Jak srdce ovlivňuje naše vnímání

 

Shrnutí: Mozková aktivita se s cyklem tlukotu srdce mění, čímž pomáhá zabezpečit, aby byly určité informace udržovány mimo naše vědomé prožívání.

Zdroj: Ústav Maxe Plancka (Max Planck Institute)

První mechanizmus představuje vztah mezi fází tlukotu srdce a vědomým zážitkem. Při pravidelném rytmu se srdce stahuje při takzvané systolické fázi a pumpuje krev do těla. V druhé fázi – diastolické – přitéká krev zpět do srdce a znovu ho naplňuje. V dříve publikovaném článku Institutu Maxe Plancka pro zkoumání lidského mozku a chápání (MPI CBS – Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain Sciences – pozn. překl.) bylo uvedeno, že vnímání externích stimulů se mění s tlukotem srdce. Při systolické fázi je méně pravděpodobné, že dokážeme v prstu rozeznat slabé elektrické impulzy, a to na rozdíl od fáze diastolické.

V nové studii teď odhalil vědec Esra Al a jeho kolegové důvod této změny vnímání: Mozková aktivita se mění s tlukotem srdce. Při systole je specifická složka mozkové aktivity, jež se nazývá vlna P300, potlačována. Jinými slovy, zdá se, že mozek při systole zabezpečuje, aby byly určité informace udrženy mimo naše vědomé prožívání. Vypadá to tedy, že mozek bere do úvahy puls, který zaplavuje tělo při systole, a předpokládá, že tělesné změny spojené s pulsem „nejsou skutečné“, ale že jsou spíše důsledkem samotného pulsu. Za normálních okolností nám to pomáhá nebýt neustále vyrušováni vlastním pulsem. Nicméně pokud jde o stimuly, které probíhají ve stejný okamžik jako systola, můžeme je přehlédnout, přestože jsou skutečné.

Esra Al a kolegové během zkoumání mozkově-srdečních interakcí také odhalili druhý vliv tlukotu srdce na vnímání: Pokud mozek člověka vykazuje vyšší reakci na tlukot srdce, zpracovávání stimulů v mozku je zesláblé – člověk odhalí méně stimulů. „Zdá se, že toto je výsledkem přesměrování naší pozornosti od externích signálů z okolí k interním signálům z těla,“ vysvětluje autor studie Esra Al. Jinými slovy, zdá se, že velká amplituda evokovaného potenciálu tlukotu srdce odráží náš „stav mysli“, ve kterém jsme více zaměřeni na fungování našich vnitřních orgánů, jako je například proudění krve, ale méně si při tom uvědomujeme stimuly z vnějšího světa.

Mozková aktivita se tedy v průběhu srdečního cyklu mění. Při systole je specifická složka mozkové aktivity zvaná vlna P300 potlačena.

Tyto závěry mají své využití pro pochopení interakcí mezi mozkem a srdcem, a to nejenom u zdravých lidí, ale také u nemocných pacientů. Vedoucí autor studie Arno Willringer k tomu blíže vysvětluje: „Nové výsledky výzkumu mohou pomoci ozřejmit, proč pacienti po mozkové příhodě často trpí problémy se srdcem a proč pacienti se srdečními onemocněními mají zase často narušeny kognitivní funkce.“ Vědci zkoumali tyto vztahy pomocí vysílání slabých elektrických impulzů do elektrod přichycených na prstech účastníků studie. Vedle toho zaznamenávali mozkové procesy u každého účastníka stude za pomocí EEG a srdeční aktivitu za použití EKG.

Zdroj článku: How the heart affects our perception

Překlad: Centrum Oberonic

Role Neurotransmiterů

Role Neurotransmiterů

Role Neurotransmiterů     Neurotransmiter je chemický zprostředkovatel, který přenáší, zesiluje a vyrovnává signály mezi neurony (známými také pod pojmem nervové buňky) a cílovými buňkami po celém těle. Těmito cílovými buňkami mohou být žlázy, svaly a další...

Vliv stresu na tělo

Vliv stresu na tělo

Vliv stresu na tělo     Stres ovlivňuje všechny systémy těla, a to včetně muskuloskeletárního, respiračního, kardiovaskulárního, endokrinního, trávicího, nervového a reprodukčního. Naše tělo je dobře vybaveno pro zvládání malého množství stresu, ale když se...

Malý mozek a imunitní systém

Malý mozek a imunitní systém

Malý mozek a imunitní systém     Malý mozek má několik funkcí v rámci osy centrálního nervového systému včetně integrace senzorických informací, učení se motorickým pohybům, přizpůsobování pohybů, ovládání nálady, citového rozrušení, emocí a regulování...

Stres na buněčné úrovni

Stres na buněčné úrovni

Stres na buněčné úrovni Co jsou to astocyty?   Když se zmíní slovo “stres”, většina z nás pomyslí na stres negativní. Znáte to, takový ten stres, kdy máte na dokončení milion projektů, vaše malé dítě vám ječí do ucha a vy jste si právě uvědomili, že jste celý den...

