Dinamika Technologies

HRV monitor Dinamika

Lotos - Onix - Lifeline

 

Ze všech rytmů, které určují kvalitu života lidského organismu, je variabilita srdeční frekvence velkým zdrojem informací o těle jako celku. Přístroj Dinamika Technologies je jednokanálové EKG, které měří právě variabilitu srdečního rytmu a pomocí softwaru (Lotos,Onix,Lifeline) z ní dokáže analyzovat činnost srdečně - cévního, autonomního a centrálního nervového systému. Přístroj je vhodný pro lékaře, terapeuty, sportovní trenéry, kouče i léčitele.

Novinka Heart Vision!

Přístroj Dinamika Technologies nahradil nově vylepšený a pravidelně aktualizovaný přístroj Heart Vision!

Softwary Lotos, Onix a Lifeline nahradil Heart Vision, který propojil předchozí softwary a je obohacen a vylepšen o další funkce, indexy a možnosti variability srdečního rytmu. Heart Vision® je vytvořen společně ve spolupráci s naším centrem Oberonic a je určen především pro terapeuty a zájemce o metodu HRV nejen z ČR a SR. Máme pro vás připravený nový model EKG přístroje společně s rozvinutým softwarem Heart Vision, který lépe a přesněji umožňuje terapeutům objektivně nahlédnout do mnoha procesů lidského těla. Postupně software pro uživatele stále vylepšujeme, doplňujeme a aktualizujeme a je centrem Oberonic plně podpořen školením přístroje i metody HRV.

LOTOS

LOTOS je určen pro komplexní studium funkčního stavu lidského těla.

Metoda je založena na patentované technologii hloubkové analýzy variability srdeční frekvence, kterou vyvinula ruská společnost Dinamika Technologies. Při vytváření systému byl proveden mnohaletý výzkum v oblasti analýzy elektrokardiogramu, na jehož základě bylo vyvinuto množství vysoce informativních ukazatelů pro vyhodnocení funkčního stavu lidského organismu.

Software Lotos se používá na vyhodnocení stavu srdce, oběhového systému, vegetativního (autonomního) a centrálního nervového systému a ukazuje nám případné odchylky od normálu. Informuje nás o spotřebě energie organismu a díky zpětné vazbě i o využití samoregulace organismu.
Během několika minut dokáže u klienta posoudit stav vegetativní a neurohumorální regulace. Dále psychoemocionální stav díky spektrální analýze srdce a vyhodnocení působení větve sympatiku a parasympatiku, tím i mimo jiné ukáže, jak zatěžující je dlouhodobý stres na organismus.
Dokáže vypočítat biologický věk klienta a zařadit ho nad nebo pod normu průměrných hodnot komplexu zdraví věkové skupiny klienta v době průzkumu.
Pomocí pravidelných vyšetření sleduje účinnost různých terapií, doplňků stravy atd.
Může také poskytovat grafické znázornění okamžité odezvy těla na různé meditace, cvičení, celostní terapie, např. můžete tady a teď zjistit jak se změní parametry hodnot klienta před vaší masáží nebo terapii a po masáži, terapii.

Ukázka několika vyhodnocovacích šablon softwaru LOTOS, který analyzuje především regulaci autonomního nervového systému. Software mimo jiné ukazuje psycho-emocionální stav klienta a tím i jak hluboké je destruktivní působení stresu na organismus.

 

ONIX

Se softwarem ONIX se dále přístroj zaměřuje na celostní medicínu (TČM, Ajurvéda) a testuje auru, čakry, meridiány, komponuje zvukovou (Mp3) nahrávku pro relaxaci přímo pro klienta, určí typ a dietetiku podle Ajurvédy (poměr jednotlivých dóš a pět hlavních elementů u klienta) a je velkým pomocníkem pro lékaře nebo terapeuty, kteří se zabývají právě celostní medicínou a poradenstvím v oblasti zdravého životního stylu.

