypotalamu, jenž se nazývají „cerebello-hypotalamické výběžky“ (cerebellohypothalamic projections). Pokud je tedy hypotalamus důležitý při imunitní regulaci, pak tato dráha může sloužit jako důležitý mediátor v modulaci imunitního systému a malý mozek má imunomodulační schopnosti. Následně tedy může mít i malý mozek nepřímý vliv na depresi (a to tím, že pozměňuje imunitní funkce).

 

 

Zdroj článku: The Cerebellum and The Immune System

Překlad: Centrum Oberonic

 

 

Jak zážitky a zkušenosti mění plasticitu mozku

Jak zážitky a zkušenosti mění plasticitu mozku

Jak zážitky a zkušenosti mění plasticitu mozku   Mozková plasticita, také známa jako neuroplasticita, je termín, který se vztahuje na schopnost mozku měnit se a přizpůsobovat v důsledku prožívaných zkušeností a zážitků. Když lidé řeknou, že mozek má schopnost...

Lidé, kteří cvičí jógu, mají zdravé srdce

Lidé, kteří cvičí jógu, mají zdravé srdce

Lidé, kteří cvičí jógu, mají zdravé srdce Variabilita srdečního rytmu, která je známkou zdravého srdce, je vyšší u lidí, kteří cvičí jógu, než u lidí, kteří ji necvičí. To bylo prokázáno výzkumem, který bude publikován v nadcházejícím čísle Mezinárodního časopisu...

Chronický zánět snižuje motivaci redukováním hladiny dopaminu v mozku

Chronický zánět snižuje motivaci redukováním hladiny dopaminu v mozku

Chronický zánět snižuje motivaci redukováním hladiny dopaminu v mozku Proč se cítíme apatičtí, když se zotavujeme z nemoci? Odpovědí zcela zjevně je, že mírný stupeň chronického zánětu narušuje signální systém v mozku, jež funguje na dopaminu a jež nás motivuje něco...

Moudrost je záležitost jak Srdce tak Mysli

Moudrost je záležitost jak Srdce tak Mysli

Moudrost je záležitost jak Srdce tak Mysli Změny srdečního rytmu mohou mít vliv na moudrost, jak zjistil výzkum na Univerzitě ve Waterloo   Studie ukazuje, že variabilita srdečního rytmu (HRV) a proces přemýšlení fungují provázaně, což umožňuje člověku uvažovat...

Rytmus dýchání ovlivňuje paměť a strach

Rytmus dýchání ovlivňuje paměť a strach

Rytmus dýchání ovlivňuje paměť a strach Shrnutí: Nová studie uvádí, že rytmus dýchání může ovlivnit nervovou aktivitu, která zesiluje vybavování si vzpomínek a emocionální úsudek.Zdroj: Severozápadní Univerzita (Northwestern University)   Dýchání není pouze o...

5 neurovědeckých způsobů, jak si vyčistit mysl

5 neurovědeckých způsobů, jak si vyčistit mysl

5 neurovědeckých způsobů, jak si vyčistit mysl Neurovědci objevili efektivní způsoby, jak se zbavit nechtěných myšlenek   Jako vytrvalostní běžec extrémních závodů jsem několikrát absolvoval Badwater Ultramarathon. Někteří tomuto závodu říkají „nejnáročnější...

Zlepšení mozkových funkcí za 8 týdnů

Zlepšení mozkových funkcí za 8 týdnů

Zlepšení mozkových funkcí za 8 týdnů Meditační studie dokazuje změny související s vnímáním a stresem     Účast na osmitýdenním meditačním Programu vědomého vnímání, jak se zdá, přináší měřitelné změny v oblastech mozku souvisejících s pamětí, vnímáním sebe...

Pin It on Pinterest

Share This