Zdraví střev je klíčem ke zlepšení kondice mozku při stárnutí

 

 

Probiotika mohou hrát zásadní roli v prevenci úbytku kognitivních funkcí spojených se stárnutím. Když účastníkům trpícím mírnou kognitivní poruchou podávali po dobu tří měsíců probiotika, pozorovali vědci zlepšení kognitivních schopností a úpravy střevního mikrobiomu. Studie naznačuje, že změna střevního mikrobiomu by mohla být strategickým přístupem ke zlepšení kognitivních funkcí u osob s mírnou kognitivní poruchou. 

Zdroj: Americká společnost pro výživu (American Society for Nutrition) 24. 7. 2023

Výsledky nové studie naznačují, že užívání probiotik by mohlo pomoci zabránit zhoršování paměti a myšlení, jež může být průvodním jevem stárnutí. Tento výzkum by mohl otevřít cestu k nové neinvazivní léčbě, která by využila střevní mikrobiom ke zmírnění poklesu kognitivních funkcí u stárnoucí populace.

Vědci zjistili, že když účastníci studie s mírnou kognitivní poruchou dostávali po dobu tří měsíců probiotikum Lactobacillus rhamnosus GG (LGG), jejich kognitivní skóre se zvýšilo. Toto zlepšení kognitivních funkcí bylo rovněž spojeno se změnami v jejich střevním mikrobiomu.

" Význam tohoto zjištění je docela vzrušující, protože to znamená, že úprava střevního mikrobiomu pomocí probiotik by mohla být možnou strategií pro zlepšení kognitivních schopností, zejména u jedinců s mírnou kognitivní poruchou," uvedl Mashael Aljumaah, doktorand mikrobiologie na University of North Carolina at Chapel Hill a North Carolina State University.

" Tato skutečnost přináší novou úroveň našeho chápání propojení mozku a střev s mikrobiomem a otevírá nové možnosti boje proti úbytku kognitivních funkcí v souvislosti se stárnutím."

Aljumaah, který působí také na King Saud University in Saudi Arabia, představí výsledky výzkumu na konferenci NUTRITION 2023, která se koná 22.-25. července v Bostonu a je vlajkovou lodí Americké společnosti pro výživu.

"Mnoho studií se zaměřuje na těžké formy kognitivních onemocnění, jako je Alzheimerova choroba a demence, ale tyto stavy jsou více pokročilé, takže je výrazně obtížnější je zvrátit nebo léčit," uvedl Aljumaah.

"Naproti tomu jsme se zaměřili na mírné kognitivní poruchy, které mohou zahrnovat problémy s pamětí, jazykem nebo úsudkem. Zásahy v této fázi kognitivních poruch by mohly zpomalit nebo zabránit progresi do těžších forem demence."

Studie se zúčastnilo 169 účastníků ve věku 52 až 75 let, kteří byli rozděleni do dvou skupin podle toho, zda neměli žádné neurologické problémy nebo měli mírnou kognitivní poruchu.

V každé skupině účastníci dostávali buď probiotikum LGG, nebo placebo v rámci dvojitě zaslepené, randomizované klinické studie trvající tři měsíce. Výzkumníci zvolili probiotikum LGG, protože předchozí výzkum prokázal jeho potenciální příznivé účinky na zvířecích modelech.

Ke zkoumání střevního mikrobiomu účastníků studie použili vědci sekvenování genu 16S rRNA k identifikaci a porovnání bakterií přítomných ve vzorcích stolice. Poté použili sekvenování celého genomu, aby získali přehled o funkčních rolích identifikovaných bakterií.

Analýza odhalila, že mikroby rodu Prevotella byly u účastníků s mírnou kognitivní poruchou přítomny ve větším relativním množství než u účastníků bez kognitivní poruchy.

To naznačuje, že složení střevního mikrobiomu by mohlo sloužit jako časný ukazatel mírné kognitivní poruchy, což by mohlo být příležitostí pro včasné zásahy, které by zpomalily pokles kognitivních funkcí.

U účastníků studie, kteří měli mírnou kognitivní poruchu a dostávali probiotika LGG, se relativní početnost bakterií Prevotella snížila. Tato změna se shodovala se zlepšením kognitivních výsledků, což naznačuje, že kognitivní zdraví u seniorů by mohlo být zlepšeno manipulací se střevní mikrobiotou.

"Identifikací specifických změn ve střevním mikrobiomu spojených s mírnou kognitivní poruchou zkoumáme novou hranici preventivních strategií v oblasti kognitivního zdraví," uvedl Aljumaah. "Pokud se tato zjištění zopakují v budoucích studiích, naznačuje to možnost využití strategií zaměřených na střevní mikrobiom jako nového přístupu k podpoře kognitivního zdraví."

 

Zdroj článku: Probiotics vs Cognitive Decline: Gut Health Key to Aging Brain Fitness

Překlad: Centrum Oberonic

M.V.

 

 

⇐ Astaxanthin je v současné době nejsilnější antioxidant, který byl v přírodě objeven. BrainMax Astaxanthin byl extrahován z ekologicky pěstovaných řas.

⇒ Probiotic Complex je směs dvanácti aktivních probiotických kmenů. V jedné dávce je obsaženo 25 miliard živýchorganismů a společně s prebiotikami FOS a inulinem tvoří optimální konfiguraci.