Jak srdce ovlivňuje naše vnímání

 

Shrnutí: Mozková aktivita se s cyklem tlukotu srdce mění, čímž pomáhá zabezpečit, aby byly určité informace udržovány mimo naše vědomé prožívání.

Zdroj: Ústav Maxe Plancka (Max Planck Institute)

První mechanizmus představuje vztah mezi fází tlukotu srdce a vědomým zážitkem. Při pravidelném rytmu se srdce stahuje při takzvané systolické fázi a pumpuje krev do těla. V druhé fázi – diastolické – přitéká krev zpět do srdce a znovu ho naplňuje. V dříve publikovaném článku Institutu Maxe Plancka pro zkoumání lidského mozku a chápání (MPI CBS – Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain Sciences – pozn. překl.) bylo uvedeno, že vnímání externích stimulů se mění s tlukotem srdce. Při systolické fázi je méně pravděpodobné, že dokážeme v prstu rozeznat slabé elektrické impulzy, a to na rozdíl od fáze diastolické.

V nové studii teď odhalil vědec Esra Al a jeho kolegové důvod této změny vnímání: Mozková aktivita se mění s tlukotem srdce. Při systole je specifická složka mozkové aktivity, jež se nazývá vlna P300, potlačována. Jinými slovy, zdá se, že mozek při systole zabezpečuje, aby byly určité informace udrženy mimo naše vědomé prožívání. Vypadá to tedy, že mozek bere do úvahy puls, který zaplavuje tělo při systole, a předpokládá, že tělesné změny spojené s pulsem „nejsou skutečné“, ale že jsou spíše důsledkem samotného pulsu. Za normálních okolností nám to pomáhá nebýt neustále vyrušováni vlastním pulsem. Nicméně pokud jde o stimuly, které probíhají ve stejný okamžik jako systola, můžeme je přehlédnout, přestože jsou skutečné.

Esra Al a kolegové během zkoumání mozkově-srdečních interakcí také odhalili druhý vliv tlukotu srdce na vnímání: Pokud mozek člověka vykazuje vyšší reakci na tlukot srdce, zpracovávání stimulů v mozku je zesláblé – člověk odhalí méně stimulů. „Zdá se, že toto je výsledkem přesměrování naší pozornosti od externích signálů z okolí k interním signálům z těla,“ vysvětluje autor studie Esra Al. Jinými slovy, zdá se, že velká amplituda evokovaného potenciálu tlukotu srdce odráží náš „stav mysli“, ve kterém jsme více zaměřeni na fungování našich vnitřních orgánů, jako je například proudění krve, ale méně si při tom uvědomujeme stimuly z vnějšího světa.

Mozková aktivita se tedy v průběhu srdečního cyklu mění. Při systole je specifická složka mozkové aktivity zvaná vlna P300 potlačena.

Tyto závěry mají své využití pro pochopení interakcí mezi mozkem a srdcem, a to nejenom u zdravých lidí, ale také u nemocných pacientů. Vedoucí autor studie Arno Willringer k tomu blíže vysvětluje: „Nové výsledky výzkumu mohou pomoci ozřejmit, proč pacienti po mozkové příhodě často trpí problémy se srdcem a proč pacienti se srdečními onemocněními mají zase často narušeny kognitivní funkce.“ Vědci zkoumali tyto vztahy pomocí vysílání slabých elektrických impulzů do elektrod přichycených na prstech účastníků studie. Vedle toho zaznamenávali mozkové procesy u každého účastníka stude za pomocí EEG a srdeční aktivitu za použití EKG.

Zdroj článku: How the heart affects our perception

Překlad: Centrum Oberonic

Vysoce kvalitní a vstřebatelné formy hořčíku pro podporu organismu při stresové zátěži.

⇐ Magnesium bisglycinát + Vit. B6 vhodný k večeru na zklidnění a regeneraci.

⇒ Magnesium malát vhodný k užívání v ranních a dopoledních hodinách pro jeho energizující účinek.