Malý mozek a imunitní systém

 

 

 

Malý mozek (mozeček) má několik funkcí v rámci osy centrálního nervového systému včetně integrace senzorických informací, učení se motorickým pohybům, přizpůsobování pohybů, ovládání nálady, citového rozrušení, emocí a regulování imunitních funkcí. Dříve jsme hovořili o tom, jak může deprese souviset s chybnou regulací imunitního systému, s hladinou cukru a s nedostatkem cvičení. Minulý týden jsem zmínil, že cvičení zvyšuje frekvenci neurologického zažehování malého mozku. Také jsem zmínil, že malý mozek může hrát roli u vyšších kognitivních funkcí, jako je například nálada, citové rozrušení a chápání. Tento týden bych chtěl některé z těchto konceptů propojit dohromady a zaměřit hlavní pozornost na roli malého mozku v imunitních funkcích, přičemž také uvést, jak se to vztahuje na náladu a citové rozrušení.

Mějte na paměti, že pokud se pacient zmíní, že je depresivní, je vždy důležité položit si otázku: Co tuto depresi způsobuje? Jak jsem již řekl dříve, literatura uvádí, že deprese je multimodální a velmi komplexní problém. Literatura také zmiňuje, že přibližně 30-50% pacientů, kteří trpí depresí, nereaguje na léčbu antidepresivy. Pokud tedy jde o depresi, je obtížné poukázat na jeden konkrétní faktor příčiny. Dosud jsme mluvili o následujících faktorech: snížená aktivace frontálních laloků, snížená aktivace malého mozku, nedostatek cvičení, chybná regulace imunitního systému, zánět střeva vytvářející závažné důsledky a špatná regulace krevního cukru s taktéž závažnými důsledky.

Jak jsem se zmínil v mém druhém článku tento týden, hypotalamus hraje roli při depresi skrze hypotalamicko-hypofýzovo-nadledvinkovou osu. Hypotalamus může také sehrávat roli při depresi, když se díváme na jeho komunikaci s malým mozkem. Víme, že deprese „přebývá“ ve frontálním laloku a že frontální lalok neustále komunikuje s malým mozkem. Malý mozek také často komunikuje s hypotalamem, s oblastí, která hraje významnou roli v imunitní regulaci. Frontální lalok a hypotalamus také neustále komunikují. Takže ještě jednou: máme tady křížovou komunikaci mezi frontálními laloky, malým mozkem a hypotalamem. Pokud jedna z oblastí dobře nefunguje, je pak velmi pravděpodobné, že dojde k poruše, funkčnímu poškození, nebo negativní plasticitě také v těchto dalších oblastech.

V nedávné literatuře byla uvedena hypotéza, že imunomodulace skrze malý mozek existuje a může být zprostředkovávána také prostřednictvím hypotalamu. Anatomicky však neexistuje žádné přímé spojení mezi malým mozkem a imunitním systémem. Přesto však existují přímé výběžky směřující z malého mozku do hypotalamu, jenž se nazývají „cerebello-hypotalamické výběžky“ (cerebellohypothalamic projections). Pokud je tedy hypotalamus důležitý při imunitní regulaci, pak tato dráha může sloužit jako důležitý mediátor v modulaci imunitního systému a malý mozek má imunomodulační schopnosti. Následně tedy může mít i malý mozek nepřímý vliv na depresi (a to tím, že pozměňuje imunitní funkce).

 

Zdroj článku: The Cerebellum and The Immune System

Překlad: Centrum Oberonic

 

⇐ CéBéDé olej s koncentrací 10% je vstupní branou do světa CéBéDé. Olej by mohl být zajímavý pro jedince řešící stres, spánek, bolest, úzkost, či regeneraci.

⇒ CéBéGé neboli kanabigerol je další z řady zdraví prospěšných kanabinoidů a vědci ho označují jako matku všech kanabinoidů nebo jako kmenové buňky celé rostliny konopí.