Omega-3 suplementy mohou snižovat agresivitu

 

 

Nová studie zjistila, že užívání omega-3 může snížit agresivitu o 30 %. Studie zkoumala 29 randomizovaných kontrolovaných studií a prokázala krátkodobý přínos u lidí různých demografických skupin. Výzkumníci doporučují užívat přípravky s omega-3 jako doplňkovou léčbu agresivního chování.

Zdroj: University of Pennsylvania

Lidé, kteří pravidelně jedí ryby nebo užívají doplňky stravy s obsahem rybího tuku, získávají omega-3 mastné kyseliny, které hrají zásadní roli ve fungování mozku. Výzkumy již dlouho ukazují, že je v mozku základ pro agresivní a násilné chování a špatná výživa je rizikovým faktorem pro vznik těchto problémů s chováním.

Neurokriminolog Adrian Raine z University of Pennsylvania již několik let zkoumá, zda by doplňky omega-3 mohly snížit agresivní chování, přičemž publikoval pět randomizovaných kontrolovaných studií z různých zemí. Zjistil významné účinky suplementace omega-3, ale chtěl vědět, zda tato zjištění přesahují rámec jeho laboratoře.

Nyní Raine nalezl další důkazy o účinnosti suplementace omega-3, když provedl metaanalýzu 29 randomizovaných kontrolovaných studií. Tyto důkazy poukazují na krátkodobé účinky suplementace omega-3 - autor odhaduje, že tato intervence znamená o 30% snížení agresivity - napříč věkem, pohlavím, diagnózou, délkou léčby a dávkováním.

Raine je spolu s Lia Brodrick z Perelman School of Medicine hlavním autorem nové práce publikované v časopise Aggressive and Violent Behavior. „Myslím, že nastal čas zavést suplementaci omega-3 ke snížení agresivity bez ohledu na to, zda se jedná o komunitu, kliniku nebo systém trestní justice,“ říká Raine. „Omega-3 není kouzelná injekce, která by zcela vyřešila problém násilí ve společnosti." Zároveň ale podotýká, že omega-3 má také příznivé účinky při léčbě srdečních onemocnění a hypertenze a že její užívání je levné a bezpečné.

„Rodiče, jež hledají léčbu pro agresivní dítě, by měli přinejmenším vědět, že kromě jakékoli jiné léčby, kterou jejich dítě dostává, by mohla pomoci i jedna nebo dvě porce ryb týdně navíc,“ říká Raine. Tato metaanalýza ukazuje, že omega-3 snížily jak reaktivní agresi, což může být nepřiměřená agrese vůči vnímané hrozbě, nebo v důsledku provokace, tak proaktivní agresi, která je předem promyšlená a plánovaná.

Studie zahrnovala 35 nezávislých vzorků z 29 studií provedených v 19 nezávislých laboratořích v letech 1996-2024 s 3 918 účastníky. Zjistila statisticky významné účinky, ať už se zprůměrovala velikost účinku podle studie, nezávislého vzorku nebo laboratoře. Pouze jedna z 19 laboratoří sledovala účastníky i po ukončení suplementace, takže se analýza zaměřila na změny v agresivitě od začátku do konce léčby u experimentální a kontrolní skupiny, což je období v průměru 16 týdnů.

„I když je cenné vědět, že omega-3 snižuje agresivitu v krátkodobém horizontu,“ uvádí se v článku, „dalším krokem bude vyhodnotit, zda omega-3 může snížit agresivitu v dlouhodobém horizontu.“ Článek uvádí několik dalších možných směrů budoucího výzkumu, například zjištění, zda zobrazovací metody mozku ukazují, že suplementace omega-3 zlepšuje prefrontální funkce. Také zda genetické rozdíly ovlivňují výsledek léčby omega-3 a jestli sebehodnocení agrese poskytuje silnější důkazy o účinnosti suplementace omega-3 než zprávy pozorovatelů.

„Přinejmenším bychom se přimlouvali za to, aby suplementace omega-3 byla zvažována jako doplněk k dalším intervencím, ať už psychologické (např. CBT) nebo farmakologické (např. risperidon) povahy, a aby ošetřující osoby byly informovány o potenciálních výhodách suplementace omega-3,“ píší autoři. V závěru uvádějí: „Domníváme se, že nastal čas pro zavedení suplementace omega-3 do praxe a i pro další vědecké zkoumání její dlouhodobé účinnosti.“

 

Zdroj článku: Omega-3 Supplements May Reduce Aggression

Celá studie zde: Omega-3 supplementation reduces aggressive behavior: A meta-analytic review of randomized controlled trials

Překlad: Centrum Oberonic

M.V.

Přístroj Heart Vision® na měření funkčního stavu organismu na principu pokrokové analýzy variability srdeční frekvence (HRV).

Analyzuje mnoho tělesných systémů a paramentů organismu, mimo jiné i aktivitu bloudivého nervu.

Vysoce kvalitní a vstřebatelné formy hořčíku pro podporu organismu při stresové zátěži.

⇐ Magnesium bisglycinát + Vit. B6 vhodný k večeru na zklidnění a regeneraci.

⇒ Magnesium malát vhodný k užívání v ranních a dopoledních hodinách pro jeho energizující účinek.