Vyšší dávky vitaminu D v dětství souvisejí s nižším rizikem duševního onemocnění

 

 

Nedávná studie naznačuje, že vyšší dávky vitaminu D3 v raném dětství mohou snížit riziko výskytu psychických symptomů v pozdějším věku. Studie, jež byla součástí studie VIDI, sledovala vliv standardní dávky vitaminu D 10 µg a trojnásobné dávky 30 µg na děti ve věku od dvou týdnů do dvou let. Výsledky ukázaly, že u dětí, které dostávaly vyšší dávku (30 µg), bylo hlášeno méně případů depresivní nálady, úzkosti a uzavřeného chování. K potvrzení těchto zjištění je zapotřebí dalšího výzkumu.

Zdroj: Tampere University 19. 5. 2023

Odhaduje se, že každé osmé dítě trpí duševní poruchou. Bylo zjištěno několik prediktorů duševních problémů dětí, ale mnohé zůstává neprozkoumané. Předchozí výzkumy naznačují, že nízká hladina vitaminu D v raném dětství může být jedním z faktorů zvyšujících riziko psychických problémů v pozdějším věku.

Nedávná finská studie, jež byla nyní zveřejněna v časopise JAMA Network Open, přináší nové informace o souvislosti mezi příjmem vitaminu D a duševním zdravím.

Tato studie týmu finských vědců zkoumala, zda denní přísun vitaminu D3 vyšší než doporučená dávka v raném dětství snižuje riziko duševních obtíží ve školním věku.

Studie je součástí klinické studie Vitamin D Intervention in Infants (VIDI), která zkoumá, jak včasná intervence vitaminu D3 ovlivňuje růst a vývoj dětí.

V rámci výzkumu byly děti randomizovány do dvou skupin, z nichž jedna dostávala standardní denní dávku 10 mikrogramů a druhá trojnásobné množství - 30 µg vitaminu D. Děti dostávaly suplementaci denně od 2 týdnů do 2 let věku.

Děti byly průběžně systematicky sledované a poslední bod sledování nastal, když jim bylo 6 až 8 let. V poslední fázi monitorování hodnotili rodiče 346 dětí psychické obtíže svého dítěte pomocí dotazníku.

Studie zjistila, že denní suplementace vitaminem D3 nad standardní dávku snižuje riziko výskytu duševních problémů ve školním věku. Jinými slovy, děti, které dostávaly vyšší dávku, měly podle rodičů méně depresivních nálad, úzkostí a uzavřeného chování než děti, které dostávaly standardní dávku.

Psychické příznaky podle sdělení rodičů

Podle výsledků výzkumu rodiče uváděli klinicky významné problémy u 11,8 % dětí, které dostávaly standardní dávku denního doplňku vitaminu D 10 µg do věku 2 let. Z dětí, jež dostávaly trojnásobnou dávku doplňku vitaminu D, mělo podobné problémy 5,6 %.

"Naše výsledky naznačují, že vyšší dávka doplňku vitaminu D3 v prvních letech života může snížit riziko vzniku psychických problémů v pozdním předškolním a raném školním věku," říká Samuel Sandboge, postdoktorand na univerzitě v Tampere.

"Výsledky a jejich potenciální význam jsou zajímavé, ale k jejich potvrzení je zapotřebí dalšího výzkumu. Při interpretaci těchto zjištění musíme mimo jiné upozornit na to, že jsme studovali psychické příznaky pouze podle údajů rodičů. Navíc účastníky studie byly děti se severskými předky žijící ve Finsku, jež měly poměrně dobrou hladinu vitaminu D," říká Sandboge.

Zdroj článku: Higher Vitamin D Dose in Childhood Linked to Lower Mental Health Risk

Celá studie zde: Effect of Vitamin D3 Supplementation in the First 2 Years of Life on Psychiatric Symptoms at Ages 6 to 8 Years

Překlad: Centrum Oberonic

M.V.

BEWIT - 100% přírodní esenciální oleje v té nejvyšší možné terapeutické kvalitě (CTEO®) a další výrobky podporující zdravý životní styl.