Řízené dýchání "Biologický Feedback" v programu LIFELINE

Živé dýchaní

Srdce udává rytmus všech orgánů lidského těla jako kyvadlo a i ten nejmenší vliv na organismus se odráží ve změnách daného rytmu. Jakým způsobem může člověk samostatně ovlivnit práci srdce? Základním regulátorem takového působení je lidský dech. Jak je možné upravit rytmus našeho dechu? Jedna z možností je program „Řízené dýchání“ v softwaru LIFELINE přístroje Dinamika Technologies.


Program řízeného dýchání je tvořen na základě analýzy respiračních vln uvolněných ze zaznamenaného kardiorytmogramu klienta. Pomocí tohoto programu je interval mezi cykly nádechu a výdechu rozdělen tak, aby došlo u klienta k co nejefektivnější harmonii těla jako celku. Při pozorování vizuálního programu vypočítaného počítačem může klient snadno "upravit" rytmus svého vlastního dýchání do rytmu s parametry jediného univerzálního zákona o fungování živé přírody.

Program kontroly dýchání se používá pro korekci psycho-emocionálního a fyziologického stavu po fyzickém a psychickém zatížení, při stresových situacích, při výskytu známky únavy, pro zvyšování účinnosti doplňků, terapií a dalších postupů. Na druhé straně harmonizace dýchacích a srdečních rytmů vede především k harmonizaci procesů v těle a jejich následnému oživení. Pravidelné používání tohoto programu umožňuje podstatně zvýšit základní parametry zdraví, obnovit energetické zdroje organismu a zlepšit imunitní stav klienta.

Kromě toho může být program řízeného dýchání použit jako aktivní test funkčních zdrojů organismu, tím že se přístrojem vyhodnotí stav (EKG) klienta před cvičením a po cvičení a zjistí případný rozdíl. Opakované nahrávání EKG se doporučuje nejdříve po 5 minutách po ukončení dýchání. Doporučuje se dýchat v souladu s rytmem a amplitudou nastavenou dýchací koulí, jasně dodržet pauzy, hloubky nádechu a výdechu.

V novém tisíciletí se lidstvo blíží k hranici, za kterou se otevírají nové obzory možností změny obsahu lidského života, změny jeho kvality, zbavení se bolestivých nemocí atd. Biorytmologie je jednou z oblastí, kde výzkum v kombinaci s nejnovějšími technologiemi může dosáhnout v budoucnosti nepředstavitelných výsledků.

1 1 2 2 2 2

Více informací o přístroji DINAMIKA TECHNOLOGIES

Fraktální dýchání a korekce zdravotního stavu

Sympatikus a parasympatikus

Variabilita Srdeční Frekvence