Co jsou to Alfa mozkové vlny?

Co jsou to Alfa mozkové vlny?

Co jsou to Alfa mozkové vlny? Zvýšení Alfa vln může zmírnit depresi     Alfa mozkové vlny představují jeden vzorec elektrické aktivity, jež mozek vytváří. Mozek se skládá z miliónů neuronů, které využívají elektrické impulzy k přenosu...

Co kdyby pro léčení koronaviru postačilo jednoduše brát zinek?

Co kdyby pro léčení koronaviru postačilo jednoduše brát zinek?

Co kdyby pro léčení koronaviru postačilo jednoduše brát zinek?     V současnosti se zdá být stále více a více zřejmé, že zinek může skutečně být tím “kouzelným lékem” pro zastavení koronavirové infekce a ukončení této globální pandemie. Tento minerál je...

Léčení úzkosti pomocí akupunktury

Léčení úzkosti pomocí akupunktury

Léčení úzkosti pomocí akupunktury Různé přístupy akupunktury mají pozitivní účinky. Studie u lidí a zvířat prokazují, že akupunktura má pozitivní účinky na zdraví, včetně mentálního a emocionálního fungování souvisejícího s různými mechanizmy působení v těle, jako...

Co se děje uvnitř mozku, když posloucháme hudbu?

Co se děje uvnitř mozku, když posloucháme hudbu?

Co se děje uvnitř mozku, když posloucháme hudbu? Když posloucháte hudbu, je při tom zapojeno a aktivováno mnoho oblastí mozku, ale když skutečně hrajete na nějaký hudební nástroj, tato mozková aktivita se stává více podobou tréninku se zapojením celého těla. Co se...

Jak zážitky a zkušenosti mění plasticitu mozku

Jak zážitky a zkušenosti mění plasticitu mozku

Jak zážitky a zkušenosti mění plasticitu mozku   Mozková plasticita, také známa jako neuroplasticita, je termín, který se vztahuje na schopnost mozku měnit se a přizpůsobovat v důsledku prožívaných zkušeností a zážitků. Když lidé řeknou, že mozek má schopnost...

Lidé, kteří cvičí jógu, mají zdravé srdce

Lidé, kteří cvičí jógu, mají zdravé srdce

Lidé, kteří cvičí jógu, mají zdravé srdce Variabilita srdečního rytmu, která je známkou zdravého srdce, je vyšší u lidí, kteří cvičí jógu, než u lidí, kteří ji necvičí. To bylo prokázáno výzkumem, který bude publikován v nadcházejícím čísle Mezinárodního časopisu...

Chronický zánět snižuje motivaci redukováním hladiny dopaminu v mozku

Chronický zánět snižuje motivaci redukováním hladiny dopaminu v mozku

Chronický zánět snižuje motivaci redukováním hladiny dopaminu v mozku Proč se cítíme apatičtí, když se zotavujeme z nemoci? Odpovědí zcela zjevně je, že mírný stupeň chronického zánětu narušuje signální systém v mozku, jež funguje na dopaminu a jež nás motivuje něco...

Moudrost je záležitost jak Srdce tak Mysli

Moudrost je záležitost jak Srdce tak Mysli

Moudrost je záležitost jak Srdce tak Mysli Změny srdečního rytmu mohou mít vliv na moudrost, jak zjistil výzkum na Univerzitě ve Waterloo   Studie ukazuje, že variabilita srdečního rytmu (HRV) a proces přemýšlení fungují provázaně, což umožňuje člověku uvažovat...

Rytmus dýchání ovlivňuje paměť a strach

Rytmus dýchání ovlivňuje paměť a strach

Rytmus dýchání ovlivňuje paměť a strach Shrnutí: Nová studie uvádí, že rytmus dýchání může ovlivnit nervovou aktivitu, která zesiluje vybavování si vzpomínek a emocionální úsudek.Zdroj: Severozápadní Univerzita (Northwestern University)   Dýchání není pouze o...

5 neurovědeckých způsobů, jak si vyčistit mysl

5 neurovědeckých způsobů, jak si vyčistit mysl

5 neurovědeckých způsobů, jak si vyčistit mysl Neurovědci objevili efektivní způsoby, jak se zbavit nechtěných myšlenek   Jako vytrvalostní běžec extrémních závodů jsem několikrát absolvoval Badwater Ultramarathon. Někteří tomuto závodu říkají „nejnáročnější...

Zlepšení mozkových funkcí za 8 týdnů

Zlepšení mozkových funkcí za 8 týdnů

Zlepšení mozkových funkcí za 8 týdnů Meditační studie dokazuje změny související s vnímáním a stresem     Účast na osmitýdenním meditačním Programu vědomého vnímání, jak se zdá, přináší měřitelné změny v oblastech mozku souvisejících s pamětí, vnímáním sebe...

Pin It on Pinterest

Share This