To, co je v indické medicíně nazývané "čakry" nebo v čínské medicíně "meridiány" není ve skutečnosti nic jiného, než různé způsoby analýzy stavu nejsložitější energetické matrice, kterou představuje lidský organismus.
Z pohledu východní přírodní filozofie, prvním příznakem onemocnění je zpomalení tempa hromadění a spotřeby energie ve vnitřních orgánech. V tomto případě orgán, který nemůže přijímat a vydávat potřebné množství energie, reaguje různými chorobnými projevy, které závisí na tom, zda tento orgán vykazuje přebytek nebo nedostatek energie.
Současné metody sledování srdečních rytmů umožňují s matematickou přesností popsat procesy hromadění a spotřeby energie v orgánech našeho těla. Na to, aby buňka dostala potřebné množství energie v potřebném rytmu, každý orgán "odešle požadavek" srdci. Právě to je důvodem, proč se stav rovnováhy spotřebované a nahromaděné energie odráží ve frekvenci srdce.
Po záznamu EKG a analýzy srdeční frekvence v různých frekvenčních pásmech můžeme vidět odraz procesů, které probíhají ve vnitřních orgánech člověka na buněčné úrovni, a tímto způsobem získat představu o stavu těchto orgánů. K zobrazení energetického stavu organismu je určen režim, který se v terminologii východní medicíny nazývá "Aura".
Analýza energetických procesů uvnitř lidských orgánů, tj. procesů, které nacházejí svůj odraz v srdečních rytmech, nám umožní zformulovat integrální ukazatel, který bude objektivně odrážet kvalitu činností kardiovaskulárního, centrálního nervového, endokrinního a vegetativního systému. Tento ukazatel bude svým fyzickým obsahem blízký k pojetí aury v tom smyslu, jak ji chápali východní léčitelé.
Software "ONIX" umožňuje nejen přehledně popsat reakci organismu na působení různých léčebných procedur, ale také zobrazit procesy, probíhající v organismu ve formě a s pomocí termínů, které jsou používány v praxi východní medicíny. Software "ONIX" je určen pro kontrolu stavu zdraví, zejména při užívání biologicky aktivních doplňků stravy, léčebném půstu, rozličných druzích masáží, cvičení jógy a různých jiných duchovních praktik.

Ukázka několika vyhodnocovacích šablon softwaru ONIX, který analyzuje auru, čakry, meridiány, komponuje zvukovou nahrávku pro relaxaci přímo pro klienta, určí typ a dietetiku podle Ajurvédy (poměr jednotlivých dóš a pět hlavních elementů u klienta).

LIFELINE

 

Další software LIFELINE disponuje mino jiné zátěžovým testem (do jaké míry a jak rychle se klientův organismus vypořádá s momentální fyzickou zátěží - jak silné jsou vnitřní kompenzační reakce těla) a můžete v něm spustit i program řízeného dýchaní, přímo nastavený a vypočítaný podle momentální analýzy kardiogramu daného klienta.

Ukázka několika vyhodnocovacích šablon softwaru LIFELINE, který disponuje mimo jiné zátěžovým testem a můžete v něm spustit i řízené dýchání.

 

 

 

 

 

 

 

Cena přístroje 59 000,- Kč 

Součástí této ceny je:

  • Softwary: Lotos, Onix a Lifeline v češtině
  • Záznamový modul EKG (elektrokardiograf) - 1 kus
  • Kardiografické elektrody Skintact F 9024 AC - 2 kusy
  • Interface kabel USB v2.0 - 1 kus
  • Pouzdro na přístroj - 1 kus
  • Proškolení přístroje
  • České návody

Mate zájem o přístroj?

 

S firmou Dinamika Technologies jsme ve vzájemné spolupráci pro vás připravili nový software Heart Vision. Software v sobě spojuje programy Lotos, Onix a Lifeline a je obohacen o nové funkce, možnosti úprav a aktualizací softwaru dle potřeb nás a našich terapeutů a nejnovějších znalostí na poli variability srdečního rytmu.

 

Přístroj Dinamika Technologies nenahrazuje lékařskou péči ani klasické, klinické, vícekanálové EKG. Dinamika Technologies analyzuje variabilitu srdečního rytmu a slouží k nastavení změn zdravého životního stylu. Pro EKG vyšetření srdce kontaktujte svého lékaře!